Navigation


 

 

U

L

U

S

L

A

R

A

R

A

S

I

 

 S

O

S

Y

A

L

 

A

R

A

Ş

T

I

R

M

A

L

A

R

 

 D

E

R

G

İ

S

İ

 

 

 

 

T

H

E

 

 J

O

U

R

N

A

L

 

O

F

 

I

N

T

E

R

N

A

T

I

O

N

A

L

 

S

O

C

I

A

L

 

R

E

S

E

A

R

C

H

 

 

 

 

                                                                        

 

 

 

VOLUME: 8   ISSUE: 40  (OCTOBER 2015)

 

Cover       About    Contents

 

LANGUAGE -  LITERATURE

SOMUT OLMAYAN KÜLTÜREL MİRASA BİR ÖRNEK: BALIKESİR PAMUKÇU ERFENE SOHBET TOPLANTILARI

Sagıp ATLI

GÜZ TÜRKÜLERİ ŞİİRLERİNİN KELİME KADROSU

Sami BASKIN

HALKBİLİMİNDE SAHA ARAŞTIRMASI VE KÜLTÜRÜN GELECEK NESİLLERE AKTARILMASI KONUSUNDA PROBLEMLER VE BİR ÇÖZÜM ÖNERİSİ

Ahmet DAĞLI

TÜRKİYE’DEKİ YAĞMUR TÖRENLERİNDE SUYA SAÇI SUNMAYLA İLGİLİ UYGULAMALAR

Elif Şebnem DEMİRCİ

EINSCHÄTZUNGEN UND EINSTELLUNGEN TURKISCHER DAF-STUDENTEN ZU ‚DEUTSCHLAND‘ UND DEN  ‚DEUTSCHEN‘

Nihan DEMIRYAY

AN INNISKILLING FUSILIER AT GALLIPOLI

Mustafa GÜLLÜBAĞ

BİR YÜZLEŞME ÇAĞRISI: MICHAEL LONGLEY’NİN ŞİİRİNDE BABASININ SAVAŞ DENEYİMLERİ VE İRLANDA SORUNU

Mümin HAKKIOĞLU

THOMAS MANN’IN „KÜÇÜK BAY FRIEDEMANN“ ESERINDE DEKADANLIK

Süreyya İLKILIÇ

ALTAY DİLLERİNDE /T/ SESİ

M. Selda KARAŞLAR

UNUTULMUŞ BİR MÜNŞÎ, AKHİSARÎ ABDÜLKERÎM ÇELEBİ, MÜNŞEÂTI VE ŞEYHÜLİSLÂM YAHYÂ EFENDİ'YE BAYRAM TEBRİĞİ VESİLESİYLE GÖNDERDİĞİ MEKTUBU

Ahmet KILIÇ

DANIEL KEHLMANN’IN “SESLER: DOKUZ ÖYKÜLÜ BİR ROMAN” ADLI YAPITINDA ÜSTKURGUSAL DÜZLEM

Şenay KIRGIZ KARAK

SEBK-İ HİNDÎ’DEKİ BEYİT YAPILARI ÜZERİNE BİR İNCELEME: RÛZ-NÂMECİ-ZÂDE ŞİNÂSÎ DÎVÂN’I

Gülden SARI

HÂFIZ-I ŞÎRÂZÎ – MELAYÊ CİZÎRÎ KARŞILAŞTIRMASI (AŞK, GÜL, BÜLBÜL, RİNDE, ZÜHT VE DİNİ SEMBOLLER AÇISINDAN)    

Nesim SÖNMEZ

LATİFE TEKİN’İN ROMANLARINDA ARKETİPSEL BİR MOTİF: YÜKSELİŞ DENEYİMİ

Servet TİKEN

MANZUM BİR SEFARETNAME: TANNANE KASİDESİ

Mehmet ÜNAL - Nurettin ÇALIŞKAN

ARNAVUTLUK’TA TÜRKÇE KÖKENLİ SOYADLARI VE ANLAMSAL DEĞERLERİ

Sadullah YILMAZ - Oğuz AKYÜZ

LA COMPRÉHENSION DES TEXTES EN FRANÇAIS LANGUE ÉTRANGÈRE : QUELLES DIFFICULTÉS?

