Navigation


 

VOLUME:6   ISSUE: 24   WINTER 2013

Cover     About the Journal       Contents

 

Rilke and the Modernist Tradition: A Brief Look at “Archaic Torso of Apollo

Pyeaam ABBASI

7-13

L’anxiete Langagiere Chez Des Etudiants Turcs Apprenant Le Français

Veda ASLIM-YETİŞ - Sibel ÇAPAN

14-26

Güney Sibirya Türk Dillerinde Birleşik Fiillerle İlgili Teorik Sorunlar

Eyüp BACANLI

27-33

Anadolu’da Yayılış Gösteren Omurgalı Endemik Fauna Elemanlarının Cbs ile Dağılış Alanlarının Haritalanması

Muhammet BAHADIR - Kenan EMET

34-50

İbn Arabî’ye Göre El-Esmâü’l-Hüsnâ’nın Sonsuzluğu Meselesinin Yorumu

Sefa BARDAKCI

51-67

Kerem ile Aslı Hikâyesinde Metinlerarası İlişkiler

Mehmet Emin BARS

68-82

Kutadgu Bilig’de Fiillerin Çok Anlamlı Yapısına Genel Bir Bakış

Mehmet Turgut BERBERCAN

83-98

A Semiotics of Aspects of English and Yoruba Proverbs

Adeyemi DARAMOLA
99-108

Coğrafî Keşifler ve Memlûkler ile Portekizliler Arasındaki Mücadeleler

Burak Gani EROL

109-122

Gülen Ada(m) Üzerine

Hatice FIRAT

123-132

Prizren Vakıflarına Dair

Sadullah GÜLTEN

133-141

Cumhur-nâme ‘de Hz. Ali’nin Özellikleri

Mehmet GÜMÜŞKILIÇ

142-152

Improving Profesional Rehabilitation of Deaf  in Bosnia snd Herzegovina

H. HASANBEGOVIC  - E.H. MAHMUTOVIC - A. BEHA

153-159

Zâtî Divanı’nda Kozmik Unsurlar

Nurefşan KAPAL

160-170

Coğrafi Bilgi Sistemleri Kullanarak Başkonuş Dağında (Kahramanmaraş) Orman Yangını Risk Alanlarının Belirlenmesi

M. KARABULUT – A. KARAKOÇ – M. GÜRBÜZ – Y. KIZILELMA

171-179

Osmanlı Devleti’nde Siyaseten Katl (Hukuki Maiyeti, Sebepleri, Usulü, İnfazı ve Sonuçları)

İsmail KATGI

180-211

Din Psikolojisi Açısından Taassubun Psikanalizi

Dr.Bedri KATİPOĞLU

212-226

Jordanian Students Attitudes toward Social Studies Education

Alazzi F. KHALED

227-236

Ernst Theodor Amedeus Hoffmann’ın Eserlerinde İncelenen Fantastik Bir Motif: Eş Ruh

Şenay KIRGIZ KARAK

237-247

İnsan-Evren İlişkisi ve Mutlak Bilginin İnsanileşmesinde Felsefe, Din ve Bilim Birlikteliği

Mustafa Said KURŞUNOĞLU

248-257

Bilecik İlinde Nüfusun Mekânsal Dağılışının Jeoistatistiksel Yöntemlerle İncelenmesi

Serpil MENTEŞE - Ayşe OKUYUCU
258-267

Safahat’ta İstanbul ve Semtlerinin Tematik Tasvirleri

Hanife ÖZER

268-281

Tanzimat Dönemi ve Sonrasında İstanbul’un Temel İhtiyaçlarından Odun ve Kömür’ün (Mahrukat) Üretim Sürecinde ve Arz Piyasasında Yaşanan Problemler

Muharrem ÖZTEL

282-305

Statistical Analysis of Certification Process of International Standard Sa 8000 on Social Accountability

Morteza RAJABZADEH

306-315

Midyat Taşı ve Taş İşçiliği: Doğal ve Kültürel Çevre İlişkileri

Kemalettin ŞAHİN - Ali YILMAZ - Asiye GÜNEL

316-326

Sylvia Plath, the Angry Young Woman

Kamelia TALEBIAN SEDEHI

327-331

İli Salır Türkçesi’nde Yapım Ekleri

Ersin TERES

332-347

Osmanlı-Avrupa İlişkileri Çerçevesinde Sırbistan’ın Bağımsızlğı

Serap TOPRAK

348-353

The National Drug Law Enforcement Agency

Rawlings Akonbede UDAMA

354-366

Cumhuriyet Dönemi Türk Romanında Tekke ve Zaviyeler

Seyit Battal UĞURLU - Selvi DEMİR

367-379

Osmanlı Devleti’nde Hukuk Devletinin Gelişim Süreci

Aydın YETKİN

380-413

Depreme Bağlı Yeri Değiştirilen Bir Şehir: Erbaa, Tokat

Ali YILMAZ - Kemalettin ŞAHİN -  M. Hazım ŞAHİN

414-425
A Muslim Theologian’s Approach to the Doctrine of the  Trinity: The Case of Qadi ‘Abd Al-Jabbar

Sabri YILMAZ

426-437

Pepee Çizgi Filminin Din ve Değerler Eğitimi Açısından Değerlendirilmesi

Bilal YORULMAZ

438-448

Orhan Pamuk’un ‘Tekinsiz’ Bavul’u -Babamın Bavulu’nu ‘Tekinsiz’ Kavramı ile Okumak-

Ferda ZAMBAK

449-456

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


TURKÇE

 ENGLISH

ISSN: 1307 -9581

The Journal of International Social Research indexed in  EBSCO, MLA, DOAJ, Proquest CSA (Linguistics and Language Behavior Abstracts, Sociological Abstracts), Scientific Commons, BC ELN,  Ulrichsweb, Index Islamicus, SSRN, ICAAP, Index Copernicus, J-Gate, Journal Seek, ASOS Index, Journal Database, TEI, SIOP SocIndex, Pubget, WorldCat.