Cilt: 10  Sayı: 52 (Ekim 2017)

KAPAK     KÜNYE    İÇİNDEKİLER

 

 

DİL-EDEBİYAT 

 

HALK HİKÂYESİNDEN TELEVİZYON DİZİLERİNE TÜRK HALK KÜLTÜRÜNDE YARDIMCI TİPİ

İsmail ABALI

THE IRONY OF SOCIAL REALISM: SOTS-ART AS AN EARLY STAGE OF RUSSIAN POSTMODERNISM

Orçun ALPAY

KARŞILAŞTIRMALI VE KÜLTÜRLERARASI EDİMBİLİM

Hülya AŞKIN BALCI

YAKUP KADRİ’NİN ROMANLARINDA AYLAKLIK VE GÖSTERİŞÇİ TÜKETİM

Yahya AYDIN

POSTMODERN ANLATIDA BİR İMKÂN OLARAK ÜSTKURMACA (METAFİCTİON) VE MURATHAN MUNGAN ÖYKÜLERİNE YANSIMALARI

Yusuf AYDOĞDU

VOICES IN JAMES JOYCE’S “THE DEAD”: A BAKHTINIAN READING

Mehmet Akif BALKAYA

TÜRK DESTANLARINDA MAĞARA KÜLTÜ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

Mehmet Emin BARS

YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE DİLBİLGİSEL KAYNAKLI GÜÇLÜKLERİN BELİRLENMESİ

Ayten BÜLBÜL - Z. Zuhal GÜVEN

TÜRKMEN TÜRKÇESİNDE ASTRONOMİ KAVRAMINA AİT SÖZ VARLIĞI

Cihan ÇAKMAK

ÇEVİRİ ARAŞTIRMALARI'NDA TÜMEVARIMA DAYALI AKIL YÜRÜTME ÜZERİNE DÜŞÜNCELER

Murat ERBEK

CENK HİKÂYELERİ’NDE DERİN YAPI

Yılmaz EVAT - Kudret Safa GÜMÜŞ

BİR SEVİNÇ GÜNÜ: BAYRAM VE HALÛK’UN BAYRAMI ŞİİRLERİNDE SOSYAL DÜŞÜNCE ÜZERİNE BİR MUKAYESE

Mehmet Emin GÖNEN

FREE ASSOCIATIONS TO THE COLOUR TERMS: GENDER-RELATED DIFFERENCES

Ruhan GÜÇLÜ

ŞEYH SİNÂN EFENDİ’NİN MANZUM TECVÎD TERCÜMESİ

Mehmet GÜLER

FRANSA’NIN DİL POLİTİKALARI VE AVRUPA BİRLİĞİ

Ayhan GÜNEŞ

ALMAN VE İTALYAN HALK MASALLARINDA HAYVAN FİGÜRÜ: GRIMM KARDEŞLER’İN KURBAĞA PRENS VE ITALO CALVINO’NUN YENGEÇ PRENS MASALLARININ KARŞILAŞTIRMASI