Zühre YILMAZ GÜNGÖR

YAKUP KADRİ KARAOSMANOĞLU’NUN ÜÇ ROMANINDA BİRBİRİNİ TAMAMLAYAN ÜÇ KİŞİ

Semih ZEKA

ÜTOPİK BİR HİKÂYE: YURDA DÖNÜŞ

Tahir ZORKUL

 

HISTORY - POLITICAL SCIENCES - INTERNATIONAL RELATIONS

İSRAİL İLE FİLİSTİNLİ ARAPLAR ARASINDA YAPILABİLECEK HERHANGİ BİR BARIŞTA DİKKATE ALINMASI GEREKEN İKİ TOPLUMSAL GRUP: ULUSALCI HAREDİM VE EVANJELİKLER

A. Murat AĞDEMİR                                  

GALATA’DA KAPTANLAR

Mustafa AKBEL

TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NDE SOSYALİZM: TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ’NİN CUMHURİYET HALK PARTİSİ’NE BAKIŞI VE ÖZGÜN BİR DÜŞÜNÜR VE SİYASET ADAMI OLARAK MEHMET ALİ AYBAR

Bülent AKKUŞ

ANADOLUCU TARİHYAZIMI

Fuat HACISALİHOĞLU

HAÇLI SEFERİ, KAPİTALİZM; TERÖRİZM, CİHAD (!)

Musa KAVAL

AN OVERVIEW ON NATIONALISM IN CONTEXT OF IBN KHALDUN’S APPROACH AND GLOBAL ASABIYYA MODEL

Mehmet Hişyar KORKUSUZ

DER ADLER ÖRNEKLEMİNDE NASYONAL SOSYALİST ALMANYA’DA SÜRELİ YAYINLARDA PROPAGANDA

Mehmet NUHOĞLU - Burak BOYRAZ - Ahmet DOLUNAY - Mehmet İLHAN

HRİSTİYAN ORYANTALİZMİNİN KADINLAR ŞUBESİ: FES/SPFEE CEMİYETİ ÖRNEĞİNDE KADIN MİSYONERLERİN EĞİTİM GEÇMİŞLERİ

Arzu M. NURDOĞAN

ERMENİ AÇILIMI SONRASI AZERBAYCANLI ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN TÜRKİYE-AZERBAYCAN İLİŞKİLERİNE BAKIŞINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

Esme ÖZDAŞLI

ANGARYA VE ZORLA ÇALIŞTIRMA: ULUSLARARASI DÜZENLEMELER VE YÜKSEK MAHKEME KARARLARI IŞIĞINDA BİR DEĞERLENDİRME

Çağla ÜNLÜTÜRK ULUTAŞ - Tevfik Barbaros ULUTAŞ

FIRST TRACES OF SETTLEMENT IN CANAKKALE AND GALLIPOLI PENINSULA

Veli ÜNSAL

 

ART HISTORY - ARCHAELOGY

BARAJLARIN OLASI ÇEVRESEL VE SOSYO-EKONOMİK ETKİLERİNİN HALKIN BAKIŞ AÇISIYLA DEĞERLENDİRİLMESİ: ILISU BARAJI VE HASANKEYF ÖRNEĞİ

Zafer BAŞKAYA - Emre TÜRK

PAŞALI POLYESİ (Feke/ADANA)

İsmail EGE

TOKAT GÖK MEDRESE VE DEVŞİRME SÜTUN BAŞLIKLARI

İlknur GÜLTEKİN ÖZMEN - Oğulcan AVCI

TÜRKİYE’DE LODOS’UN SİNOPTİK KLİMATOLOJİSİ (SAMSUN İLİ ÖRNEĞİ)

Kemalettin ŞAHİN - Harun Reşit BAĞCI

İKLİM DEĞİŞİMİ VE ARICILIK ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

Vedat ŞAHİN

 

