Cilt: 10  Sayı: 51 (Ağustos 2017)

KAPAK     KÜNYE    İÇİNDEKİLER

 

DİL-EDEBİYAT 

HALK ANLATILARI, HALK İNANIŞLARI, TOPLUMSAL RİTÜELLER VE BÜYÜLÜ GERÇEKÇİLİK EKSENİNDE BORÇLU (DEYNDAR) ROMANI

İlyas AKMAN

HALK İNANIŞLARI, HALK ANLATILARI VE DOĞAÜSTÜ OLAYLAR BAĞLAMINDA NİKÂHLI (MORIBER) ROMANI

İlyas AKMAN

PARVANA - AFGANİSTAN’DA BİR KIZ ÇOCUĞU -  ADLI ESERDE TALİBAN VE AFGANİSTAN’DA KADIN OLMAK

Halil AYTEKİN

BİR YAŞAMDAN DİĞERİNE: MAYLIS DE KERANGAL’İN YAŞAYANI ONARMAK ADLI ROMANINDA KALBİN YOLCULUĞU

Bülent ÇAĞLAKPINAR

NAZAN BEKİROĞLU’NUN ROMAN VE HİKÂYELERİNDE METİNLERARASILIK

Safiye DOĞAN

LA PERCEPTION DU FANTASTIQUE DANS LE CADRE DU SURRÉALISME

Aydın ERTEKİN

ANI DÖKEN BAHÇE’DE METİNLERARASI İLİŞKİLER

Yılmaz EVAT

HÜSEYİN CÖNTÜRK’ÜN ELEŞTİRİ, EDEBİYAT VE DİL HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME

Özlem FEDAİ

ERKEN DÖNEM SÖZ DERLEMELERİ İÇİN KAYNAK OLARAK ESAD EFENDİ’NİN “TÜRK DİLİNDE DARB-I MESELLER” YAYINI

Gürkan GÜMÜŞATAM

AN INHABITABLE CONSCIOUSNESS: TRAUMA AND HEALING IN A CAT, A MAN, A DEATH (2001) BY ZÜLFÜ LİVANELİ

Atalay GÜNDÜZ

-mAcA EKİYLE TÜRETİLEN BAZI TERİMLER HAKKINDA

Bahadır GÜNEŞ

DEUX FIGURES FEMININES DE LA SOCIETE FRANÇAISE DU XIXe SIECLE

Mahide GÛRER BAYDAR

SÜNBÜLZÂDE VEHBÎ DİVANI’NIN ACEM KAYNAKLI EFSANEVİ VE MİTOLOJİK ŞAHISLARI

Yunus İNCİROĞLU - Gülcan ALICI

ARAP EDEBİYATINDA MAKÂME SANATI

Muhammet Selim İPEK

AHMED RESMÎ’NİN NAZM-I GİRİDÎ ADLI MANZUM SÖZLÜĞÜ

Hasan KAYA

DESTINS D’EXPATRIES ET DE DEPRESSIFS

Sengül KOCAMAN

MİLLET KÜTÜPHANESİ ALİ EMİRİ MANZUM 543 NUMARALI ŞİİR MECMUASINDA YER ALAN ŞİİRLERE GÖRE ON İKİ İMAM İNANCI

Osman KUFACI

YENİ BİR UZMANLIK ÇEVİRİ ALANI OLARAK OYUN YERELLEŞTİRMESİNİN TÜRKİYE’DEKİ KONUMU VE ÖNERİLER

Mehmet Cem ODACIOĞLU - Şaban KÖKTÜRK - Hüseyin ERSOY- Evren BARUT

GELENDOST AĞZI’NIN GENEL ÖZELLİKLERİ

Tamer PEKTAŞ - Talat DİNAR

HE BETE HUR WYTH HYS NAKYD SWYRDE, AND SCHE CASTE UP MANY A REWFULL RERDE: THE REPRESENTATION OF VIOLENCE IN LE BONE FLORENCE OF ROME