Deniz Dilşad KARAİL NAZLICAN

HALİD ZİYA UŞAKLIGİL’İN HİKÂYE BAŞLIKLI ESERİNDE GERÇEKÇİLİK

Nuray KÜÇÜKLER KUŞCU

YÛNUS EMRE’NİN ŞİİRLERİNDE EKLEŞME SIRASINDA GERÇEKLEŞEN SES OLAYLARI

Yusuf Sinan OĞRAŞ

NECÂTÎ BEY DİVANI’NIN MİTOLOJİK VE EFSANEVİ ŞAHISLARI

Aslıhan ÖZTÜRK

MÜTERCİM TERCÜMANLIK VE ÇEVİRİBİLİM BÖLÜMLERİNDEKİ YERELLEŞTİRME DERSİNİN GENEL MÜFRADAT İÇERİSİNDEKİ KONUMU

İlyas ÖZTÜRK - Ulvican YAZAR

17. YÜZYIL TÜRK SAZ ŞİİRİNDE DÖRT BÜYÜK PEYGAMBER

Selçuk PEKER

18. YÜZYIL ŞAİRLERİNDEN NEDRET VE DİVANÇESİ

Kürşat Şamil ŞAHİN

MÜELLİFİ MEÇHUL BİR EDEBÎ MÜNAZARA: HİKÂYÂT-I MÜKEYYİFÂT-I ÂLEM

Fatih ÜLKEN

ONDOKUZUNCU YÜZYILDA KALEME ALINMIŞ BİR EDEBÎ MÜNAZARA: CEMAL EFENDİ’NİN “MUHÂVERÂT-I SEYF Ü KALEM”İ

Fatih ÜLKEN

MECĀZ (İSTİʿĀRE-MECĀZ-I MÜRSEL) KONUSUNUN BELAGAT KİTAPLARINDA ELE ALINIŞINA DÖNÜK BAZI TESPİT VE ÖNERİLER

Hilal YAĞMUR

TÜRKÇENİN DİĞER DİLLERLE ETKİLEŞİMİ VE SONUÇLARI

Eyüp ZENGIN

 

 

TARİH – ULUSLARARASI İLİŞKİLER – SİYASET BİLİMİ

 

IGUALA: “YORGUN” BİR DEVLETTE ŞİDDET

Onur AĞKAYA - Ayfer GENÇ YILMAZ

SİYASET PSİKOLOJİSİ AÇISINDAN TÜRK DEVLETLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

Gökhan ARSLANTÜRK

HASAN SABBAH VE CAMİÜ’T-TEVÂRİH, TARİH-İ İSMÂİLÎYÂN’DA ONUN DÖNEMİNDE ÖLDÜRÜLENLER

Mustafa AYLAR

OSMANLI’DAN GÜNÜMÜZE KIBRIS’TA KARANTİNA KURUMU

Nazım BERATLI

VOTER TURNOUT IN TURKEY: A CROSS-NATIONAL COMPARISON

Adem ÇAYLAK - Murat KAÇER

THE IDENTITY CONFLICT OF THE CYPRIOTS: THE CYPRIOT MULE CORPS IN THE FIRST WORLD WAR

Nur ÇETİNER

TEK PARTİ İKTİDARI DÖNEMİNDE (1923-1950) CUMHURİYET HALK PARTİSİ’NİN ÖRGÜTLENME YAPISININ VE YÖNETİM ANLAYIŞININ ÇÖZÜMLENMESİ

Caner ERDOĞAN

EMEVİLER VE OSMANLI DEVLETİ YÖNETİMİ ALTINDA ŞAM: BİR İSLAM ŞEHRİ ÖRNEĞİ

Cengiz ERGÜN

ANALYSING NATIONALISM(S) IN TURKEY THROUGH SCULPTURE: AN ETHNO-SYMBOLIST APPROACH

G. Pınar ERKEM GÜLBOY

NÜKLEER SANTRALLERİN ENERJİ GÜVENLİĞİNE ETKİSİ

Zeliha HODALOĞULLARI VATANSEVER

THOMAS HOBBES’UN SİYASET FELSEFESİ

Zeliha HODALOĞULLARI VATANSEVER

ANADOLU YANGINLARI BÜTÜNLEMİNDE ESİN VE ETÖZ’ÜN İDDİALARININ ELEŞTİRİSİ: 1916 ANKARA YANGINI ÖRNEKLEMİ

Mevlüt KAYA

SIKIYÖNETİM UYGULAMALARI ÜZERİNE DEĞERLENDİRMELER (1971-1973)

Mustafa SALEP

İSMET İNÖNÜ’NÜN KUZEY ANADOLU ZİYARETİNE İLİŞKİN GÖZLEMLER (6-13 ARALIK 1938)

