Navigation


 

 

U

L

U

S

L

A

R

A

R

A

S

I

 

 S

O

S

Y

A

L

 

A

R

A

Ş

T

I

R

M

A

L

A

R

 

 D

E

R

G

İ

S

İ

 

 

 

 

T

H

E

 

 J

O

U

R

N

A

L

 

O

F

 

I

N

T

E

R

N

A

T

I

O

N

A

L

 

S

O

C

I

A

L

 

R

E

S

E

A

R

C

H

 

 

 

 

                                                                        

 

 

 

CİLT: 8   SAYI: 40  (Ekim 2015)

 

Kapak       Künye     İçindekiler

 

DİL-EDEBİYAT

SOMUT OLMAYAN KÜLTÜREL MİRASA BİR ÖRNEK: BALIKESİR PAMUKÇU ERFENE SOHBET TOPLANTILARI

Sagıp ATLI         Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.20154013863

GÜZ TÜRKÜLERİ ŞİİRLERİNİN KELİME KADROSU

Sami BASKIN      Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.20154013866

HALKBİLİMİNDE SAHA ARAŞTIRMASI VE KÜLTÜRÜN GELECEK NESİLLERE AKTARILMASI KONUSUNDA PROBLEMLER VE BİR ÇÖZÜM ÖNERİSİ

Ahmet DAĞLI      Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.20154013870

TÜRKİYE’DEKİ YAĞMUR TÖRENLERİNDE SUYA SAÇI SUNMAYLA İLGİLİ UYGULAMALAR  

Elif Şebnem DEMİRCİ   Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.20154013872

EINSCHÄTZUNGEN UND EINSTELLUNGEN TURKISCHER DAF-STUDENTEN ZU ‚DEUTSCHLAND‘ UND DEN  ‚DEUTSCHEN‘ 

Nihan DEMIRYAY     Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.20154013873

AN INNISKILLING FUSILIER AT GALLIPOLI

Mustafa GÜLLÜBAĞ      Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.20154013875

BİR YÜZLEŞME ÇAĞRISI: MICHAEL LONGLEY’NİN ŞİİRİNDE BABASININ SAVAŞ DENEYİMLERİ VE İRLANDA SORUNU

Mümin HAKKIOĞLU      Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.20154013877

THOMAS MANN’IN „KÜÇÜK BAY FRIEDEMANN“ ESERINDE DEKADANLIK

Süreyya İLKILIÇ      Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.20154013878

ALTAY DİLLERİNDE /T/ SESİ

M. Selda KARAŞLAR     Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.20154013880

UNUTULMUŞ BİR MÜNŞÎ, AKHİSARÎ ABDÜLKERÎM ÇELEBİ, MÜNŞEÂTI VE ŞEYHÜLİSLÂM YAHYÂ EFENDİ'YE BAYRAM TEBRİĞİ VESİLESİYLE GÖNDERDİĞİ MEKTUBU

Ahmet KILIÇ      Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.20154013881

DANIEL KEHLMANN’IN “SESLER: DOKUZ ÖYKÜLÜ BİR ROMAN” ADLI YAPITINDA ÜSTKURGUSAL DÜZLEM

Şenay KIRGIZ KARAK       Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.20154013882

SEBK-İ HİNDÎ’DEKİ BEYİT YAPILARI ÜZERİNE BİR İNCELEME: RÛZ-NÂMECİ-ZÂDE ŞİNÂSÎ DÎVÂN’I 

Gülden SARI     Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.20154013884

HÂFIZ-I ŞÎRÂZÎ – MELAYÊ CİZÎRÎ KARŞILAŞTIRMASI (AŞK, GÜL, BÜLBÜL, RİNDE, ZÜHT VE DİNİ SEMBOLLER AÇISINDAN)  

Nesim SÖNMEZ        Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.20154013886

LATİFE TEKİN’İN ROMANLARINDA ARKETİPSEL BİR MOTİF: YÜKSELİŞ DENEYİMİ

Servet TİKEN      Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.20154013888

MANZUM BİR SEFARETNAME: TANNANE KASİDESİ

Mehmet ÜNAL - Nurettin ÇALIŞKAN       Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.20154013889

ARNAVUTLUK’TA TÜRKÇE KÖKENLİ SOYADLARI VE ANLAMSAL DEĞERLERİ  

Sadullah YILMAZ - Oğuz AKYÜZ   Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.20154013890

LA COMPRÉHENSION DES TEXTES EN FRANÇAIS LANGUE ÉTRANGÈRE : QUELLES DIFFICULTÉS? 