Hülya TAFLI DÜZGÜN

KIRGIZ TÜRKÇESİNDE “SATIP AL-” YAPISI ÜZERİNE

Ali TAN

ZİYA OSMAN SABA’NIN ESERLERİNDEN ÖRNEKLE “ŞİİR VE ÖYKÜ” TÜRLERİNİN KARDEŞLİĞİ

Selda UYGUR

PEJORISIERUNG UND MELIORISIERUNG IM DEUTSCHEN UND TÜRKISCHEN

Funda ÜLKEN

POLITICAL ATMOSPHERE BEHIND THE HISTORY PLAYS OF SHAKESPEARE

Kenan YERLI

BURHAN GÜNEL’İN “RENKLER VE DESENLER” ADLI ÖYKÜSÜNDE ‘BAM TELİ’ DEĞİNMELER

Ayfer YILMAZ

BÖLGE AĞIZLARINDAKİ ATASÖZLERİNDE GÜLMECE UNSURLARI

Merve YORULMAZ KAHVE

 

TARİH – ULUSLARARASI İLİŞKİLER – SİYASET BİLİMİ

ALBERTUS AQUENSIS’İN HISTORIA IEROSOLIMITANA ADLI ESERİNE GÖRE I. HAÇLI SEFERİ

İhsan ARSLAN - Süleyman GENÇ

AS A HIGH-IMPACT WAR-FIGHTING: THE OTHER SIDE OF THE US COUNTERINSURGENCY (COIN) WARFARE

Ilhan BILICI

MİRAS ALINAN YÖNETİM ANLAYIŞININ RANTİYECİ DEVLET YAKLAŞIMINA ETKİSİ: SUUDİ ARABİSTAN VE KAZAKİSTAN ÖRNEKLERİ

İdris DEMİR

TEK PARTİ İKTİDARI DÖNEMİ’NDE (1923-1950) CUMHURİYET HALK PARTİSİ’NİN İDEOLOJİK DEĞİŞİM VE DÖNÜŞÜM SÜRECİNİN ÇÖZÜMLENMESİ

Caner ERDOĞAN

ULUSLARARASI HUKUKA GÖRE DEVLETLERİN AÇIK DENİZLERDE MÜDAHALE YETKİLERİ: MAVİ MARMARA OLAYI

Ali GÖK

HALEP’TE  SOSYAL, EKONOMİK  VE KÜLTÜREL  DURUM (1876- 1918 YILLARI ARASI)

Hasan KARAKÖSE

TEMETTUAT KAYITLARINA GÖRE 19. YÜZYIL ORTALARINDA BÜYÜKÇEKMECE DÂHİLİNDEKİ ÇİFTLİKLER

Arif KOLAY

DIE STEIGENDE TÜRKENFEINDLICHKEIT IN EUROPA

Mustafa ÖZALP

KÜRESELLEŞME VE KÜRESELLEŞME BAĞLAMINDA KÜLTÜRLER

Yaşar ÖZÜÇETİN

GAZİANTEP’İN 1923-1938 YILLARI ARASINDA EKONOMİK VE BAYINDIRLIK ALANINDAKİ FAALİYETLERİ

Zeynep YILDIZ ÖZLÜ

 

