Navigation


 


CİLT: 4   SAYI: 16   KIŞ 2011

Kapak       Künye       İçindekiler

Türklerde Aile ve Çocuk Eğitimi

İlhan AKSOY

11-19

12 Mart Romanı Bir Düğün Gecesi'nde Ayşen Karakterinin Yabancılaşması

Ahmet ALVER

20-28

High Level Thinking Education in Mother Tongue Textbooks in Turkey and France

Canan ASLAN

29-37

Gurluların Menşei Meselesi

Ergin AYAN

38-45

Güneydoğu Anadolu Proje (GAP) Alanında Sıcaklık ve Yağışın Trend Analizi

Muhammet BAHADIR

46-59

Pioners of Finance Theory

Selçuk BALI

60-74

“Salur Kazan’ın Evinin Yağmalandığı Boy”da Şahıs İsimleriyle Birlikte Kullanılan Sıfatların İşlevleri

Âdem BALKAYA

75-80

Depiction of Violence Onstage: Physical, Sexual and Verbal Dimensions of Violence in Sarah Kane’s Experiential Theatre

Ahmet Gökhan BİÇER

81-88

Şiir Üzerine Sosyolojik Çözümleme: Âşık Paşa

Recep CENGİZ - Ramazan SARIÇİÇEK

89-99

Edebiyat Teorisi Üzerine-2: Yöntemleri, Kaynakları ve Tarihçesi

Adem ÇALIŞKAN

100-119

Okuduğunu Anlama Öz Yeterlilik Algısı Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

Cevdet EPÇAÇAN - Özcan DEMİREL

120-128

Doğu Süryani Kilisesi Tarihi Çerçevesinde İran Asuri-Keldanilerine Genel Bir Bakış

Su EROL

129-137

Attitude of Regular Students and Academic Performance of Students with Special Needs in Integrated Setting

Dorcas Oluremi FAREO

138-144

Industrial Agro-biotechnology: Knowledge Upgrading as a Prerequisite for Human Resource Development

Hadi FARID

145-153

İlköğretim İkinci Kademe Türkçe Öğretmen Kılavuz Kitaplarının İşlevselliğinin Belirlenmesi

Ali GÖÇER

154-164

Klâsik Türk Edebiyatında Menakıpnameler ve Menâkıb-ı Akşemseddin

Mustafa GÜNEŞ

165-171

Mardin Süryanilerine Ait Süryani Harfleriyle Yazılmış Birkaç Türkçe Metin Üzerine

Mehmet HAZAR - Abdullah ÖZMEN

172-177

Hüseyin Rahmi Gürpınar’ın Şıpsevdi Romanında Schopenhauer Etkileri

Özgür İLDEŞ

178-190

Quality Commitment in Malaysia: mediating Role of Collective Efficacy and Moderating Role of Self-Efficacy

Naser JAMIL ALZAIDIYEEN – A. ABDULLAH - Anandhan KUPPAN

191-200

A Learning-to-Learn Programme: To What Extent Does It Motivate the Vietnamese Students in Learning the English Language?

Soh Or KAN

201-206

I. Hüsrev Dönemi’nde İpek Yolu Üzerinde Sasani-Göktürk Mücadelesi (531-579)

Yılmaz KARADENİZ

207-214

Kıbrıs Tarihinin Bilinmeyen Bir Sayfasında Kıbrıs’ın Unutulan Askerleri ve İkinci Dünya Savaşı’nda Kıbrıslı Katırcılar

Ulvi KESER

215-237

Contribution of Karagoz Humour Magazine (1908 – 1955) to Socio-Cultural Transformations of the Turkish Society which Derives its Sources from the Karagoz Humour Practices and Its Importance through the Perspective of the Turkish Cultural History

Sibel KILIÇ

238-247

The Reapraisal of “Natural Versus Nurture” Debate in George Bernard Shaw’s Pygmalion and Willy Russel’s Education Rita

Zennure KÖSEMAN

248-254

Le Texte Didascalique aux Frontieres Du Representable

Arzu KUNT

255-258

Mevâlî Müfessirlerin Kur’ân Tefsirinin Oluşumuna Katkıları ve Onlara Yöneltilen Eleştiriler

Nur Ahmet KURBAN

259-273

Wither NEPAD African and NEPAD Nigeria? A Preliminary Study of Similarities and Differences

