Navigation


 


Cilt: 10  Sayı: 50 (Haziran 2017)     Volume: 10  Issue: 50 (June 2017)

 

Kapak / Cover       Künye / About the Journal     İçindekiler / Contents

 

SOSYOLOJİ – ANTROPOLOJİ - PSİKOLOJİ -FELSEFE

SOCIOLOGY - ANTHROPOLOGY - PSYCHOLOGY – PHILOSOPHY

 

 

BİLİMDE DEĞER TARAFSIZLIĞI

İbrahim AYVAZ - Özgür EKİN SUCU

AKADEMİSYENLERİN ÖRGÜTSEL BAĞLILIKLARI, KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ VE TÜKENMİŞLİK DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİLER

Meryem Berrin BULUT

ÇOK DİLLİLİK VE KİMLİK

Serkan ÇETİNKAYA

Ortaöğretİm Öğrencİlerİnİn Akademİk Özyeterlİklerİnİn ve Akademİk Erteleme Davranışlarının Öğrenİlmİş Çaresizlİklerİ üzerİne etkİsİ

Enver EKİNCİ - Rıza GÖKLER

BİREYSEL SPOR VE TAKIM SPORU YAPAN SPORCULARIN SALDIRGANLIK DÜZEYLERİNİN ARAŞTIRILMASI

Sinem KAFALI - İrem HÜNKAR - Orçun KEÇECİ - Erdinç DEMİRAY

DİNİ İNANÇ VE TUTUMLARIN DOĞURGANLIK ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ (VAN İLİ ÖRNEĞİ)

Suzan KARAOĞLAN - Mehmet Zeki DUMAN

ÜÇ FARKLI DİSİPLİNDE OKUYAN ÜNİVERSİTE SON SINIF ÖĞRENCİLERİNİN İSTİSMAR, İHMAL VE AİLE İÇİ ŞİDDET ALGILARI

Gonca KURT - Semiha DÖNMEZ - Özden EREN - Elçin BALCI -  Osman GÜNAY

ENVIRONMENTAL JUSTICE, DAMS AND DISPLACEMENT IN SOUTHEASTERN ANATOLIA REGION, TURKEY

Şevket ÖKTEN

ANTİKÇAĞ’DAKİ EVREN ANLAYIŞI: ARİSTOTELES’TEN KOPERNİK’E FARKLI EVREN MODELLERİ

Seda ÖZSOY

ENGELLİ KADINLARIN BEDEN İMAJI ALGISI İLE YAŞAM DOYUMUNUN BELİRLENMESİ

Eda PURUTÇUOĞLU - Cemile AKSEL

PLATON BAĞLAMINDA VARLIKTAN BİLGİYE GİDEN YOL

Çiğdem YILDIZDÖKEN

 


 ISSN: 1307 -9581