Navigation


 


Cilt: 10  Sayı: 48 (Şubat 2017)     Volume: 10  Issue: 48 (February 2017)

 

Kapak / Cover       Künye / About the Journal     İçindekiler / Contents

 

SOSYOLOJİ – ANTROPOLOJİ - PSİKOLOJİ -FELSEFE

SOCIOLOGY - ANTHROPOLOGY - PSYCHOLOGY – PHILOSOPHY

 

DEĞER TEMELLİ LİDERLİK ÖLÇEĞİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI

Nuri BALOĞLU - Meryem Berrin BULUT

SOSYAL ÖĞRENME KURAMI VE AİLE İÇİ ŞİDDET

Veda BİLİCAN GÖKKAYA  - Sezer AYAN

TÜRKİYE’DE İSLAMİ KİMLİĞİN OLUŞUMU VE DEĞİŞİMİNİ EDEBİ METİNLERDEN OKUMAK

 Ramazan BULUT

ERKEKLER NEDEN BAĞIŞLAMAZ?

Canan ÇİTİL AKYOL - Emine DURMUŞ

GEÇMİŞLE HESAPLAŞMANIN BİR YOLU OLARAK UNUTMANIN HATIRLANMASI (BİR SÖZLÜ TARİH ÇALIŞMASI)

M. Zeki DUMAN

SURİYELİ MÜLTECİ KADINLARIN DOĞURGANLIK ÖZELLİKLERİ VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER: KALİTATİF BİR ÇALIŞMA

Eylem KARAKAYA - Anayit MARGIRIT COŞKUN - Nebahat ÖZERDOĞAN - Eda YAKIT

WOMEN’S WORK, GENDER IDEOLOGY AND DOMESTIC DIVISION OF LABOUR: WHERE DO MEN STAND?

Aslı E. MERT

UNDERSTANDING CAPACITY DEVELOPMENT FROM INSIDERS’ PERSPECTIVES: A CASE STUDY OF AN URBAN REDEVELOPMENT PROJECT IN MEDELLIN, COLOMBIA

Mine SATO

GASTROMİLLİYETÇİLİK KAVRAMININ İNCELENMESİ: COĞRAFİ İŞARET VE MARKALAŞMA FAKTÖRLERİ

Ayşe ŞAHİN

PSİKOLOJİK DANIŞMANLARIN YAŞAMIŞ OLDUKLARI ETİK İKİLEMLER VE BU ETİK İKİLEMLER KARŞISINDAKİ DUYGU, DÜŞÜNCE VE DAVRANIŞLARI İLE ÇÖZÜM ENGELLERİ: NİTEL BİR DEĞERLENDİRME

Faruk Caner YAM

 

 


 ISSN: 1307 -9581