Melih TINAL

SELÇUKLULAR DÖNEMİ’NDE BAĞDAT’TA DEPREMLER VE METEOROLOJİK AFETLER (H.447-590/M.1055-1194)

Ömer TOKUŞ

DEMİR ÇAĞ’DA KIRŞEHİR VE ÇEVRESİNİN SİYASAL GÖRÜNÜMÜ

Veli ÜNSAL

 

 

 

ARKEOLOJİ – COĞRAFYA -  SANAT TARİHİ

 

ÇATILI SUYU HAVZASI VE YAKIN ÇEVRESİNİN (HASSA) JEOMORFOLOJİSİ

Ahmet ATASOY

SANAT VE REKLAMLARDA KADIN İMAJI

Tülin CANDEMİR - Tülay CANDEMİR - Behice Başak ÖZ

KASTAMONU İLİ VE YAKIN ÇEVRESİNDE SICAKLIĞIN VE YAĞIŞIN YÖRESEL DAĞILIMI

Celalettin DURAN

ESKİ SMYRNA (BAYRAKLI) EĞRİSEL PLANLI YAPILARI

Bora ERTÜZÜN - Duygu AKAR TANRIVER

KIRŞEHİR MÜZESİ ENVANTERİNDE BULUNAN YÜZÜKLERİN ARKEOGEMOLOJİK VE JEOARKEOLOJİK İNCELEMESİ

İlkay KAYDU AKBUDAK - Alper GÖLBAŞ - Zeynel BAŞIBÜYÜK

FATIMİ DÖNEMİ FİGÜRLÜ SERAMİK SÜZGEÇLERİNDEN ÖRNEKLER

Ayben KAYIN - Alzahraa BEHZAD ISMAEEL

KYZIKOS HADRIAN TAPINAĞI’NDA BULUNAN GEÇ ROMA DEFİNESİ

Korkmaz MERAL - Elif YAVUZ

ALTHUSSER’İN DEVLETİN İDEOLOJİK AYGITLARI IŞIĞINDA CUMHURİYET DÖNEMİ DEVLET VE SAHNE SANATLARI ELEŞTİRİSİ

Aytunç ÖZER

GAP BÖLGESİ’NDE TOPLUMSAL VE KÜLTÜREL DÖNÜŞÜM(LER): ZAMANIN DÜZLEMİNDE DEĞİŞEN KENTSEL VE MEKÂNSAL YAPININ SERENCAMI

Kamuran SAMİ

ESKİÇAĞ TOPLUMLARINDA BOĞA ALGISI VE İNANCI

Fitnat ŞİMŞEK

KIRŞEHİR VE ÇEVRESİ DEMİR ÇAĞ YERLEŞMELERİ

Veli ÜNSAL - Murat POYRAZ

 

 

SOSYOLOJİ – ANTROPOLOJİ - PSİKOLOJİ –FELSEFE

 

EMPATİ EĞİTİM PROGRAMININ EMPATİK EĞİLİM DÜZEYİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN İNCELENMESİ: SAĞLIK MESLEK LİSESİ ÖRNEĞİ

Yıldız BİLGE - Yusuf BİLGE

ZENOFOBİ ÖLÇEĞİ’NİN GELİŞTİRİLMESİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMALARI

Faruk BOZDAĞ - Metin KOCATÜRK

İNTERNET KULLANIMININ TOPLUMSAL İLİŞKİLERİN DÖNÜŞÜMÜ ÜZERİNE ETKİLERİ

Zübeyde DEMİRCİOĞLU

ACİL SERVİS ÇALIŞANLARININ İKİNCİL TRAVMATİK STRES DÜZEYİ VE PSİKOLOJİK DAYANIKLILIĞI

Merve DENİZ PAK - Emre ÖZCAN - Arzu İÇAĞASIOĞLU ÇOBAN

EMİLE DURKHEİM’DA BİR SİVİL DİN OLARAK MİLLİYETÇİLİK VE VATANSEVERLİK

Mesut DÜZCE

TIP VE HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖTANAZİYE KARŞI TUTUMLARI