Zühre YILMAZ GÜNGÖR      Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.20154013892

YAKUP KADRİ KARAOSMANOĞLU’NUN ÜÇ ROMANINDA BİRBİRİNİ TAMAMLAYAN ÜÇ KİŞİ

Semih ZEKA      Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.20154013893

ÜTOPİK BİR HİKÂYE: YURDA DÖNÜŞ

Tahir ZORKUL     Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.20154013895

 

TARİH – ULUSLARARASI İLİŞKİLER – SİYASET BİLİMİ

İSRAİL İLE FİLİSTİNLİ ARAPLAR ARASINDA YAPILABİLECEK HERHANGİ BİR BARIŞTA DİKKATE ALINMASI GEREKEN İKİ TOPLUMSAL GRUP: ULUSALCI HAREDİM VE EVANJELİKLER

A. Murat AĞDEMİR        Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.20154013899                                   

GALATA’DA KAPTANLAR

Mustafa AKBEL      Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.20154013900

TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NDE SOSYALİZM: TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ’NİN CUMHURİYET HALK PARTİSİ’NE BAKIŞI VE ÖZGÜN BİR DÜŞÜNÜR VE SİYASET ADAMI OLARAK MEHMET ALİ AYBAR

Bülent AKKUŞ      Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.20154013901

ANADOLUCU TARİHYAZIMI 

Fuat HACISALİHOĞLU      Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.20154013902

HAÇLI SEFERİ, KAPİTALİZM; TERÖRİZM, CİHAD (!)

Musa KAVAL      Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.20154013903

AN OVERVIEW ON NATIONALISM IN CONTEXT OF IBN KHALDUN’S APPROACH AND GLOBAL ASABIYYA MODEL 

Mehmet Hişyar KORKUSUZ      Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.20154013904

DER ADLER ÖRNEKLEMİNDE NASYONAL SOSYALİST ALMANYA’DA SÜRELİ YAYINLARDA PROPAGANDA

Mehmet NUHOĞLU - Burak BOYRAZ - Ahmet DOLUNAY - Mehmet İLHAN       Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.20154013905

HRİSTİYAN ORYANTALİZMİNİN KADINLAR ŞUBESİ: FES/SPFEE CEMİYETİ ÖRNEĞİNDE KADIN MİSYONERLERİN EĞİTİM GEÇMİŞLERİ 

Arzu M. NURDOĞAN     Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.20154013906

ERMENİ AÇILIMI SONRASI AZERBAYCANLI ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN TÜRKİYE-AZERBAYCAN İLİŞKİLERİNE BAKIŞINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

Esme ÖZDAŞLI      Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.20154013907

ANGARYA VE ZORLA ÇALIŞTIRMA: ULUSLARARASI DÜZENLEMELER VE YÜKSEK MAHKEME KARARLARI IŞIĞINDA BİR DEĞERLENDİRME

Çağla ÜNLÜTÜRK ULUTAŞ - Tevfik Barbaros ULUTAŞ      Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.20154013908

FIRST TRACES OF SETTLEMENT IN CANAKKALE AND GALLIPOLI PENINSULA

Veli ÜNSAL      Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.20154013909

 

SANAT TARİHİ – ARKEOLOJİ - COĞRAFYA

BARAJLARIN OLASI ÇEVRESEL VE SOSYO-EKONOMİK ETKİLERİNİN HALKIN BAKIŞ AÇISIYLA DEĞERLENDİRİLMESİ: ILISU BARAJI VE HASANKEYF ÖRNEĞİ

Zafer BAŞKAYA - Emre TÜRK      Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.20154013910

PAŞALI POLYESİ (Feke/ADANA)

İsmail EGE      Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.20154013911

TOKAT GÖK MEDRESE VE DEVŞİRME SÜTUN BAŞLIKLARI

İlknur GÜLTEKİN ÖZMEN - Oğulcan AVCI       Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.20154013912

TÜRKİYE’DE LODOS’UN SİNOPTİK KLİMATOLOJİSİ (SAMSUN İLİ ÖRNEĞİ)

Kemalettin ŞAHİN - Harun Reşit BAĞCI      Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.20154013913

İKLİM DEĞİŞİMİ VE ARICILIK ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ 

Vedat ŞAHİN     Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.20154013914