ARKEOLOJİ – COĞRAFYA -  SANAT TARİHİ

AVRUPA MODERN MEZAR HEYKELİ OLUŞUM SÜRECİ

Arzu ÇAKIR ATIL - Seval ALP

GÖRSEL VE KAVRAMSAL SANATLARDA YAŞAM BOYU ÖĞRENME AÇISINDAN FOTOĞRAF VE MEDYA OKURYAZARLIĞI

Erkan ÇIÇEK

ETİK VE GÖRSEL OKUMALAR AÇISINDAN SOSYAL MEDYA

Erkan ÇİÇEK

COPERNİCUS, ALİ  KUŞÇU VE  MEVLEVİ SEMASI

Sefa DEREKÖY

TUNCELİ İLİ'NDE TOPOĞRAFİK FAKTÖRLERE GÖRE (YÜKSELTİ, EĞİM, BAKI) YERLEŞMELERİN VE NÜFUSUN DAĞILIŞI

Fatma ESEN - Vedat AVCI

ANTİK ROMA’DA MÜZİK VE MÜZİK EĞİTİMİ

Funda ESİN - Emel DEMİRGEN

BAUHAUS’TA BİR DOKUMA USTASI: GUNTA STÖLZ

Banu Hatice GÜRCÜM - Ayçin ÖNEŞ

TÜRKMEN EKOLÜ VE HERAT EKOLÜNÜN BİÇİMSEL KARŞILAŞTIRMA

Jamaleddin TOOMAJNIA

TÜRKİYE’DE POP SANAT VE RESİM

Rahşan TOPTAŞ

ŞÎR Ü HÛRŞÎD TASVİRİNİN KÖKENİ VE İÇERİĞİNE DAİR DÜŞÜNCELER

Hayrunnisa TURAN

ÇAĞDAŞ TÜRK SERAMİK SANATINDA GENÇ KUŞAK SANATÇILARIN ÇALIŞMALARINDA SADE YAKLAŞIMLAR

Gökçe UYSAL

 

SOSYOLOJİ – ANTROPOLOJİ - PSİKOLOJİ –FELSEFE

HAS THE REPUBLIC OF TURKEY BEEN CONTINUING TO USE RELIGION AS THEIR TOOL TO REACH THE MINDS OF THE PUBLIC?

Sibel AYDIN

MARTİN EDEN ROMANIN VAROLUŞÇU TERAPİNİN TEMEL KAVRAMLARI AÇISINDAN İNCELENMESİ

Habibe BİLGİLİ - Nilüfer Voltan ACAR

HEMŞİRELERDE TÜKENMİŞLİK

M. Olcay ÇAM - Esra ENGİN

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE BENLİK GELİŞİMİ VE GÜVEN DUYGUSU

M. Olcay ÇAM - Esra ENGİN - Merve UĞURYOL

YENİ TÜRK SİNEMASINDA ENDÜSTRİYEL BİR PROJE VE KÜLTÜREL BİR KURGU OLARAK CİNSİYETSİZLEŞMİŞ BEDEN FENOMENİ

Sertaç Timur DEMİR

ÇEVRECİLİK ANALİZ TABLOSU VE KARADENİZ BÖLGESİ'NDE HES KARŞITI YEREL HAREKET

Çağrı ERYILMAZ

ÖZ-GÜVEN BİR YANILSAMA OLABİLİR Mİ?

Nuran E. KORKMAZ

SURİYELİLERE YÖNELİK BAKIŞ AÇISI ÖLÇEĞİ GELİŞTİRME ÇALIŞMASI

Çetin KÖKSAL - Tuğba KÖKSAL - Metin KÖKSAL

SELF ESTEEM, SOCIAL SUPPORT AND POSTPARTUM DEPRESSION

Juliet C.  NNADOZIE - Gabriel E. NWEKE

WEBER VE ÜLGENER’IN DIN VE EKONOMI ILIŞKISINE DAIR TEMEL YAKLAŞIMLARI

Cihad ÖZSÖZ

KENTLEŞME VE ÇEVRE SOSYOLOJİ BAĞLAMINDA MURRAY BOOKCHİN’İN TEZLERİ VE DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÜZERİNE ELEŞTİREL YAKLAŞIMLAR

Âdem PALABIYIK

THE EFFECT OF WORKING CHILDREN’S MATERIALISTIC TENDENCIES ON THEIR FRIENDSHIP RELATIONS

Eda PURUTÇUOĞLU - İrfan DOĞAN

ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN BOŞANMIŞ BİREYLERİN ÖZELLİKLERİ

Mehmet SAĞLAM - Rukuye AYLAZ

YATAY DİKEY BİREYCİLİK/TOPLULUKÇULUK BÜYÜK BEŞLİ KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ VE BENLİK SAYGISI ARASINDAKİ İLİŞKİLER

Mehmet Ertuğrul UÇAR - Bilge KONAL

CRITICAL APPROACHES TO WESTERN CAPITALISM IN SOCIAL THEORY AND THEIR OSCILLATIONS BETWEEN POLITICAL ECONOMY AND CULTURAL STUDIES