Esra ENGİN - Merve UĞURYOL - Ayşe AYDIN - Fatma Rezzan SELVİ

KARABÜK’TE AĞIR SANAYİ VE BARINMA: MEKÂNSAL AYRIŞMA VE DİSİPLİNER PRATİKLER BAĞLAMINDA BEKÂR İŞÇİ YURTLARI (1937-1951)

Erhan Berat FINDIKLI

ARKAİK BİR TÖRENİN POSTMODERN İZDÜŞÜMLERİ: POTLAÇ GELENEĞİNDEN TÜKETİM KÜLTÜRÜNE

Harun GEÇER - Saffet KARTOPU -

ANNA MELİKYAN SİNEMASI’NDA MASALSI GERÇEKLER-GERÇEKÇİ MASALLAR:  RUSALKA (MERMAID-2007) VE ZVEZDA (STAR-2014) ÜZERİNDEN BİR İNCELEME

Dilek TUNALI

CEZAYA ALTERNATİF BAKIŞLAR VE YENİ BİR DİSİPLİN OLARAK CEZA SOSYOLOJİSİNİN İMKANLILIĞI

Metin TÜRKMEN

 

 

EĞİTİM

 

BAZI DEĞİŞKENLERE GÖRE ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİNDE OKUL – BABA İLİŞKİSİ

Derya ATABEY

ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ KAVRAMINA İLİŞKİN METAFORİK ALGILARI

Ayşe Rabia BAŞARAN UGUR - Seda BAYSAL

KAMU VE ÖZEL OKULLARDA GÖREVLİ FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN YARATICILIK DÜZEYLERİ ARASINDAKİ FARKLAR

Rıdvan GÖREN - Hasan İNAÇ

FARKLI KADEMEDE EĞİTİM GÖREN ÖĞRENCİLERİN DEĞERLERLE İLGİLİ KAVRAMLARA ATFETTİKLERİ ANLAMLAR

İsa KAYA - Nihan SÖLPÜK - Gökçen GÖÇEN - Tuğba BİNGÖL- Belgin PARLAKYILDIZ - Nihan ARSLAN

EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN BİLİM İNSANINA BAKIŞ AÇISI

Bilgen KIRAL

FEN VE SOSYAL BİLİMLER LİSELERİNDE GÖREV YAPAN ÖĞRETMENLERİN YENİLİKÇİ ÖĞRETMEN ÖZELLİKLERİNE YÖNELİK ALGILARI: BİR DURUM ÇALIŞMASI

Hüseyin KOCASARAÇ - Hakan KARATAŞ

SANAT FELSEFESİ DERSİNDE KAVRAM HARİTASI KULLANIMI

Nalan OKAN AKIN

ORTAOKUL 7. VE 8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİKSEL AKIL YÜRÜTME BECERİ DÜZEYLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

Serdal POÇAN - Cihat YAŞAROĞLU - Aziz İLHAN

YABANCI ÖĞRENCİLERİN TÜRKÇE ÖĞRENME SÜRECİNDE BİLİŞÜSTÜ STRATEJİLERİ KULLANMA İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ

İzzet ŞEREF - Zeynep CİN ŞEKER

ZAMAN YÖNETİMİ PROGRAMININ ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN ZAMAN YÖNETİMİ BECERİ DÜZEYLERİNE ETKİSİ

Sare TERZİ İLHAN - Mehmet GÜVEN

OKUL ÖNCESİ ÇOCUKLARIN DESENLERİNDE FANTEZİ KURGULAR VE GERÇEKLİK ARASINDAKİ ETKİLEŞİM

Dilek TÜRKMENOĞLU

YÜKSEKÖĞRETİMDE ULUSLARARASI AKREDİTASYON DENEYİMİ: BİR VAKIF ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER HAZIRLIK OKULU ÖRNEĞİ