 

SOSYOLOJİ – PSİKOLOJİ -FELSEFE

ENGELLİLERE YÖNELİK TEMEL ULUSAL MEVZUATIN TOPLUMSAL CİNSİYET AÇISINDAN İÇERİK ANALİZİ 

Ali Rıza ABAY - Fatma KAHRAMAN GÜLOĞLU      Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.20154013915

DEMOKRASİ, LAİKLİK VE EŞİT YURTTAŞLIK BAĞLAMINDA ALEVİ SORUNUNUN ÇÖZÜMÜ

Emrah AKYÜZ       Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.20154013916

KİTLESEL ŞİDDET EYLEMLERİNDE YER ALAN ÇOCUKLARIN ÖZELLİKLERİ VE KRİMİNALLEŞME SÜREÇLERİ

Erdal ÇETİN - Zahir KIZMAZ       Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.20154013917              

DEĞİŞİK DİN VE MEZHEP MÜNTESİPLERİNİN ÖLÜMLE GELEN SOSYAL BİRLİKTELİK ALGILARI VE ÖLÜMÜ İÇSELLERŞTİRME UYGULAMALARI (DİYARBAKIR ÖRNEĞİ)

Alaattin DİKMEN       Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.20154013918

YAŞAMI SÜRDÜRMEDE VE İNTİHARI ÖNLEMEDE DİNDARLIK İLE İLGİLİ DEĞİŞKENLERİN ROLÜ

Özlem GÜLER AYDIN      Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.20154013919

SÜT PARASI KARŞILIĞINDA ESKİŞEHİR’E GELİN GÖÇÜ

Semra GÜNAY - Erdoğan BOZ      Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.20154013920

KENDİLİK DEĞERİNİ KORUMA BAĞLAMINDA ÇOCUK EDEBİYATI ESERLERİNİN KULLANIMI

Beytullah KARAGÖZ      Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.20154013921

AKADEMİSYENLİKTE İŞ DOYUMU

Meral ÖZTÜRK - Ercan ŞAHBUDAK      Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.20154013922

 

EĞİTİM

MÜFETTİŞ DENETİMİNİN ÖĞRETMENLERİN MOTİVASYONUNA ETKİSİ

Emrullah AKCAN - Soner POLAT     Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.20154013923

ALTINCI SINIF ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL BİLGİLER DERSİ ÜRETİM, DAĞITIM VE TÜKETİM ÖĞRENME ALANINA YÖNELİK AKADEMİK BAŞARILARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ 

İsmail Hakan AKGÜN - İrfan ARIKAN     Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.20154013924

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN FEN EĞİTİMİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN VE HİZMETİÇİ EĞİTİM İHTİYAÇLARININ BELİRLENMESİ 

Oktay ASLAN - Tuba ŞENEL ZOR - Emine TAMKAVAS CİCİM     Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.20154013925

YARARLANMA ODAKLI DEĞERLENDİRME VE YANSIMALARI

Rafet GÜNAY - Fadime KOÇ DAMGACI - Yeliz KAYA      Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.20154013926

İLKÖĞRETİM 5. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRENME STİLLERİ İLE ÖDEV STİLLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

Ayten  İFLAZOGLU SABAN - Şehide ARSLANHAN       Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.20154013927

ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN OKUMA STİLLERİNİN İNCELENMESİ

Fatih KANA       Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.20154013928

MİMARLIK VE YARATICI DRAMA: TRABZON MÜZESİ

Hare KILIÇASLAN      Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.20154013929

ÖĞRETMEN ADAYLARININ EMPATİK EĞİLİMLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ 

İhsan ONAY - Şule EGÜZ - Avni ÜNAL     Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.20154013930

ÖĞRENCİLERİN SANAT EĞİTİMİ VE SANATIN GEREKLİLİĞİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Okan SARIGÖZ - Mehmet SAĞ - Fatih CAM      Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.20154013931

MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI 1. SINIF “PİYANO DERSİ” TANIMLARINDA YER ALAN TEKNİK BECERİLERİN GERÇEKLEŞME DÜZEYLERİNİN ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ DOĞRULTUSUNDA DEĞERLENDİRİLMESİ 

Feyza SÖNMEZÖZ     Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.20154013932

Metaphorical Representations of a Locally-Produced English Coursebook: Uncovering Learner Beliefs 

Meliha R. ŞİMŞEK - Esin DÜNDAR     Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.20154013933