Fatih VAROL

MEVSİMLİK TARIM İŞÇİSİ KADINLARIN YAŞAM KOŞULLARI VE GENİTAL HİJYEN UYGULAMALARI

Yurdagül YAĞMUR - İlksen ORHAN ERGİN

EĞLENCE ENDÜSTRİSİ BAĞLAMINDA KÜLTÜRÜN TEKTÜRLEŞMESİ: FOLKLORUN TEMA PARKLARDA KULLANIMI

Kübra YILDIZ ALTIN

 

EĞİTİM

KADEMELİ SORUMLULUK AKTARIMI MODELİ KULLANILARAK ÖĞRETİLEN İNTERNETTE ARAMA-ANLAMA STRATEJİLERİNE YÖNELİK ÖĞRENCİLERİN YANSITICI DÜŞÜNME EYLEMLERİ

Zeynep AYDEMİR - Gönül SAKIZ - M. Cihangir DOĞAN - Murat AŞICI

ÖĞRENCİ ALGILARINA GÖRE LİSELERDE YAŞAM KALİTESİ

Salih AYKIT - Melek BABA ÖZTÜRK

TÜRKİYE'DE OKUL SOSYAL HİZMETİNİN ÖNEMİ VE GEREKLİLİĞİ: KONYA ÖRNEĞİ

Rasim BABAHANOĞLU - Doğa BAŞER

HUKUK VE ADALET DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI VE ÖĞRETİM MATERYALİNDE DEĞERLER

Tuba ÇENGELCİ KÖSE

OKUL ÖNCESİ DÖNEM ÇOCUKLARINA UYGULANAN SES FARKINDALIK MÜZİK PROGRAMININ OKUMA YAZMAYA HAZIRLIKTA ÇOCUKLARIN SESLERİ TANIMA BECERİLERİNE ETKİSİ

Fatma Gülçin DEMİRCİ - Ercan MERTOĞLU

OKUL ÖNCESİ EĞİTİME DEVAM EDEN 60 AY VE ÜZERİ ÇOCUKLARIN ANNE BAĞLANMA STİLLERİNİN; DUYGUSAL BECERİ DÜZEYLERİNE ETKİSİ

Esra DOĞANAY KOÇ -Gülümser GÜLTEKİN AKDUMAN

ÖZEL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ VE ZİHİN KURAMI İLİŞKİSİ

Sıla DOĞMAZ - Alev GİRLİ

KEMAN EĞİTİMİNDE MİKRO ÖĞRETİM YÖNTEMİNE DAYALI UYGULAMALARIN ÖĞRENCİ TUTUMUNA ETKİSİ

Didem DÖĞER - Ilgım KILIÇ

ÇOCUKLARIN GÜNLÜK YAŞAM ETKİNLİKLERİ: İSTANBUL İLİ ÖRNEĞİ

Behice EKİCİ - Günay ARSLAN - Nurgül Derya DONYAĞI - Selin ŞAHİN

ÜSTÜN YETENEKLİ ÖĞRENCİLERİN EĞİTİM SÜRECİNDEKİ DESTEK EĞİTİM AŞAMASI HEDEFLERİNE ULAŞMADA PEDAGOJİK SANAT ELEŞTİRİSİNİN ROLÜ

Mehmet Ali GENÇ

TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ÇOCUK EDEBİYATINA İLİŞKİN ALGILARININ METAFORLAR ARACILIĞIYLA ANALİZİ

Sevil HASIRCI

SERAMİK SANAT EĞİTİMİNİN TIP ÖĞNCESİNE KATKILARI

Sevtap KANAT - Hikmet Serdar MUTLU

OKUL ÖNCESİ DÖNEM VE ÖZEL YETENEK

Filiz KARADAĞ - Vesile YILDIZ DEMİRTAŞ

BİLİŞSEL DAVRANIŞÇI TEKNİKLERE DAYALI BİLİNÇLİ FARKINDALIK GELİŞTİRME PROGRAMININ ETKİLİLİĞİ

Ümre KAYNAK - Mehmet GÜVEN

KAYNAŞTIRMA UYGULAMASI YAPILAN ANASINIFLARINDA İŞBİRLİĞİ-YARDIMLAŞMA-PAYLAŞMA DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ

Nilgün METİN - Fatma Betül ŞENOL

6.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN OKUL TÜKENMİŞLİĞİ İLE BAŞ ETMEDE ÇÖZÜM ODAKLI GRUPLA PSİKOLOJİK DANIŞMANIN ETKİSİ

Pervin NEDİM BAL - Casim KAYA

BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM PROGRAMLARININ MİMARLIK EĞİTİMİNE KATKISI

Buket ÖZDEMİR IŞIK

ÖZEL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜNDE YAZILI ANLATIM VE YAZMA KAYGISI

Halil ÖZTÜRK - Alev GİRLİ

DİKİŞSİZ ÖĞRENME (SEAMLESS LEARNING)  İLKELERİ BAĞLAMINDA EBA’NIN MATEMATİK DERS İÇERİĞİNİN İNCELENMESİ

Serdal POÇAN - Cihat YAŞAROĞLU

TURİZM EĞİTİMCİLERİ PERSPEKTİİFNDEN TURİZM EĞİTİMİ

Tülay POLAT ÜZÜMCÜ - Ömür ALYAKUT

SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ İNTERNET VE TEKNOLOJİYE YÖNELİK TUTUMLARI İLE BİLGİSAYAR ÖZYETERLİK ALGILARININ İNCELENMESİ

Asuman Seda SARACALOĞLU - Beste DİNÇER - Nurhak Cem DEDEBALİ

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLÂK BİLGİSİ (DKAB) DERSLERİNDE BARIŞ EĞİTİMİNİN YERİ

Fazilet Özge SEVİM - Ramazan DİLER

PROJE TABANLI ÖĞRENME YAKLAŞIMININ biyoloji dersinde ÖĞRENCİLERİN BAŞARISINA ETKİSİ

Tuğba TAFLI - Ali ATEŞ

2015 HAYAT BİLGİSİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI BİR İNCELEME

Cihat YAŞAROĞLU

 

İŞLETME – KAMU YÖNETİMİ – İKTİSAT – İLETİŞİM- SOSYAL HİZMET VE SOSYAL POLİTİKA

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİNİN TEŞKİLAT YAPILARI VE KADRO KULLANIMLARI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

Orhan Veli ALICI

THE IMPACT OF EARNINGS MANAGEMENT ON THE VALUE RELEVANCE OF EARNINGS: EMPIRICAL EVIDENCE FROM TURKEY

A.Taylan ALTINTAŞ - Emre Selçuk SARI - Emir OTLUOĞLU

OSMANLI DEVLETİ’NDE SAVAŞÇI TOPLULUKLARIN SOSYO-EKONOMİK ANALİZİ: AĞNAD KAZAKLARI

Mehmet ÇETİN

THE  EFFECTS OF MACROECONOMIC  FACTORS ON BANKING SECTOR TOTAL DEPOSITS : EVIDENCING TURKEY

Tunakan DURAN - Bengü DURAN

TÜKETİM DAVRANIŞLARININ BELİRLENMESİNDE ETKİLİ İLETİŞİM YÖNTEMLERİ VE SOSYAL MEDYANIN ROLÜ

Petek DURGEÇ

ÇALIŞANLARIN İŞ DOYUMU, YÖNETİM VE ÖDÜLLENDİRME BEKLENTİLERİ VE ÜCRET VE SOSYAL OLANAKLAR İLE İLGİLİ ALGILARININ ÖRGÜTSEL BAĞLILIKLARI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN İNCELENMESİ: TEKSTİL SEKTÖRÜ ÖRNEĞİ

Filiz DURSUN - Çiğdem DURSUN ÇALIŞAN - Yeliz BAŞ

ÇEŞİTLİ DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLER AÇISINDAN BEYAZ YAKALI ÇALIŞANLARIN İŞ DEĞERLERİ

Sevgi ELMAS-ATAY

ETİK İKLİM VE ÖRGÜTSEL GÜVENİN ÜRETKENLİK KARŞITI DAVRANIŞLAR ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN İNCELENMESİ

