Navigation


 


CİLT: 4   SAYI: 19      GÜZ 2011  (Ekim 2011)

Kapak     Künye     İçindekiler

1-6

Long Day’s Journey into Night; A Journey into Revelation

Ruzbeh BABAEE

7-14

Assesing the Offensiveness Level of Taboo Words in Persian

Mohsen BAKHTIAR

15-23

Hilmi Yavuz’un Şiirlerinde Anne Sevgisi

Özcan BAYRAK

24-31

İbrahim Şinâsî Efendi’nin Mustafa Reşid Paşa Üzerine Bir Kasidesi ve Tahlili

Adem ÇALIŞKAN

32-59

Killing Two Birds with One Stone: Translation of the Unseen and Off-Camera Speech and Sounds in English Movies Subtitled into Persian

Hossein Vahid DASTJERDI - Alireza JAZINI

60-77

Türkiye Türkçesi Fiillerinde Eş Anlamlılık

Nuh DOĞAN

78-88

Tarihsel Oğuz İsim Sözvarlığının Kazak Türkçesindeki Görünümü

M. Selda KARAŞLAR

89-99

Bostanzâde Yahyâ Efendi’nin Mir’âtü’l-Ahlâk’ında “İbadet”in Mânâ ve Muhtevası

Nurgül SUCU

100-106

Reşid İskenderoğlu’nun Hatıralarında Cahit Sıtkı Tarancı

Necati TONGA

107-114

Karaim Takvimi

Ergin AYAN

115-126

Abbas Mirza (1789-1833) ve Dönemi

Cihat AYDOĞMUŞOĞLU

127-137

7704 Numaralı Temettüat Defterine Göre Evciler'in Sosyal ve Ekonomik Yapısı

Nurgül BOZKURT

138-156

A Critical Analysis of the Schacht’s Argument and Contemporary Debates on Legal Reasoning throughout the History of Islamic Jurisprudence

Salih KESGIN

157-166

XVIII. Yüzyılda Çarşamba ( Canik)

Osman KÖSE

167-175

Anadolu’da Erken Dönem Türk Kent Morfolojisi “Selçuklu Başkenti Konya”

Koray ÖZCAN

176-189

Libya’nın Tarihi Gelişimi İçerisinde Senusîlik, Türk-Senusî ve Türkiye-Libya İlişkileri

Tufan TURAN - Esin TÜYLÜ TURAN

190-206

XVI. Yüzyılda Tahrir Defterlerine Göre Hüdavendigar ve Sultanönü Sancaklarında Abdalân-ı Rum

Vedat TURĞUT

207-227

Amasya Yöresi Alevî Ocakları

Harun YILDIZ

228-242

Influence of Alevi-Sunni Intermarriage on the Spouses’ Religious Affiliation

Mehmet Ali BALKANLIOĞLU

243-261

Applications of Grounded Theory Methods in Researching Rural Entrepreneurship Development

Udaya Mohan DEVADAS – Abu Daud Silong – Ismi Arif ISMAIL

262-274

Reklamlarda Maskot Kullanımının Marka Farkındalığına Etkisi

Belma FIRLAR - Pelin DÜNDAR

275-290

Stadyum: Benzerlikler, Koşutluklar ve İzdüşümler

Emet GÜREL – Uğur AKKOÇ

291-315

İş Yeri Zorbalığı ve Örgüt Kültürü İlişkisi Üzerine Sosyolojik Bir Araştırma

Pınar Çağlar KUŞCU

316-339

Göçün 50. Yılında Entegrasyon ve Din İlişkisinin Dönüşen Parametreleri: Almanya’da Türkler

Nebile ÖZMEN

340-357

Kate Chopin’s The Awakening in the Light of Freud’s Structural Model of the Psyche

Mehmet Recep TAŞ

358-363

Akdeniz Bölgesi’nde Sıcaklık ve Yağışın Gelecekteki Eğilimleri ve Olası Sonuçları

Muhammet BAHADIR

364-378

Yerleşmeler Üzerinde Bakı Faktörünün Etkisi: Sinop Şehri Örneği

Kemalettin ŞAHİN – Mutlu KAYA

379-387

Nüfus Dağılımının Mekânsal Analizi: Afyonkarahisar İli Örneği

Mustafa YAKAR

388-406

İlöğretim Öğrencilerinin Dua Anlayışları

Mehmet AYAS

407-419

7. Sınıf Türkçe Dersi Öğrenci Çalışma ve Öğretmen Kılavuz Kitaplarının Türkçe Programının Okuma Hedef/Kazanımlarına Göre Değerlendirilmesi

Erhan DURUKAN

420-428

Profesyonel Müzik Kayıtlarında Kayıt Yöntemlerini Sınıflandırmak

Cihan IŞIKHAN

429-444

Kitap Değerlendirme

 

Islamic Capital Markets: Products and Strategies

Selçuk BALI

445-446

Kırım Karaycasının Katık Mecmuası

Ersin TERES

447-448

Yayın İlkeleri

 

TURKÇE

 ENGLISH

ISSN: 1307 -9581

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi;

EBSCO, MLA, DOAJ, CSA (Linguistics and Language Behavior Abstracts, Sociological Abstracts), Scientific Commons, BC ELN,  Ulrichsweb, Index Islamicus, SSRN, ICAAP, Index Copernicus, J-Gate, Journal Seek, ASOS Index, Journal Database  ve TEI  vb. uluslararası indeks ve veri tabanları tarafından taranmaktadır.

  • MAKALE TAKİP SİSTEMİ

    Dergimiz, online makale takip sistemine geçmiştir.

    Süreci devam eden makalelerin hakem süreçleri de bu sisteme aktarılacaktır. Bu sebeple yazarlarımızın, sisteme üye olarak makalelerini yüklemeleri gerekmektedir.  

    Makale takip sistemine giriş için tıklayınız...