Navigation


 


Cilt: 10  Sayı: 50 (Haziran 2017)     Volume: 10  Issue: 50 (June 2017)

 

Kapak / Cover       Künye / About the Journal     İçindekiler / Contents

 

 

DİL-EDEBİYAT

LANGUAGE -  LITERATURE

TYPISCHE LESEPROBLEME DER DEUTSCHEN SPRACHE UND FREMDSPRACHENDIDAKTIK

Recep AKAY

NİHÂLÎ’NİN FETİH-NÂME-İ YEMEN İSİMLİ MESNEVİSİ

Mehmet AVÇİN

MOLIÈRE’İN TARTUFFE’ÜNDE SATİRİK ÖĞELER

Abdulhalim AYDIN

AHMED-İ YÂRÎ DİVANI’NDAN HAREKETLE EDEBÎ TÜR, TARZ VE ANLATIM TEKNİKLERİNİN METNİN OLUŞUMUNA KATKISI

Timuçin AYKANAT

ŞİİRDE ESİNSEL ÇEVİRİSİNİN SINIRLARI

Memet Metin BARLIK

VLADİMİR PROPP’UN BİÇİMBİLİMSEL YAKLAŞIMINDAN HAREKETLE YOZGAT’TAN DERLENMİŞ“ERCİN MASALI” ÜZERİNE BİR İNCELEME

Cihan Barış BAŞARAN - Şerife Seher EROL ÇALIŞKAN

THE ‘FOURS Cs’ - COLLABORATION, COMMUNICATION, CRITICAL THINKING AND CREATIVITY AT THE FACULTY OF ARTS (FLUP), UNIVERSITY OF PORTO, PORTO, PORTUGAL

Edita BEKTESHI

AUDIOVISUAL TRANSLATION AND NARRATIVE (RE)FRAMING: MEMRI’S SUBTITLING OF MOROCCAN POLITICAL NARRATIVES

Abderrahman BOUKHAFFA

TÜRKİYE TÜRKÇESİNDE DUYU ORGANLARIYLA KURULAN DEYİMLER

Yasemin ÇELİK

TURGUT UYAR’IN DÜNYANIN EN GÜZEL ARABİSTANI’NI ÇEVRE EĞİTİMİ BAĞLAMINDA OKUMAK

Fethi DEMİR - Mehmet Recep TAŞ

HİÇBİRYER ROMANINDA MEKÂN

Yılmaz EVAT

A CORPUS-BASED APPROACH TO DICTIONARY DEFINITIONS IN THE INTERFACE OF SEMANTIC PROSODY AND NEAR-SYNONYMY

Abdurrahman KARA

THE JOURNEY OF THE TRANSLATION ACTIVITY FROM LINEAR TO NON-LINEAR DIMENSION

Mehmet Cem ODACIOĞLU - Fadime ÇOBAN

TRAKYA AĞIZLARINDA YER ALAN ALET VE EŞYA ADLARI

Muharrem ÖZDEN

XX. YÜZYIL RUS EDEBİYATINDA KENTLEŞME VE TOPLUMSAL DÖNÜŞÜMÜN İZLERİ

Eda H. TAN METREŞ

AŞK-I MEMNU’DA KARAKTERLERİN ÇATIŞMALARI, TERCİHLERİ VE AKIBETLERİ

Mahfuz ZARİÇ