Navigation


 


Cilt: 10  Sayı: 49 (Nisan 2017)     Volume: 10  Issue: 49 (April 2017)

 

Kapak / Cover       Künye / About the Journal     İçindekiler / Contents

 

SOSYOLOJİ – ANTROPOLOJİ - PSİKOLOJİ -FELSEFE

SOCIOLOGY - ANTHROPOLOGY - PSYCHOLOGY – PHILOSOPHY

 

 

BESYO ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRENİM GÖRDÜKLERİ BÖLÜM İLE UMUTSUZLUK DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ

Elif AYDIN

ÇOK BOYUTLU ÖLÜM FARKINDALIĞI ÖLÇEĞİ’NİN TÜRKÇEYE UYARLANMASI: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI

Meryem Berrin BULUT - Mark McDERMOTT - Oona McEWAN

KIŞ OLİMPİYAT OYUNLARININ ÜLKELERİN SOSYO-EKONOMİK VE KÜLTÜREL AÇIDAN GELİŞİMLERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ

Selçuk Bora ÇAVUŞOĞLU - Ataman TÜKENMEZ - Emrah SERDAR

TÜKETİM KÜLTÜRÜNE ALTERNATİF BİR BAKIŞ: YAŞLILIK DEĞERİNİN TÜKETİMİ

Merve ÇETİN DAĞDELEN

ROBERT NISBET’İN “MUHAFAZAKÂRLIK: DÜŞ VE GERÇEK” ADLI ESERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME

M. Zeki DUMAN

ÜSLUP KAVRAMINA ANALİTİK BİR BAKIŞ: TÜRKİYE’DE GELENEKSEL MÜZİKLERDE PERFORMANS NORMLARI

İlhan ERSOY

TOPLUMSAL CİNSİYET ROLLERİ DUYARLILIĞI GRUP REHBERLİĞİ PROGRAMININ PSİKOLOJİK DANIŞMAN ADAYLARININ TOPLUMSAL CİNSİYET ROLLERİNE İLİŞKİN TUTUMLARINA ETKİSİ

Melike KOÇYİĞİT ÖZYİĞİT - Erkan ALKAN - Müge YILMAZ

12-14 YAŞ GRUBU DÜZENLİ SPOR YAPAN VE YAPMAYAN BİREYLERİN ÇOKLU ZEKÂ YÖNÜYLE KARŞILAŞTIRILMASI

Hakan METAN - Veysel KÜÇÜK

ULUSLARARASI GÖÇTE ETNİSİTE VE TOPLUMSAL CİNSİYETE DAYALI İŞBÖLÜMÜ: HOPA ÖRNEĞİ

Kerem ÖZBEY

ENGELLİ YAKINLARININ ENGELLİ YOKSULLUĞUNA İLİŞKİN DÜŞÜNCELERİ VE İNANÇLARI:  ANKARA KEÇİÖREN ÖRNEĞİ

Eda PURUTÇUOĞLU - İrfan DOĞAN

POPÜLER MASALLARDAN SİNEMAYA YAPILAN UYARLAMALARDA KÜLTÜREL ANTROPOLOJİK SÜREKLİLİK VE DÖNÜŞÜM

Dilek TUNALI

ADAPTATION OF COMPOSITE CODEPENDENCY SCALE TO TURKISH: A VALIDITY AND RELIABILITY STUDY

Yağmur ULUSOY - S. Sonay GÜÇRAY

BOURDİEU’NÜN TABAKALAŞMA TEORİSİ BAĞLAMINDA ÜST SINIFTAN ALT SINIFA DOĞRU HAYAT TARZI TAHAKKÜMÜ

Ahmet Zeki ÜNAL

 


 ISSN: 1307 -9581