Ersoy M. UÇAR - Faruk LEVENT

GENÇLERİN EVLİLİK VE TOPLUMSAL CİNSİYET ROLLERİNE İLİŞKİN TUTUMLARI

Hatice YALÇIN - Emine ARSLAN KILIÇOĞLU - Ayber ACAR

BİR UYGULAMA MODELİ OLARAK AVUSTRALYA’DAKİ OKULLARDA DEĞERLER EĞİTİMİ

Mahmut ZENGİN

 

 

İŞLETME – KAMU YÖNETİMİ – İKTİSAT – İLETİŞİM- SOSYAL HİZMET VE SOSYAL POLİTİKA

 

YAVAŞ KENT (CITTASLOW) HAREKETİ VE TÜRKİYE ÖRNEKLERİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

Duygu AK

SU VE KANALİZASYON İDARELERİNİN BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ ÜZERİNDEN İL MÜLKİ SINIRI KAPSAMINDA HİZMET SUNUMUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ: MESKİ ÖRNEĞİ

Orhan Veli ALICI

ETİK LİDERLİĞİN ÜRETİM KARŞITI İŞ DAVRANIŞLARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: ANKARA ÜRETİM SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA

Mehmet ARIKÖK - Hülya GÜNDÜZ ÇEKMECELİOĞLU

YÖNETİCİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLARININ ÖZ LİDERLİK DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

Gamze AY

TECHNOLOGY READINESS FOR NEW TECHNOLOGIES: AN EMPIRICAL STUDY

Hülya BAKIRTAŞ - Cemil AKKAŞ

LİDERLİK TARZLARI VE GİRİŞİMCİLİK ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA

Murat BAY - Selahattin AKPINAR

BİLGİ SİSTEMLERİ YETENEĞİ VE FİRMA PERFORMANSI: KARAMAN O.S.B’DE BİR UYGULAMA

Murat BAY - Selahattin AKPINAR - Muhammet BEZİRCİ

İNTERNETTEN ALIŞVERİŞTE TÜKETİCİLER TARAFINDAN ALGILANAN RİSKİN ETKİLERİ VE CİNSİYET FARKLILIKLARI AÇISINDAN İNCELENMESİ

Müzeyyen Burcu CÖDDÜ - Serap ÇABUK - Ceyda TANRIKULU

ZİHİNSEL YETERSİZLİĞİ BULUNAN ÖZEL GEREKSİNİMLİ BİREYLERE YÖNELİK SOSYAL KABUL VE SOSYAL HİZMET UYGULAMALARI

Esra ÇALIK VAR - Canan AYDOĞAN

FUZZY AHP-FUZZY PROMETHEE APPROACH IN EVALUATION OF E-SERVICE QUALITY: CASE OF AIRLINE WEB SITES

Pelin ÇELİK - A. Cansu GÖK KISA

ALGILANAN LİDERLİK TARZININ ÜRETKENLİK KARŞITI İŞ DAVRANIŞLARININ ORTAYA ÇIKMASINDAKİ ETKİSİNDE ÖRGÜT KÜLTÜRÜNÜN ROLÜ

Alpaslan DOĞAN - Nevin DENİZ

İKTİSADİ GÜCÜN STRATEJİK KULLANIMI: JEOEKONOMİ

Kemal ERKİŞİ

COMPARISON OF STUDENTS’ PERSONALITY TRAITS ACCORDING TO THEIR ACADEMIC UNIT

Senem ETYEMEZ - Fatih PEKTAŞ - Fatih AKYOL

YÖNETİCİLERDE DUYGUSAL ZEKÂNIN ETİK LİDERLİK DAVRANIŞI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Halime GÖKTAŞ KULUALP - Sibel EROL