Merve GERÇEK

AVRUPA BİRLİĞİ’NDE VE TÜRKİYE’DE YENİ SOSYAL RİSKLER VE SOSYAL KORUMA

Erhan GÜLCAN

TWİTTER HASHTAGLARININ OLUŞTURULMA SÜRECİNİN NİTEL BİR ÇALIŞMA İLE İNCELENMESİ: 2017 ANAYASA REFERANDUMU ÖRNEĞİ

Şakir GÜLER - Rukiye ÇELİK

SWOT ANALYSIS: A THEORETICAL REVIEW

Emet GÜREL - Merba TAT

PSİKOTEKNİK YÖNTEMİN PERSONEL SEÇİMİNDE UYGULANMASI: KİT’LER ÜZERİNE BİR ALAN ARAŞTIRMASI

Alper GÜRER

ULUSLARARASI SPOR ORGANİZASYONLARINDA UYGULANAN STRATEJİK İLETİŞİM FAALİYETLERİ: TÜRKİYE VE AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ KARŞILAŞTIRMASI

Ecem HANBAY - Ayla OKAY

ALTERNATİF BİR KATILIM ÖRNEĞİ OLARAK RADYO YAYINCILIĞININ ÖNEMİ: BOZOK ÜNİVERSİTESİ RADYO YAYINCILIĞI MODELİ/ÖNERİSİ

Sefer KALAMAN

KÜRESEL KRİZİN MALİ KURAL UYGULAMALARINA ETKİSİ: SEÇİLMİŞ ÜLKE ÖRNEKLERİ AÇISINDAN BİR İNCELEME

Mehtap KARAYAZI

MİKROFİNANSMAN YOLUYLA İŞSİZLİKLE MÜCADELEDE TÜRKİYE İÇİN BİR UYGULAMA ÖNERİSİ

Meltem KESKİN KÖYLÜ - Sedat AYYILDIZ

TURİZM İŞLETMELERİ ÇALIŞANLARININ İŞ-AİLE YAŞAM ÇATIŞMASI VE YAŞAM DOYUMLARI İLİŞKİSİ: KARTEPE-ÇEŞME ÖRNEĞİ

Tülay POLAT ÜZÜMCÜ - Nükhet Adalet AKPULAT

EKOLOJİK SOSYAL HİZMET UYGULAMALARI İÇİN SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMADA SOSYAL HİZMETİN YERİ

Eda PURUTÇUOĞLU - İrfan DOĞAN

BANKACILIK SEKTÖRÜNDE İŞ GÜVENCESİ VE ÜCRETİN ÖRGÜTSEL BAĞLILIĞA ETKİSİ

Cihan SELEK ÖZ - Nazan BUDAK

MALİYET VE YÖNETİM MUHASEBESİ AÇISINDAN KALİTE MALİYETLERİ VE TAM ZAMANINDA ÜRETİM SİSTEMLERİ

Levent SEZAL

TÜRKİYE’DEKİ GÜNEŞ ENERJİSİ YATIRIMLARININ DAVRANIŞSAL FİNANS AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

Levent SEZAL

INTERNATIONAL STUDENTS BRINGING DIVERSITY AND RECEIVING DISCRIMINATION: ANTI-OPPRESSIVE AND ANTI-DISCRIMINATORY SOCIAL WORK PRACTICE

Yaser SNOUBAR

YARATICI SEKTÖRLERDE TÜRKİYE İÇİN YENİ BİR İVME: MİDWOOD İSTANBUL FİLM STÜDYO KOMPLEKSİ

Gül ŞİMŞEK - Ahmet GÜVEN

DÖŞEMELİ MOBİLYA ENDÜSTRİSİNİN TİCARİ İŞLETME TÜRLERİNE GÖRE TEKNOLOJİK SORUNLARI

Yusuf Alperen ŞİŞMAN - Seçil YILDIRIM

SOSYAL MEDYADA PAZARLAMANIN GENÇLER ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Remziye TERKAN - Neriman SAYGILI

