Navigation


 


Cilt: 10  Sayı: 49 (Nisan 2017)     Volume: 10  Issue: 49 (April 2017)

 

Kapak / Cover       Künye / About the Journal     İçindekiler / Contents

 

DİĞER SOSYAL BİLİMLER

OTHER SOCIAL SCIENCES

 

ÜNİVERSİTE KAMPÜSÜ AÇIK MEKÂNLARININ GENÇLER TARAFINDAN KULLANIM AMAÇLARININ BELİRLENMESİ

Tuğba DÜZENLI - Sema MUMCU - Duygu AKYOL

GİRESUN İLİ SAĞLIK TURİZMİ POTANSİYELİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Yüksel GÜRSOY - Erkan AKGÖZ - Çetin TOPUZ

TURİZMDE KIRSAL GÖÇERLERİN İZLERİNİ SÜRMEK

Aytekin KALKAN - Osman ÇULHA

BEDENSEL ENGELLİ SPORCULARIN PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİNİN KARAR VERME STİLLERİNE OLAN ETKİSİNİN BELİRLENMESİ

Temel VEYSEL - Sefa Şahan BİROL

STUDIE ÜBER DIE LIEDARTEN IN DER DER TÜRKISCHEN KUNSTMUSIK

Haluk YÜCEL

 

 

 

 

 ISSN: 1307 -9581