KENTSEL SORUNLARIN ÇÖZÜMÜNDE KENT YÖNETİMİ VE PAYDAŞLARININ ROLÜ

Ahmet GÜVEN

KASTAMONU İLİ İŞGÜCÜ PİYASASININ DURUMU VE İŞKUR FAALİYETLERİNİN ANALİZİ

Orhan KANDEMİR - Zübeyde Tuğçe İREN

EVLİLİK PROGRAMLARINDA KÜLTÜREL DEĞERLER: ‘EVLENECEKSEN GEL’ PROGRAMINDA EVLİLİK VE AİLE TEMSİLİ

Kamil KANIPEK

EGE VE AKDENİZ BÖLGELERİNİ SEYAHAT EDEN EKOTURİSTLERİN SOSYO-DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ VE MOTİVASYONLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Murad Alpaslan KASALAK - Dilara BAHTİYAR

TRUST, LEADER-MEMBER EXCHANGE AND ORGANIZATIONAL OUTCOMES: A STRUCTURAL EQUATION MODEL IN THE MALAYSIAN WORK SETTING

Kok Fei LIAN

OTEL ÇALIŞANLARINDA ÖRGÜTSEL SESSİZLİK VE ÖRGÜTSEL GÜVEN İLİŞKİSİ: BANDIRMA İLÇESİ ÖRNEĞİ

Edip ÖRÜCÜ - Emine KAMBUR

TURİZM EĞİTİMİ ALAN ÖĞRENCİLERİN GİRİŞİMCİLİK HİSLERİNİN GİRİŞİMCİLİK POTANSİYELLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Çiğdem ÖZKAN - Erdem TEMELOĞLU

GÖÇ OLGUSUNA ETNİK KİMLİK AÇISINDAN BİR YAKLAŞIM: KARS ÖRNEĞİ

Deniz ÖZYAKIŞIR

YILMAZLIK TERAPİSİ: KRİZE MÜDAHALE MODELİ BAĞLAMINDA OLGU SUNUMLARI İLE BİR TERAPÖTİK YAKLAŞIM

Ozan SELCİK

TÜRKİYE’DE LİSANSLI DEPOCULUK SİSTEMİ VE SAĞLANAN DEVLET TEŞVİKLERİ

Levent SEZAL

TÜRKİYE SİGORTACILIK SEKTÖRÜNÜN DEĞERLENDİRİLMESİ VE FAİZSİZ SİGORTACILIK SİSTEMİNİN UYGULANABİLİRLİĞİ

Levent SEZAL

KADIN GİRİŞİMCİLİĞİNDE KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK UYGULAMALARI

Uğur SÖNMEZOĞLU

HİZMET KALİTESİNİN MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ ÜZERİNE ETKİSİ

Azize ŞAHİN - Serkan ŞEN

YENİ ÜRÜN GELİŞTİRME TAKIMLARINDA ÖRGÜTSEL ORTAMIN PROJE BAŞARISI VE PROJE HIZI ÜZERİNE ETKİLERİ

Azize ŞAHİN - Olgu ARABACI

GEORGE GERBNER’IN “MEDYAYA KARŞI” ESERİNE DAİR GENEL BİR DEĞERLENDİRME

Gülsüm ŞİMŞEK

DÖŞEMELİ MOBİLYA ENDÜSTRİSİNİN İŞLETME ÖLÇEKLERİNE GÖRE TEKNOLOJİK SORUNLARI

Yusuf Alperen ŞİŞMAN - Cemil ÖZDEMİR

PSİKOLOJİK SÖZLEŞME İHLALİ VE ÖRGÜTSEL SİNİZM: ÇORUM İLİ ÖRNEĞİ

Havva TARAKCI - Adnan AKIN

 TURİZM GELİRLERİNİN EKONOMİK BÜYÜME ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ: TÜRKİYE ÜZERİNE DÖNEMSEL VE YAPISAL KIRILMALI BİR ZAMAN SERİSİ ANALİZİ (1965-2016)