TELEVİZYONDA TASARLANAN HAYATLAR EKSENİNDE “GÖSTERİŞÇİ TÜKETİMİN” SUNUMU: CESUR VE GÜZEL DİZİSİ ÖRNEĞİ

Saadet Zeynep VARLI GÜRER - Mert GÜRER

ALİ SUAVİ VE MUHASEBE ÖĞRETİMİ: “FENN-İ TANZİM-İ DEFTER (1869)”

Ömer YAZAN - Mevlüt KAYA

 

İLAHİYAT

BİHİŞTÎ RAMAZAN EFENDİ EL-VİZEVÎ VE KELÂMDAKİ YERİ

Mustafa AKMAN

MEHDÎ İNANCI ÖZELİNDE İLMÎ ÇALIŞMALAR İLE GÜNÜMÜZ TOPLUMUNUN GELENEKSEL ANLAYIŞI ARASINDA GÖRÜLEN UYUŞMAZLIKLAR, BUNUN YANSIMALARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Mustafa AKMAN

HZ. ÂİŞE’NİN HZ. PEYGAMBER İLE EVLİLİĞİ VE EVLİLİK YAŞI

Recep ERKOCAASLAN

KUR’AN’IN AHİRET TANIMLARI  VE BAĞLAM ANALİZLERİ

Fikret GEDİKLİ

TEVHİDİN ŞİARI OLARAK KÂBE

Veysel KASAR

ERZURUMLU İBRAHİM HAKKI’NIN “RİSÂLE-İ TARİK-İ NAKŞİBENDΔ ADLI ESERİ

Halil KURT

 

DİĞER SOSYAL BİLİMLER

KIRSAL KALKINMADA GLAMPİNG TURİZMİN ROLÜ: CLUB AMAZON BÖRDÜBET ÖRNEĞİ

Nur ÇELİK - Ozan BAHAR - Selma TATAR

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE İLİŞKİN TUTUMLARI

Zekeriya GÖKTAŞ

GİRESUN MERKEZ YÖRESİNDE GASTRONOMİ TURİZMİ ÜZERİNE GENEL BİR DEĞERLENDİRME

Yüksel GÜRSOY

SPOR YAPAN BİREYLERİN YAŞAM DOYUMLARININ ARAŞTIRILMASI

Ecem HANBAY - Burçak KESKİN - Merve KAHRIMAN

TURİZM REHBERLİĞİ ÖĞRENCİLERİNİN UTANMAYA YATKINLIK DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ

Özlem KÖROĞLU - Şeyma DUMANLI - Semih ŞALK

TÜRKİYE’DE YEREL HALKIN TURİZME VE TURİZMİN ETKİLERİNE YÖNELİK ALGI VE TUTUMLARINA İLİŞKİN YAZIN TARAMASI

Gözde OĞUZBALABAN

SAKİN ŞEHİR PRENSİPLERİNİN HALFETİ’NİN YEREL MUTFAK ÜZERİNDEKİ ETKİSİNDE YEREL HALKIN TUTUMU ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Atınç OLCAY - İbrahim GİRİTLİOĞLU - Yakup Kemal ÖZEKİCİ

ANADOLU VE KAZAN TATAR TÜRK GELENEKLERİNDE YEME İÇME KÜLTÜRÜNÜN YERİ

Çiğdem SABBAĞ - Ramilya YARULLİNA YILDIRIM

SANAL GERÇEKLİĞİN İÇ MEKAN TASARIMINDA KULLANIMI

Ceyhun ŞEKERCİ

ÜNİVERSİTELER ARASI SPOR MÜSABAKALARINA KATILAN ÖĞRENCİLERİN BAZI DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLER AÇISINDAN PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ VE KARAR VERME STİLLERİ

Oruç Ali UĞUR

HABİTUS VE BEDENSELLEŞMİŞ KÜLTÜREL SERMAYE BAĞLAMINDA GELENEKSEL TÜRK SANAT MÜZİĞİNDE ŞEFLİK: İZMİR AMATÖR GELENEKSEL TÜRK SANAT MÜZİĞİ KORO ŞEFLERİ ÖRNEĞİ

Emin YILDIRIM - Levent ERGUN

ALGISAL YANILSAMALARIN PEYZAJ TASARIMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ

Serap YILMAZ - Sema MUMCU - Duygu AKYOL