PSYCHOLOGY – SOCIOLOGY -  PHYCHOLOGY

ENGELLİLERE YÖNELİK TEMEL ULUSAL MEVZUATIN TOPLUMSAL CİNSİYET AÇISINDAN İÇERİK ANALİZİ

Ali Rıza ABAY - Fatma KAHRAMAN GÜLOĞLU

DEMOKRASİ, LAİKLİK VE EŞİT YURTTAŞLIK BAĞLAMINDA ALEVİ SORUNUNUN ÇÖZÜMÜ

Emrah AKYÜZ

KİTLESEL ŞİDDET EYLEMLERİNDE YER ALAN ÇOCUKLARIN ÖZELLİKLERİ VE KRİMİNALLEŞME SÜREÇLERİ

Erdal ÇETİN - Zahir KIZMAZ               

DEĞİŞİK DİN VE MEZHEP MÜNTESİPLERİNİN ÖLÜMLE GELEN SOSYAL BİRLİKTELİK ALGILARI VE ÖLÜMÜ İÇSELLERŞTİRME UYGULAMALARI (DİYARBAKIR ÖRNEĞİ)

Alaattin DİKMEN

YAŞAMI SÜRDÜRMEDE VE İNTİHARI ÖNLEMEDE DİNDARLIK İLE İLGİLİ DEĞİŞKENLERİN ROLÜ

Özlem GÜLER AYDIN

SÜT PARASI KARŞILIĞINDA ESKİŞEHİR’E GELİN GÖÇÜ

Semra GÜNAY - Erdoğan BOZ

KENDİLİK DEĞERİNİ KORUMA BAĞLAMINDA ÇOCUK EDEBİYATI ESERLERİNİN KULLANIMI

Beytullah KARAGÖZ

AKADEMİSYENLİKTE İŞ DOYUMU

Meral ÖZTÜRK - Ercan ŞAHBUDAK

 

EDUCATION

MÜFETTİŞ DENETİMİNİN ÖĞRETMENLERİN MOTİVASYONUNA ETKİSİ

Emrullah AKCAN - Soner POLAT

ALTINCI SINIF ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL BİLGİLER DERSİ ÜRETİM, DAĞITIM VE TÜKETİM ÖĞRENME ALANINA YÖNELİK AKADEMİK BAŞARILARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

İsmail Hakan AKGÜN - İrfan ARIKAN

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN FEN EĞİTİMİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN VE HİZMETİÇİ EĞİTİM İHTİYAÇLARININ BELİRLENMESİ

Oktay ASLAN - Tuba ŞENEL ZOR - Emine TAMKAVAS CİCİM

YARARLANMA ODAKLI DEĞERLENDİRME VE YANSIMALARI

Rafet GÜNAY - Fadime KOÇ DAMGACI - Yeliz KAYA

İLKÖĞRETİM 5. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRENME STİLLERİ İLE ÖDEV STİLLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

Ayten  İFLAZOGLU SABAN - Şehide ARSLANHAN

ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN OKUMA STİLLERİNİN İNCELENMESİ

Fatih KANA

MİMARLIK VE YARATICI DRAMA: TRABZON MÜZESİ

Hare KILIÇASLAN

ÖĞRETMEN ADAYLARININ EMPATİK EĞİLİMLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ

İhsan ONAY - Şule EGÜZ - Avni ÜNAL

ÖĞRENCİLERİN SANAT EĞİTİMİ VE SANATIN GEREKLİLİĞİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Okan SARIGÖZ - Mehmet SAĞ - Fatih CAM

MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI 1. SINIF “PİYANO DERSİ” TANIMLARINDA YER ALAN TEKNİK BECERİLERİN GERÇEKLEŞME DÜZEYLERİNİN ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ DOĞRULTUSUNDA DEĞERLENDİRİLMESİ

Feyza SÖNMEZÖZ

Metaphorical Representations of a Locally-Produced English Coursebook: Uncovering Learner Beliefs

