Navigation


 


Cilt: 10  Sayı: 48 (Şubat 2017)     Volume: 10  Issue: 48 (February 2017)

 

Kapak / Cover       Künye / About the Journal     İçindekiler / Contents

 

 

DİL-EDEBİYAT

LANGUAGE -  LITERATURE

 

A LOOK INTO AUTHORITY AND OBEDIENCE IN TIMBERLAKE WERTENBAKER’S PLAY  “OUR COUNTRY’S GOOD “

Göksenin ABDAL

ÇEKİM EKİNDEN YAPIM EKİNE  “+CA”

Yılmaz AKDEMİR - Hasan İSİ

SANAL KİMLİK VE SANALLAŞTIRILMIŞ BEDEN KİMLİĞİ SARMALINDA KADIN: OLGA FLOR’UN “SARIYA BÜRÜNMÜŞ BEN” ADLI BLOG-ROMAN

Cüneyt ARSLAN - Dudu UYSAL

OTEL TRANSİLVANYA I-II FİLMİNDE SEVGİ VE KORKU KAVRAMLARININ POSTMODERNİZM BAĞLAMINDA DÖNÜŞTÜRÜLMESİ

Ömer Faruk ATEŞ

“tep-” FİİLİNİN KÖKENİ ÜZERİNE

Ertan BESLİ

YENİDEN ÇEVİRİ BAĞLAMINDA FRANK HERBERT’IN HERETICS OF DUNE ROMANININ TÜRKÇE ÇEVİRİLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME

Serkan ÇETİNKAYA

YENİ VATANIN ÖTEKİLERİ: MÜBADELE ROMANLARINDA ÖTEKİ ALGISI

Umut DÜŞGÜN

MAĞARA ARKADAŞLARI ÖYKÜSÜNDEKİ METİNLERARASI İLİŞKİLER

 Nergiz GAHRAMANLI

FİLİBELİ VECDÎ’NİN POETİKASI

Kudret Safa GÜMÜŞ

THE RELATIONSHIP BETWEEN NATURE AND HUMAN PSYCHE IN THE KITE RUNNER

Fatma KALPAKLI

L’IMAGE DE LA FAMILLE DANS ROBERTO ZUCCO DE KOLTES

 Şengül KOCAMAN

AN ANALYSIS OF CITY OF GLASS BY PAUL AUSTER & CRYING OF LOT 49 BY THOMAS PYNCHON IN TERMS OF POSTMODERNIST ELEMENTS AND TECHNIQUES

Mehmet Cem ODACIOĞLU - Fadime ÇOBAN

AHMET MİTHAT EFENDİ’NİN PARİS’TE BİR TÜRK ADLI ROMANINDA ORYANTALİST VE OKSİDENTALİST İZLER

Zeliha ÖZTÜRK

WORD ORDER TYPOLOGY OF TURKISH

Esmaeil SAFAEI ASL

İMÎLÎ NASRULLAH’IN HİKÂYELERİNDE KADIN TEMASI

Gül ŞEN YAMAN

STRUGGLE FOR AN IDENTITY IN AMY TAN’S THE JOY LUCK CLUB  

Bülent Cercis TANRITANIR - Gamze GÖRÜRÜM

ALEKSANDR SOLJENİTSIN’IN “İVAN DENİSOVİÇ’İN BİR GÜNÜ” ADLI ESERİNDE ANLATIM TEKNİKLERİ

Selin TEKELİ

AVRUPA BİRLİĞİNDE ÇOK DİLLİLİK POLİTİKASI VE TEK DİL ARAYIŞI

 Ulvican YAZAR

İBRET GAZETESİ’NDE ÇIKAN YAZILARINDA NAMIK KEMAL’İN OSMANLI BİRLİĞİNE DUYDUĞU İNANCININ SEBEPLERİ

Semih ZEKA

TÜRKÇEDEKİ FİİLİMSİ YAPILARA SENTAKTİK YAKLAŞIMIN YABANCI DİL ALMANCANIN ÖĞRETİMİNDEKİ YERİ VE ÖNEMİ

Eyüp ZENGİN

 

 


  ISSN: 1307 -9581