Navigation


 


Cilt: 10  Sayı: 48 (Şubat 2017)     Volume: 10  Issue: 48 (February 2017)

 

Kapak / Cover       Künye / About the Journal     İçindekiler / Contents

 

 

SANAT TARİHİ – ARKEOLOJİ - COĞRAFYA

ART HISTORY - ARCHAELOGY - GEOGRAPHY

 

 

HÜSEYİN AVNİ LİFİJ’İN KURTULUŞ SAVAŞI TEMALI RESİMLERİNİN İKONOLOJİK VE İKONOGRAFİK İNCELENMESİ

Ufuk ALKAN - Mehmet Emin KAHRAMAN

HASSA İLÇESİ'NİN (HATAY) TOPRAK COĞRAFYASI

Ahmet ATASOY

DARKÖPRÜ DERESİ HAVZASI’NDA (BİNGÖL) TEKTONİK ETKİNİN MORFOMETRİK ANALİZLERLE BELİRLENMESİ

Vedat AVCİ - Kemal KIRANŞAN

GELENEKSEL MİMARİDE AHŞAP KULLANIMININ KASTAMONU KASABA KÖYÜ CANDAROĞLU MAHMUT BEY CAMİİ ÖZELİNDE İNCELENMESİ

Hasan AYDIN -  Z. Sevgen PERKER

    TÜRKMENSAHRA’DAKİ KABUS KULESİ, DÜNYANIN EN YÜKSEK TUĞLA KULESİ

Abdurrahman DEVECİ

İran ve Osmanlı Minyatüründeki Savaş ve Mücadele Sahnelerine Mukayeseli Bir Bakış

Abdurrahman DEVECİ

MENDELSON'UN 'DUYULARA DAİR MEKTUPLAR' ESERİNDE BİLİNÇLİ VE BİLİNÇDIŞI GÜZELLİK YAKLAŞIMLARININ BETİMLEMESİNDE 1950’DEN GÜNÜMÜZE BEDEN VE MEKÂN ALGISI

Tuba GÜLTEKİN - Ezgi TOKDİL

MİLAS SECCADELERİNİN GELENEKSEL RENK, MOTİF VE DESEN ÖZELLİKLERİ

Filiz Nurhan ÖLMEZ - Sema ETİKAN

SÜLEYMANİYE KÜTÜPHANESİ ESAD EFENDİ 2916 NUMARADA KAYITLI MAKAMAT NÜSHASININ BAZI MİNYATÜRLERİ

Hayrunnisa TURAN

COMPUTER AIDED ANALYSIS OF TURKISH AND AUSTRALIAN CARTOONS

Bahadir UCAN - Mehmet Emin KAHRAMAN

 

 

 ISSN: 1307 -9581