Meliha R. ŞİMŞEK - Esin DÜNDAR

SES TEMELLİ CÜMLE YÖNTEMİ İLE OKUMA YAZMA ÖĞRENEN ÖĞRENCİLERİN FARKLI METİN TÜRLERİNE GÖRE OKUDUĞUNU ANLAMA BAŞARILARININ İNCELENMESİ

Hatice VATANSEVER BAYRAKTAR

ÖĞRETMENLERİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN ÖFKE DÜZEYLERİNİN VE TARZLARININ BELİRLENMESİ

Temel VEYSEL - Akpınar SELAHATTİN - Birol S. ŞAHAN - Nas KAZIM - Akpınar ÖZNUR

ARAŞTIRMA DİRENCİ ÖLÇEĞİ GELİŞTİRME: AÇIMLAYICI VE DOĞRULAYICI FAKTÖR ANALİZİ

Gamze YAVUZ KONOKMAN - Tuğba YANPAR YELKEN

TÜRKİYE, KANADA (ONTARİO) VE AVUSTRALYA ANA DİLİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMLARININ KARŞILAŞTIRMALI OLARAK İNCELENMESİ

Derya YILDIZ

 

BUSINESS-ECONOMICS-COMMUNICATION

İŞLETMECİLİĞİN KAMU SEKTÖRÜNE YANSIMASI VE REGÜLÂSYON

Orhan ADIGÜZEL - Ufuk ÜNLÜ

TÜRK SİNEMASI’NDA MELODRAM: “SEVEN NE YAPMAZ” FİLMİ ÜZERİNDEN YEŞİLÇAM SİNEMASI’NDA MELODRAMIN KODLARININ ÇÖZÜMLENMESİ

Pelin AGOCUK

ALTIN GETİRİLERİ DAĞILIMININ NEWCOMB-BENFORD KANUNU İLE TESTİ

Murat Engin AKKAŞ

FİNANSAL OKURYAZARLIK - FİNANSAL BİLGİ, DAVRANIŞ VE TUTUM: NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ İİBF ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA

Aylin ALKAYA - İbrahim YAĞLI

PRISON TOURISM AS A FORM OF DARK TOURISM

Sevinç ASLAN

CİNSİYET İLE TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ VE AMPİRİK BİR UYGULAMA

Hasan BARDAKÇI - Oğuzhan ÖZÇELİK - Serpil KILIÇ

TÜRKİYE’DE TURİZM GELİRLERİ İLE GSYH ARASINDAKİ İLİŞKİ: 2002-2014 DÖNEMİ

Yusuf BOZGEYİK  - Yunus YOLOĞLU

SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA, YAVAŞ ŞEHİR (CİTTASLOW) ANLAYIŞI; RASYONEL İNSAN’IN  (HOMO ECONOMICUS) YENİDEN SORGULANMASI

Bülent DARICI

İŞE ALIM GÖRÜŞMELERİNDE ALDATMA DAVRANIŞININ GÖRÜŞMEYE GİREN VE GİRMEYEN KİŞİLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

Altan DOĞAN - Onur Hasan ÖZGÜN - Nil Selenay ERDEN

KÜRESELLEŞME BAĞLAMINDA SOSYAL HAKLAR VE TÜRKİYE

Naci DOĞAN

İŞVEREN MARKASI YÖNETİM SÜRECİNDE STRATEJİ VE UYGULAMALARIN İNCELENMESİ: TÜRKİYE’DEKİ ŞİRKETLERİN İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİCİLERİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

Gonca DOĞRU - Sinem YEYGEL ÇAKIR

HİSSE SENEDİ PİYASALARINDA SÜRÜ DAVRANIŞI: BİST’TE BİR ARAŞTIRMA

Bahadır ERGÜN - Hatice DOĞUKANLI

FİNANSAL PİYASALARDA BİLGİ ASİMETRİSİ KAYNAKLARI VE İÇERİDEKİ BİLGİ

M. Fevzi ESEN

SAĞLIK YÖNETİCİLERİNİN İLETİŞİM YETENEKLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ AÇISINDAN NLP EĞİTİMİNİN ROLÜ VE KARŞILAŞTIRMALI BİR VERİ ANALİZİ

