Navigatio


 


Cilt: 10  Sayı: 48 (Şubat 2017)     Volume: 10  Issue: 48 (February 2017)

 

Kapak / Cover       Künye / About the Journal     İçindekiler / Contents

 

İŞLETME – KAMU YÖNETİMİ – İKTİSAT - İLETİŞİM

BUSINESS-ECONOMICS-COMMUNICATION

 

HEDONİK VE FAYDACI TÜKETİM BAĞLAMINDA TÜKETİCİ DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ: GENÇLERİN HEDONİK TÜKETİM EĞİLİMLERİNİ BELİRLEMEYE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

Sezgin AÇIKALIN -  Mine YAŞAR

İNOVASYONUN İHRACAT PERFORMANSINA ETKİSİ: YATAY-KESİT ANALİZİ UYGULAMASI

İbrahim ÇÜTCÜ

ŞİRKETLERİN SPOR SPONSORLUĞU ÖNCESİ VE SONRASI GELİŞİMLERİ

 Mustafa Taha DEMİR -Mehmet ÇEBİ - Murat ELİÖZ

MARKA GENİŞLEMESİ STRATEJİSİ VE TÜRKİYE’DEKİ BAZI ÜNLÜ MARKALARIN MARKA GENİŞLEMESİ DENEYİMLERİ

Ünal EFE

OTEL İŞLETMELERİNDE SOSYAL MEDYANIN MÜŞTERİ E-SADAKATİ ÜZERİNE ETKİSİ: FACEBOOK ÖRNEĞİ

Fatih ERCAN - Osman E. ÇOLAKOĞLU

SOSYAL PAZARLAMA ARACI OLARAK KAMU SPOTLARININ BİREY DAVRANIŞLARI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ: PARAMETRİK OLMAYAN İSTATİSTİKSEL BİR ANALİZ

Pelin GENÇOĞLU - H. Hilal BAĞLITAŞ - Sevda KUŞKAYA

2008 KÜRESEL KRİZİ SIRASINDA MERKEZ BANKALARI TARAFINDAN UYGULANAN GELENEKSEL OLMAYAN PARA POLİTİKALARI

Zeynep KARAŞ

EXECUTIVE FEATURES AFFECTING THE CARING OF QUALITY ASSURANCE SYSTEMS

Kasım KAYA

YENİ KAMU YÖNETİMİ ÇERÇEVESİNDE İÇ GÜVENLİK HİZMETLERİNİN MODERNİZASYONU: JANDARMA TEŞKİLATINDA GÖREVLİ PERSONELİN YENİLİKÇİLİK DÜZEYLERİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA

Haydar PEKDOĞAN

PAZARLAMA YÖNETİMİNDE MARKA İMAJ ALGISI İLE MÜŞTERİ SADAKAT DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

Haldun TURAN

HEKİMLERİN ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIK DÜZEYLERİNİN KURUMDA ÇALIŞMAKTAN MEMNUNİYET DURUMLARININ VE KURUMDA KALMA NİYETLERİNİN İNCELENMESİ

Hatice ULUSOY - Sinem SARIÇOBAN

DÜNYA’DA VE TÜRKİYE’DE ORGANİK TARIMIN EKONOMİK AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

Nursen VATANSEVER DEVİREN - Nur ÇELİK

İSTİSMARCI YÖNETİCİ ALGISININ İŞTEN AYRILMA NİYETİ ÜZERİNE ETKİSİ TUNCELİ İLİ KAMU KURUMUNDA ARAŞTIRMA

Nazif YILDIRIM - Onur Can BENLİER

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ VE Standartları

Asiye Nur ZENGİN - Ayşe ALTIOK YILMAZ

 

 

 ISSN: 1307 -9581