Navigation


 


CİLT: 5   SAYI: 21      BAHAR 2012 (Nisan 2012)

Kapak      Künye     İçindekiler

 

Yeni Türk Edebiyatında Mersiyeyi Yaşayanlar

Abdullah ACEHAN

7-23

Edebiyat Teorisi Üzerine-3: Edebiyat Teorilerinin Sınıflandırılması

Adem ÇALIŞKAN

24-60

Zile Kazasında Şahıs Adları

Alpaslan DEMİR

61-75

On Translations of Qabus-nama During The Old Anatolian Turkısh Period

Enfel DOĞAN

76-86

Rüya Tabirine Dair Bir Manzume: Diyarbakırlı Azmî’nin Miftâhu’l-Ma’ânî’si

Mehtap ERDOĞAN

87-105

Safahat’ta Emek ve Gayret Kavramları Üzerine

Ertan EROL

106-116

Kerem Operasında Tasavvuf Etkisi

Elif Sanem GÜLEÇ

117-132

Meşrutiyet Dönemi Gezginlerinin Gözlemleriyle Avrupa’da Türk İmgesi

Mürsel GÜRSES

133-157

Translation Analysis and Assessment of Poetic Discourse: Extra-Textual Meaning in Persian and English

Elahe JAMSHIDIAN - Razieh MOHAMMADI

158-167

“Korkuyu Beklerken” ile “Yuva” Hikâyelerinde Mekânla İlişkisi Açısından Korku ve Paranoya

ESRA KARA

168-177

İran’da Tercüme Faaliyetleri ve Tercüme Edilen İlk Kitaplar ( 1830-1904)

Yılmaz KARADENİZ

178-191

Le Théâtre de Eugène Ionesco, Quelques Réflexions sur la Signification de la Prolifération

Arzu KUNT

192-195

Kutadgu Bilig’de Betimleyici Eylemler

Aziz MERHAN

            196-208

Şekil, Muhteva ve Yazar Kadrosu Açısından Gülpınar Dergisi

Salih OKUMUŞ - Sabit BAYRAM

209-223

Şiir Mecmûalarının Neşri Hakkında

Ahmet TANYILDIZ

224-239

Osman Nevres’in Güzelliğe, Şiire ve Şaire Bakışı

Sümeyye YILDIZ

240-248

Govarnance as an Interdisciplinary Common Study Area and a Separation Point: Transformation of Political Power in Turkey

Fulya AKYILDIZ

249-260

XX. Yüzyıl Başlarında Kütahya Hapishanesinin Genel Durumu

Nurgül BOZKURT

261-277

Vasili Dimitriyeviç SMİRNOV (1846-1922)

İhsan ÇOMAK

278-284

Süleyman bin Kesir El-Huzai’nin Öldürülmesi

Mehmet DALKILIÇ

285-292

Osmanlı’da Halkla İlişkiler: Sultan Abdülaziz Dönemi Örneği

Hüseyin DİKME

293-305

8 Numaralı (Kamame) Kilise Defteri’nin Tanıtımı ve Fihristi

İhsan SATIŞ

306-313

İran’s Iraq Policy after the Second Gulf War

A. Sait SÖNMEZ

314-328

Vehhâbîliğin Osmanlı Mütefekkirleri Üzerindeki Akisleri

Fatih M. ŞEKER

329-358

Geç Ortaçağ Avrupasında Pazar ve Panayır İlişkisinin Ticaret Hayatındaki Rolü ve Türk-İslam Dünyasındakilerle Karlılaştırılması

Pınar ÜLGEN

359-381

21. Yüzyılın İlk Çeyreğinde Türkiye Nüfusunda Ne Değişti?

Mustafa YAKAR

382-402

Ağrı Eyüp Paşa (Pazı) Kalesi Üzerine Bazı Notlar

Yusuf ÇETİN

403-413

Salamis’ten Spiral Yivli Sütunlar

Davut KAPLAN

414-429

Kayseri Râşid Efendi Kütüphanesi’ndeki Ebrû Örnekleri

Neval KARAKUŞ SAKİN

430-442

Kırşehir Kaleleri

Veli ÜNSAL

443-464

Are Human Rights a Western Construct? From The Confucius Peace Prize to the Practice of Suttee in India

Thomas NG

465-467

A Sociological Review of Issues on Juveline Delinquency

Matthias OLUFEMI DADA OJO

468-482

TURKÇE

 ENGLISH

ISSN: 1307 -9581

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi;

EBSCO, MLA, DOAJ, Proquest CSA (Linguistics and Language Behavior Abstracts, Sociological Abstracts), Scientific Commons, BC ELN,  Ulrichsweb, Index Islamicus, SSRN, ICAAP, Index Copernicus, J-Gate, Journal Seek, ASOS Index, Journal Database, TEI, SIOP SocIndex, Pubget, WorldCat vb. uluslararası indeks ve veri tabanları tarafından taranmaktadır.

 

MAKALE TAKİP SİSTEMİ

Dergimiz, online makale takip sistemine geçmiştir. Bu sebeple yazarlarımızın,  sisteme üye olarak makalelerini yüklemeleri gerekmektedir.  

Makale takip sistemine giriş için tıklayınız...