TURKISH     ENGLISH 

   

            

 

VOLUME: 3  ISSUE: 10    WINTER 2010

 

 

 

Kapak

Editörden

Dergi Hakkında

İçindekiler

 

 

Longitudinal Effects of Pay Increase on Teachers’ Job Satisfaction: A Motivational Perspective

Sabry M. ABD-EL-FATTAH

11-21

 

Old Wine in New Bottle: The Nigerian Press in the Era of Constitutional Democracy, 1999-2009

A.O. ADESOJI

22-31

 

Türk Şiirinde Bir Mühre Olarak Yahya Kemal

Hasan AKTAŞ

32-49

 

Almanca Öğreniminde ve Öğretiminde Köprü Dil İngilizceden Oluml Transfer Örnekleri

Hüseyin ARAK

50-60

 

Franz Kafka’nın Romanı Duruşma’da Mahkeme’nin Önünde Başlıklı Kısa Öykü’nün Çözümlenmesi

Hüseyin ARAK

61-66

 

Çoklu Ortam Aktiviteleriyle Metin Öğretiminde Bir Model (Fabl Örneği)

Aslı ASLAN - Sedat MADEN - Erhan DURUKAN

67-76

 

Institutional Risk Management: Analysis of Factors Associated with the Extent of Monitoring and Reporting of Risk

Anass BAYAGA

77-89

 

Tüketicilerin Tarımsal ve Tıbbi Biyoteknolojiye Yönelik Tutumları ile Fayda ve Risk Algılarının İncelenmesi

Ayşe Sezen BAYOĞLU - Özlen ÖZGEN

90-103

 

Changes in the Concept of Childhood: Implications on Children in Ghana

Agya Boakye-Boaten

104-115

 

Self-Discovery Journey of Women: Richard Wright’s Black Boy

Hasan BOYNUKARA - Bülent C. TANRITANIR

116-120

 

Halkbiliminin Çalışma Kadrosuna Yeni Bir Başlık: Cep Telefonu Mesajları

Şeref BOYRAZ

121-132

 

İlköğretimde Yazılı Anlatım Becerilerinin Geliştirilmesinde Yazma Süreci Modelinden Yararlanma

Serap CAVKAYTAR

133-139

 

Ana Çizgileriyle Cumhuriyet Devri Türk Şiirine Teorik Bir Yaklaşım  (1923-1960)

Adem ÇALIŞKAN

140-199

 

Classroom Geography: Who Sit Where in the Traditional Classrooms?

İkram ÇINAR

200-212

 

Student Teachers’ Perceptions of Teacher Competence and Their Attributions For Success and Failure in Learning

Feryal ÇUBUKÇU

213-217

 

The Light and Dark Romantic features in Irving, Hawthorne and Poe

Figun DİNÇER

218-224

 

Türkçede Nesneyi Belirleme Sorunu

Nuh DOĞAN

225-230

 

The Concepts of War and Peace within the Content of Social Sciences Course with Pıctures

Yadigar DOĞAN - Banu E. DİKEÇ - Gönül ONUR SEZER

231-245

 

Recaizade Mahmut Ekrem’in Naçiz Adlı Eserinde Özlü Sözler

Hüseyin DOĞRAMACIOĞLU

246-251

 

Şemseddin Sami’nin Kaleminden Dil ve Edebiyat Meseleleri

Hüseyin DOĞRAMACIOĞLU

252-258

 

Çocuklara Verdiği Dersler Açısından La Fontaine’in Fablları

Kelime ERDAL - Ayla GÖKMEN

259-271

 

Fuzûlî, Bâkî, Hayâlî ve Yahyâ Bey Divanı’ndan Hareketle Sevgili Eşiği

Abdullah EREN

272-285

 

Türkçe Öğretmeni Özel Alan Yeterlilikleri ile İlköğretim İkinci Kademe Türkçe Öğretim Programı İlişkisi

Nail GÜNEY - Talat AYTAN - Mesut GÜN

286-315

 

Dergâh Mecmuası ve Ahmet Haşim

Alim GÜR

316-331

 

Postmodern Bir Durum Komedisi Üzerine İçerik Analizi: Simpsonlar

Emet GÜREL - Jale ALEM

332-347

 

Akseki İlçesindeki Göçebe Hareketler

Halil HADİMLİ - Zerrin KARAKUZULU - Salih BİRİNCİ

348-359

 

Playing with Words: A Study on Word Assocation Responses

İlknur İSTİFÇİ

360-368

 

Arap Dili ve Dil Fikri

Ahmet Muhammed KADDUR (Çev. Selahattin BAYRAM

369-375

 

Functional and Relational Value Influence on Commitment and Future Intention: The Case of Banking Industry

Nasreen KHAN

376-391

 

Consequences of Private Practices of Social Change in Hardy’s Tess of the D’urbervilles and Jude the Obscure

Zennure KÖSEMAN

392-400

 

