Navigation


 


CİLT: 6   SAYI: 24      KIŞ 2013 (Ocak 2013)

Kapak        Künye      İçindekiler

 

Rilke and the Modernist Tradition: A Brief Look at “Archaic Torso of Apollo

Pyeaam ABBASI

7-13

L’anxiete Langagiere Chez Des Etudiants Turcs Apprenant Le Français

Veda ASLIM-YETİŞ - Sibel ÇAPAN

14-26

Güney Sibirya Türk Dillerinde Birleşik Fiillerle İlgili Teorik Sorunlar

Eyüp BACANLI

27-33

Anadolu’da Yayılış Gösteren Omurgalı Endemik Fauna Elemanlarının Cbs ile Dağılış Alanlarının Haritalanması

Muhammet BAHADIR - Kenan EMET

34-50

İbn Arabî’ye Göre El-Esmâü’l-Hüsnâ’nın Sonsuzluğu Meselesinin Yorumu

Sefa BARDAKCI

51-67

Kerem ile Aslı Hikâyesinde Metinlerarası İlişkiler

Mehmet Emin BARS

68-82

Kutadgu Bilig’de Fiillerin Çok Anlamlı Yapısına Genel Bir Bakış

Mehmet Turgut BERBERCAN

83-98

A Semiotics of Aspects of English and Yoruba Proverbs

Adeyemi DARAMOLA
99-108

Coğrafî Keşifler ve Memlûkler ile Portekizliler Arasındaki Mücadeleler

Burak Gani EROL

109-122

Gülen Ada(m) Üzerine

Hatice FIRAT

123-132

Prizren Vakıflarına Dair

Sadullah GÜLTEN

133-141

Cumhur-nâme ‘de Hz. Ali’nin Özellikleri

Mehmet GÜMÜŞKILIÇ

142-152

Improving Profesional Rehabilitation of Deaf  in Bosnia snd Herzegovina

H. HASANBEGOVIC  - E.H. MAHMUTOVIC - A. BEHA

153-159

Zâtî Divanı’nda Kozmik Unsurlar

Nurefşan KAPAL

160-170

Coğrafi Bilgi Sistemleri Kullanarak Başkonuş Dağında (Kahramanmaraş) Orman Yangını Risk Alanlarının Belirlenmesi

M. KARABULUT – A. KARAKOÇ – M. GÜRBÜZ – Y. KIZILELMA

171-179

Osmanlı Devleti’nde Siyaseten Katl (Hukuki Maiyeti, Sebepleri, Usulü, İnfazı ve Sonuçları)

İsmail KATGI

180-211

Din Psikolojisi Açısından Taassubun Psikanalizi

Dr. Bedri KATİPOĞLU

212-226

Jordanian Students Attitudes Toward Social Studies Education

Alazzi F. KHALED

227-236

Ernst Theodor Amedeus Hoffmann’ın Eserlerinde İncelenen Fantastik Bir Motif: Eş Ruh

Şenay KIRGIZ KARAK

237-247

İnsan-Evren İlişkisi ve Mutlak Bilginin İnsanileşmesinde Felsefe, Din ve Bilim Birlikteliği

Mustafa Said KURŞUNOĞLU

248-257

Bilecik İlinde Nüfusun Mekânsal Dağılışının Jeoistatistiksel Yöntemlerle İncelenmesi

Serpil MENTEŞE - Ayşe OKUYUCU
258-267

Safahat’ta İstanbul ve Semtlerinin Tematik Tasvirleri

Hanife ÖZER

268-281

Tanzimat Dönemi ve Sonrasında İstanbul’un Temel İhtiyaçlarından Odun ve Kömür’ün (Mahrukat) Üretim Sürecinde ve Arz Piyasasında Yaşanan Problemler

Muharrem ÖZTEL

282-305

Statistical Analysis of Certification Process of International Standard Sa 8000 on Social Accountability

Morteza RAJABZADEH

306-315

Midyat Taşı ve Taş İşçiliği: Doğal ve Kültürel Çevre İlişkileri

Kemalettin ŞAHİN - Ali YILMAZ - Asiye GÜNEL

316-326

Sylvia Plath, the Angry Young Woman

Kamelia TALEBIAN SEDEHI

327-331

İli Salır Türkçesi’nde Yapım Ekleri

Ersin TERES

332-347

Osmanlı-Avrupa İlişkileri Çerçevesinde Sırbistan’ın Bağımsızlğı

Serap TOPRAK

348-353

The National Drug Law Enforcement Agency

Rawlings Akonbede UDAMA

354-366

Cumhuriyet Dönemi Türk Romanında Tekke ve Zaviyeler

Seyit Battal UĞURLU - Selvi DEMİR

367-379

Osmanlı Devleti’nde Hukuk Devletinin Gelişim Süreci

Aydın YETKİN

380-413

Depreme Bağlı Yeri Değiştirilen Bir Şehir: Erbaa, Tokat

Ali YILMAZ - Kemalettin ŞAHİN -  M. Hazım ŞAHİN

414-425
A Muslim Theologian’s Approach to the Doctrine of the  Trinity: The Case of Qadi ‘Abd Al-Jabbar

Sabri YILMAZ

426-437

Pepee Çizgi Filminin Din ve Değerler Eğitimi Açısından Değerlendirilmesi

Bilal YORULMAZ

438-448

Orhan Pamuk’un ‘Tekinsiz’ Bavul’u -Babamın Bavulu’nu ‘Tekinsiz’ Kavramı ile Okumak-

Ferda ZAMBAK

449-456

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / The Journal of International Social Research

www.sosyalarastirmalar.com  Issn: 1307-9581

 

TURKÇE

 ENGLISH

ISSN: 1307 -9581

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi;

EBSCO, MLA, DOAJ, Proquest CSA (Linguistics and Language Behavior Abstracts, Sociological Abstracts), Scientific Commons, BC ELN,  Ulrichsweb, Index Islamicus, SSRN, ICAAP, Index Copernicus, J-Gate, Journal Seek, ASOS Index, Journal Database, TEI, SIOP SocIndex, Pubget, WorldCat vb. uluslararası indeks ve veri tabanları tarafından taranmaktadır.