Ömer YALÇINKAYA - Kerem KARABULUT

BULUT BİLİŞİM İLE SOSYAL SERMAYE ARASINDAKİ TEKNİK İLİŞKİNİN İŞ TATMİNİNE ETKİSİ

Akan YANIK

BİLGİ SİSTEMLERİ STRATEJİLERİNİN TEDARİK ZİNCİRİ PERFORMANSINA ETKİSİ: İHRACAT YAPAN İŞLETMELER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Halil İbrahim YAZGAN - Mehmet Selami YILDIZ

YAŞLILIK DÖNEMİ ÖZELLİKLERİ VE YAŞLILARA YÖNELİK SOSYAL HİZMETLER

Gülbaşak YERLİ

DÖVİZ KURU DEĞİŞİMLERİNİN DIŞ TİCARET ÜZERİNE ETKİLERİ: TÜRKİYE’NİN YENİ DIŞ TİCARET PAZARLARI ARAYIŞINDA SEÇİLMİŞ ÜLKE GRUPLARI ÜZERİNE EKONOMETRİK BİR ANALİZ

Mesut YÜCESAN - Mustafa TORUN - Serdar KURT

ORGANIZATIONAL RESISTANCE AND RECEPTIVITY

Yusuf YÜKSEL

 

 

İLAHİYAT

 

ASR SURESİNE GÖRE İNSANLIĞIN KURTULUŞU

Hüseyin ÇELİK

KLASİK ŞÂFİÎ FIKIH DOKTİRİNİNDE DEVLETİN ŞER‘Î HÜKÜMLER ÜZERİNDEKİ TASARRUFLARI VE BU TASARRUFLARIN BİREYLER ÜZERİNDEKİ BAĞLAYICILIĞI

Yusuf EŞİT

BULGARİSTAN TOPRAKLARINDA OSMANLI BAKİYESİ BİR YÜKSEK ÖĞRETİM KURUMU: MEDRESETÜ’N-NÜVVÂB

Mustafa HAYTA

MANEVİ DESTEK HİZMETLERİ: WİLHELM SCHMİD’İN YAKLAŞIMI

Sezai KORKMAZ

MİTOLOJİK VE DİNSEL BİR SEMBOL OLARAK AYNA

Necati SÜMER

NURETTİN TOPÇU FELSEFESİNDE ÖZGÜRLÜK

İsmail ŞİMŞEK

 

 

DİĞER SOSYAL BİLİMLER

 

RECRUITMENT DAYS ACTIVITIES FROM THE PERSPECTIVE OF EXECUTIVES: A CASE OF TOURISM FACULTY

Işıl ARIKAN SALTIK - Filiz GÜMÜŞ DÖNMEZ

KÜLTÜREL MİRAS OLUŞUMUNDA FESTİVALLERİN YERİ VE ÖNEMİ: FETHİYE MÜZİK KÖYÜ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

Onur ATAK - Selma TATAR - Arda TUNASELİ

KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE GIDA GÜVENLİĞİ UYGULAMALARI

Seda DERİNALP ÇANAKÇI - Tuncay ÇANAKÇI

MUĞLA/ORTACA İLÇESİNİN KIRSAL TURİZM POTANSİYELİNİ DEĞERLENDİRMEYE YÖNELİK BİR SWOT ANALİZİ

Fatih ERCAN - Taner DALGIN - Onur ATAK

DENİZ HARP OKULU ÖĞRENCİLERİNİN ZAMAN YÖNETİMİ BECERİLERİ

Ali Gürel GÖKSEL - Osman Tolga TOGO - Ercan ZORBA - H. Can İKİZLER

RŞME VE DEVRALMALAR YOLUYLA BÜYÜMENİN HİSSE SENEDİ PERFORMANSI ÜZERİNE ETKİSİ

Ozan GÖNÜLLÜ

TOPLUMSAL HAFIZAMIZ KÜLTÜREL MİRASIMIZ

Hicran Hanım HALAÇ - İpek DEMİR

KEMER’İN ALTERNATİF TURİZM POTANSİYELİ

Özlem YAY