SES TEMELLİ CÜMLE YÖNTEMİ İLE OKUMA YAZMA ÖĞRENEN ÖĞRENCİLERİN FARKLI METİN TÜRLERİNE GÖRE OKUDUĞUNU ANLAMA BAŞARILARININ İNCELENMESİ

Hatice VATANSEVER BAYRAKTAR       Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.20154013934

ÖĞRETMENLERİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN ÖFKE DÜZEYLERİNİN VE TARZLARININ BELİRLENMESİ

Temel VEYSEL - Akpınar SELAHATTİN - Birol S. ŞAHAN - Nas KAZIM - Akpınar ÖZNUR       Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.20154013935

ARAŞTIRMA DİRENCİ ÖLÇEĞİ GELİŞTİRME: AÇIMLAYICI VE DOĞRULAYICI FAKTÖR ANALİZİ

Gamze YAVUZ KONOKMAN - Tuğba YANPAR YELKEN       Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.20154013936

TÜRKİYE, KANADA (ONTARİO) VE AVUSTRALYA ANA DİLİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMLARININ KARŞILAŞTIRMALI OLARAK İNCELENMESİ 

Derya YILDIZ     Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.20154013937

 

İŞLETME – KAMU YÖNETİMİ – İKTİSAT - İLETİŞİM

İŞLETMECİLİĞİN KAMU SEKTÖRÜNE YANSIMASI VE REGÜLÂSYON 

Orhan ADIGÜZEL - Ufuk ÜNLÜ     Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.20154013938

TÜRK SİNEMASI’NDA MELODRAM: “SEVEN NE YAPMAZ” FİLMİ ÜZERİNDEN YEŞİLÇAM SİNEMASI’NDA MELODRAMIN KODLARININ ÇÖZÜMLENMESİ

Pelin AGOCUK       Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.20154013939

ALTIN GETİRİLERİ DAĞILIMININ NEWCOMB-BENFORD KANUNU İLE TESTİ

Murat Engin AKKAŞ     Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.20154013940

FİNANSAL OKURYAZARLIK - FİNANSAL BİLGİ, DAVRANIŞ VE TUTUM: NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ İİBF ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA

Aylin ALKAYA - İbrahim YAĞLI      Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.20154013941

PRISON TOURISM AS A FORM OF DARK TOURISM 

Sevinç ASLAN     Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.20154013942

CİNSİYET İLE TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ VE AMPİRİK BİR UYGULAMA

Hasan BARDAKÇI - Oğuzhan ÖZÇELİK - Serpil KILIÇ      Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.20154013944

TÜRKİYE’DE TURİZM GELİRLERİ İLE GSYH ARASINDAKİ İLİŞKİ: 2002-2014 DÖNEMİ

Yusuf BOZGEYİK  - Yunus YOLOĞLU     Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.20154013945

SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA, YAVAŞ ŞEHİR (CİTTASLOW) ANLAYIŞI; RASYONEL İNSAN’IN  (HOMO ECONOMICUS) YENİDEN SORGULANMASI

Bülent DARICI      Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.20154013946

İŞE ALIM GÖRÜŞMELERİNDE ALDATMA DAVRANIŞININ GÖRÜŞMEYE GİREN VE GİRMEYEN KİŞİLER AÇISINDAN İNCELENMESİ 

Altan DOĞAN - Onur Hasan ÖZGÜN - Nil Selenay ERDEN     Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.20154013947

KÜRESELLEŞME BAĞLAMINDA SOSYAL HAKLAR VE TÜRKİYE  

Naci DOĞAN      Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.20154013948

İŞVEREN MARKASI YÖNETİM SÜRECİNDE STRATEJİ VE UYGULAMALARIN İNCELENMESİ: TÜRKİYE’DEKİ ŞİRKETLERİN İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİCİLERİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

Gonca DOĞRU - Sinem YEYGEL ÇAKIR     Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.20154013949

HİSSE SENEDİ PİYASALARINDA SÜRÜ DAVRANIŞI: BİST’TE BİR ARAŞTIRMA

Bahadır ERGÜN - Hatice DOĞUKANLI      Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.20154013950

FİNANSAL PİYASALARDA BİLGİ ASİMETRİSİ KAYNAKLARI VE İÇERİDEKİ BİLGİ 

M. Fevzi ESEN    Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.20154013951

SAĞLIK YÖNETİCİLERİNİN İLETİŞİM YETENEKLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ AÇISINDAN NLP EĞİTİMİNİN ROLÜ VE KARŞILAŞTIRMALI BİR VERİ ANALİZİ