Emel GÜNENÇ - Nevzat DEVEBAKAN - Onur DOĞAN

İMPARATORLUĞUN DAĞILIŞ DÖNEMİNDE SİNEMANIN BUGÜNKÜ TÜRKİYE TOPRAKLARINDA VAROLUŞ SERÜVENİ

Celal HAYIR

AKILLI TELEFONLAR VE MARKA DEĞERİ ALGILARI: ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Emel KUŞKU ÖZDEMİR - Ebru B. GÜZELOĞLU

DISTRIBUTION OF MICRO-CREDITS USING CLUSTER ANALYSIS

Çiğdem ÖZARI - Zafer ÖZDEN - Esra DEMİR

KIRMIZI IŞIK İHLALLERİYLE KAMERALARLA MÜCADELE ETMEK

Yavuz ÖZBARAN

TURİZMİN KAYIP HALKASI: “SOSYAL SERMAYE”

Serkan POLAT - Semra AKTAŞ POLAT

SİNEMANIN OSMANLI’DA YAYGINLAŞMASINDA SİNEMA DERGİLERİNİN ROLÜ

Mustafa TEMEL

MENŞE ÜLKE ETKİSİNİN SATIN ALMA KARARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Murat TOKSARI - Gül SENİR

MODELS OF REGIONAL ASPECT AND DEVELOPMENT UNDERDEVELOPED REGIONS

Vanes TULUMOVIĆ

ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİNDEKİ İŞLETMELERİN YENİLİKÇİLİK DURUMLARININ BAZI DEĞİŞKELENLERE GÖRE İNCELENMESİ: ISPARTA VE BURDUR OSB ÖRNEĞİ

Hasan Hüseyin UZUNBACAK

BIG DATA SYSTEMS, BUSINESS INTELLIGENCE AND PUBLIC RELATIONS

Akan YANIK - Aylin GÖZTAŞ

 

THEOLOGY

ABBÂSÎ DEVLET YÖNETİMİNDE KADINLARIN ETKİSİ SEYYİDE ŞAĞAB ÖRNEĞİ

İhsan ARSLAN

RİVAYET DÖNEMİ HADİS KİTAPLARININ FARKLI METOTLARLA İNCELENMESİNE DAİR MÜLAHAZALAR VE BUNA YÖNELİK BİR USÛL DENEMESİ

Mehmet DİNÇOĞLU

KUR’AN’I ANLAMADA PARÇACI YAKLAŞIM SORUNU

Mustafa HOCAOĞLU

BİR KUR'ÂN TARİHİ PROBLEMİ: "ÂHİRU MÂ NEZELE" (SON İNEN ÂYET) KONUSU

Faruk VURAL

 

OTHER SOCIAL SCIENCES

      PROTESTAN RİTÜELLERİNDE POPÜLER MÜZİK PRATİĞİ: İZMİR ÇAĞDAŞ TAPINMA SCENE

Uğur ASLAN - İbrahim Yavuz YÜKSELSİN

OTEL İŞLETMELERİNDE YEŞİL YILDIZ UYGULAMALARI: GAZİANTEP VE HATAY BÖLGESİNDE BİR ARAŞTIRMA

İbrahim GİRİTLİOĞLU - Melik Onur GÜZEL

 

 

 

 

 

 
 

 

 

T

H

E

 

 J

O

U

R

N

A

L

 

O

F

 

I

N

T

E

R

N

A

T

I

O

N

A

L

 

S

O

C

I

A

L

 

R

E

S

E

A

R

C

H

 

 

 

U

L

U

S

L

A

R

A

R

A

S

I

 

 S

O

S

Y

A

L

 

A

R

A

Ş

T

I

R

M

A

L

A

R

 

 D

E

R

G

İ

S

İ

 

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / The Journal of International Social Research

www.sosyalarastirmalar.com  Issn: 1307-9581