Abdulkadir Mamman Saba - A. A. JAYUM -  A.B. ZAID - A.S. ASNARULKHADI

274-291

Religiosity and Depression Mothers of Chidren with Cerebral palsy: Correlation Analysis

S. MehmedInovIć – E. ŠarIć – A. PoljIć -  V. BratovčIć – A. MujanovIć

292-297

Son Şeyhülislam Mustafa Sabri Efendi’ye Göre Din-Devlet-Hilâfet İlişkisi

Mehmet NAM

298-305

The Relevance of Regional Integration as a Global Developmental Strategy: A Theoretical Analysis

Michael M. OGBEIDI

306-313

Teaching Social Studies from Multicultural Perspectives: A Practical Approach for Societal Change in Nigeria

O. A OJEBIYI - E.T. SALAKO

314-322

A Critique of the Dialectics of Globalization

Chiedozie OKORO

323-335

Avşa Adası Yiğitler Köyü Geleneklerinde Geçmişten Günümüze Değişimler

Nihal ÖTKEN

336-345

Kültepe Kazılarında Ele Geçen Waklum Mektupları

Esma ÖZ

346-354

SBS Türkçe Sorularıyla Türkçe Ders Kitaplarındaki Soruların Örtüşme Düzeyi

Sibel ÖZCAN - Fatma AÇIK

355-370

Anlatı Tekniği Açısından “Duha Koca Oğlu Deli Dumrul Destanı”nı Bir Çözümleme Denemesi

Öznur ÖZDARICI

371-380

Sicill-i Ahvâl Defterlerine Göre Bazı Yahudi Memurların Sosyo-Kültürel Durumları

Yunus ÖZGER

381-401

Uzaktaki Yazmalarımız: İngiltere Ulusal Kütüphanesi’ne Kayıtlı İlk Doğu Türkçesi (Çağatayca) Yazmaları

Yakup POYRAZ

402-412

Kafkasya Muhacirlerinin Durumlarına Dair Eczacı Es-Seyyid Hüseyin Efendi’nin Bir Mektubu

Ayşe PUL

413-423

Türk Tiyatrosunda Ahmet Yesevi ve Hacı Bektaş Veli

Abdullah ŞENGÜL

424-427

Romanda Zaman Kavramı

Mehmet Bakır ŞENGÜL

428-435

Doğal ve Kültürel Özellikleri ile Lületaşı

Nuran TAŞLIGİL - Güven ŞAHİN

436-452

Yerel Tarih Uygulamalarının Başarıya ve Öğrenci Ürünlerine Etkisi

Canan TUNÇ ŞAHİN

453-462

Improving the Quality of Activities in Preschools’ Learning Environment: A Study of South Jordan

Entesar TURKI  AL-DARABAHAH – A. Christina  ABDULLAH –N.H. HASHIM

463-470

Amasya Yöresi Örneğinde Alevî/Bektaşî Kültüründe İnanç Merkezleri

Harun YILDIZ

471-480

TURKÇE

 ENGLISH

ISSN: 1307 -9581

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi;

EBSCO, MLA, DOAJ, CSA (Linguistics and Language Behavior Abstracts, Sociological Abstracts), Scientific Commons, BC ELN,  Ulrichsweb, Index Islamicus, SSRN, ICAAP, Index Copernicus, J-Gate, Journal Seek  vb. uluslararası indeks ve veri tabanları tarafından taranmaktadır.

Dergimiz matbu olarak da hizmettedir.

 Dergimiz, 12. sayıdan itibaren matbu olarak da hizmete sunulmaya başlanmıştır. Ayrıca yayımlanan tüm özel sayılar da basılmıştır. Yayımlanmış sayıları temin etmek isteyenler iletişim adreslerimizden bilgi alabilirler.

Klâsik Türk Edebiyatının Kaynakları Özel Sayısı yayımlandı

 "Klâsik Türk Edebiyatının Kaynakları Özel Sayısı"  Prof. Dr. Turgut KARABEY Armağanı olarak yayımlanmıştır. Özel sayıya ulaşmak için tıklayınız...

 

KADIN ARAŞTIRMALARI ÖZEL SAYISI

KADIN ARAŞTIRMALARI ÖZEL SAYISI yayımlanmıştır. Özel sayıya ulaşmak için tıklayınız.

 

ARŞİV