Emel GÜNENÇ - Nevzat DEVEBAKAN - Onur DOĞAN   Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.20154013952

İMPARATORLUĞUN DAĞILIŞ DÖNEMİNDE SİNEMANIN BUGÜNKÜ TÜRKİYE TOPRAKLARINDA VAROLUŞ SERÜVENİ

Celal HAYIR   Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.20154013953

AKILLI TELEFONLAR VE MARKA DEĞERİ ALGILARI: ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Emel KUŞKU ÖZDEMİR - Ebru B. GÜZELOĞLU   Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.20154013954

DISTRIBUTION OF MICRO-CREDITS USING CLUSTER ANALYSIS

Çiğdem ÖZARI - Zafer ÖZDEN - Esra DEMİR   Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.20154013955

KIRMIZI IŞIK İHLALLERİYLE KAMERALARLA MÜCADELE ETMEK

Yavuz ÖZBARAN   Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.20154013956

TURİZMİN KAYIP HALKASI: “SOSYAL SERMAYE”

Serkan POLAT - Semra AKTAŞ POLAT    Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.20154013957

SİNEMANIN OSMANLI’DA YAYGINLAŞMASINDA SİNEMA DERGİLERİNİN ROLÜ

Mustafa TEMEL   Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.20154013958

MENŞE ÜLKE ETKİSİNİN SATIN ALMA KARARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Murat TOKSARI - Gül SENİR   Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.20154013959

MODELS OF REGIONAL ASPECT AND DEVELOPMENT UNDERDEVELOPED REGIONS

Vanes TULUMOVIĆ   Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.20154013960

ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİNDEKİ İŞLETMELERİN YENİLİKÇİLİK DURUMLARININ BAZI DEĞİŞKELENLERE GÖRE İNCELENMESİ: ISPARTA VE BURDUR OSB ÖRNEĞİ

Hasan Hüseyin UZUNBACAK   Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.20154013961

BIG DATA SYSTEMS, BUSINESS INTELLIGENCE AND PUBLIC RELATIONS

Akan YANIK - Aylin GÖZTAŞ   Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.20154013962

 

İLAHİYAT

ABBÂSÎ DEVLET YÖNETİMİNDE KADINLARIN ETKİSİ SEYYİDE ŞAĞAB ÖRNEĞİ

İhsan ARSLAN   Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.20154013963

RİVAYET DÖNEMİ HADİS KİTAPLARININ FARKLI METOTLARLA İNCELENMESİNE DAİR MÜLAHAZALAR VE BUNA YÖNELİK BİR USÛL DENEMESİ

Mehmet DİNÇOĞLU   Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.20154013964

KUR’AN’I ANLAMADA PARÇACI YAKLAŞIM SORUNU

Mustafa HOCAOĞLU   Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.20154013965

BİR KUR'ÂN TARİHİ PROBLEMİ: "ÂHİRU MÂ NEZELE" (SON İNEN ÂYET) KONUSU

Faruk VURAL   Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.20154013966

 

DİĞER SOSYAL BİLİMLER

      PROTESTAN RİTÜELLERİNDE POPÜLER MÜZİK PRATİĞİ: İZMİR ÇAĞDAŞ TAPINMA SCENE

Uğur ASLAN - İbrahim Yavuz YÜKSELSİN   Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.20154013967

OTEL İŞLETMELERİNDE YEŞİL YILDIZ UYGULAMALARI: GAZİANTEP VE HATAY BÖLGESİNDE BİR ARAŞTIRMA

İbrahim GİRİTLİOĞLU - Melik Onur GÜZEL   Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.20154013968

 

 

 

 

 

 
 

 

 

T

H

E

 

 J

O

U

R

N

A

L

 

O

F

 

I

N

T

E

R

N

A

T

I

O

N

A

L

 

S

O

C

I

A

L

 

R

E

S

E

A

R

C

H

 

 

 

U

L

U

S

L

A

R

A

R

A

S

I

 

 S

O

S

Y

A

L

 

A

R

A

Ş

T

I

R

M

A

L

A

R

 

 D

E

R

G

İ

S

İ

 

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / The Journal of International Social Research

www.sosyalarastirmalar.com  Issn: 1307-9581