The Challange of Teaching Documented Essay Writting

Aylin KÖYALAN

401-408

 

Muhibbî Divanı’nda Aşk Üzerine Teşbihler

Muhammet KUZUBAŞ

409-419

 

Türkiye Türkçesinde Renk Adları ve Özellikleri

Salim KÜÇÜK

420-427

 

Nahvin Müsned, Müsned İleyh ve İsnâd Terimleri

Aryeh LEVIN (Çev. Ömer KARA)

428-449

 

The Ninth Malaysian Plan and agriculture Extension Office Comptency: A Combination for Intensification of Paddy Industry

H. Azril MOHAMED SHAFFRIL - A. ASMUNI - Azahari ISMAIL

450-458

 

The Influence of Socio-Demographic Factors on Work Performance among Employees of Government Agriculture Agencies

H. Azril MOHAMED SHAFFRIL - Jegak ULI

459-469

 

Ahi Evran Veli’nin Doğduğu Şehir Hoy: Farsça ve Arapça Kaynaklara Göre

Alirıza MUKADDEM

470-477

 

Comparative Integration: A Brief Analysis of The European Union (EU) and the Economic Community of West African States (ECOWAS)

Michael M. OGBEIDI

478-486

 

Social Networks and Livelihood of Street Children in Ibadan

FALOORE O. OMIYINKA – F. ASAMU FESTUS

487-497

 

Bullying Behaviour, Its Associated Factors and Psychological Effects Among Secondary Students in Nigeria

BONKE A. OMOTESO

498-509

 

Kapalı Alanlarda Kullanılan Ses Yayıcı Malzemelerin Hesaplanma Yöntemlerinin İncelenmesi ve Ses Yayılımına Katkıları

Feridun ÖZİŞ - Suat VERGİLİ

510-520

 

Sensuality in Sociocultural Aspect

Elena PAPCHENKO

521-526

 

Kültürel Kalkınmada Halk Kütüphanelerinin Önemi ve Bitlis’te Halk Kütüphaneleri: Karşılaştırmalı Bir Analiz

 Coşkun POLAT

527-536

 

Türkiye’de Etkili Olan Hava Durumu Modelleriyle Samsun’da Bazı Meteorolojik Değişkenler Arasındaki İlişkiler: 2008 Yılı Örneği

Kemalettin ŞAHİN

537-557

 

İstanbul Su Mimarisinde Fatih Sebillerinin Yeri ve Önemi

Şerife TALİ

558-571

Kıbrıs’ta Kurulacak Federal Devletin Temel Unsurları

Soyalp TAMÇELİK

572-583

 

Gayrımüslimlerle Sosyal İlişkiler Hakkında İslâm Hukuku Açısından Bazı Mülahazalar

Ali Aslan TOPÇUOĞLU

584-596

 

Mihrî Hatun Divanı’nda Şehir Methiyesine Bir Örnek: Lâdik

Selami TURAN

597-604

Social Validation in Special Education

Yasemin TURAN - Dilek ERBAŞ

605-612

The Emergence of A New Professional Identity Among Modern Classicists: A Synthesis of  Symbolic-Interactionist, Semiotic, and Hermeneutic Perspectives

Beert C. Verstraete

613-623

 

Elif Şafak’ın “Aşk”ı Üzerine Göstergebilimsel Bir Çözümleme

Özen YAYLAGÜL

624-648

 

Yurtseverlik Eğitimi: Tarih ve Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Algı, Tutum ve Eğitimsel Uygulamalarına Yönelik Bir Araştırma

Sedat YAZICI - Fatih YAZICI

649-660

 

Bir Müziksel Terapi Modeli Olarak ‘Etkileşimli Ritim Tekrarı Alıştırması’nın Otistik Spektrum Bozuklukları Olan Çocuklardaki Problem Davranışların Azalmasındaki Etkileri

İbrahim Yavuz YÜKSELSİN - Orçun BERRAKÇAY

661-673

 

Batı ve Türk Sanat Müziği Keman Çalgıcıları Arasındaki Tınısal Algı Farklılığının Kültürel ve Bilişsel Yönleri Üzerine Spektral Bir Analiz

İbrahim Yavuz YÜKSELSİN - Murat KÜÇÜKEBE

674-687

 

 

BOOK REVIEWS

 

ÜNAL Fatih, AYNEDDİN AHMEROV’UN KAZAN TARİHİ, Karadeniz Dergisi Yayınları, Ankara 2009, 184 s+Ekler, ISBN 978-975-8951-55-0

Ergin AYAN

688-690

 

REISMAN Arnold, ARTS IN TURKEY: How Ancient Became ontemporary, Book Surge Publishing, May 2009. Charleston, SC. USA, ISBN: 143920537X, 184 s.

İdris DEMİR

 

691-692

 

   

 

 

                

 

© 2007  Uluslararası SOSYAL ARAŞTIRMALAR Dergisi

             The Journal of International Social Research

  Tüm hakları mahfuzdur