ENGLISH


------------------------------

------------------------------

Anasayfa

Dergi Hakkında

Amaç

Yayın Kurulu

Yayın İlkeleri

Arşiv

Yayın Etiği

Makale Gönderimi

İletişim

 

                  

 

YAYIN ETİĞİ

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / The Journal of  International Social Research; sosyal bilimlerin konusu dahilinde olan disiplinlere ait araştırmaya dayanan, sahasına katkı sağlayacak nitelikte bilimsel makaleleri yayınlamaktadır.

Dergi yönetimi/editörlüğü, yayınlanma talebiyle gönderilen makaleleri bilimsel etik kuralları dikkate alınarak objektif bir şekilde değerlendirmek üzere muhtevası çerçevesinde en uygun hakemlere yönlendirir.

Değerlendirilmek üzere hakemlere gönderilen makalelerde, yazarı/yazarları tanımlayıcı herhangi bir bilgi bulunmamasına dikkat edilir. Bu şekilde, hakemler yazarın kimliğini bilmezler ve makalenin bilimsel muhtevasına göre hareket ederler.

Yazar(lar), makale metnini oluştururken faydalandıkları ve kullandıkları tüm kaynakları (yayın ilkeleri sayfasında yer alan atıf kurallarına göre) belirtmek zorundadır(lar).

İntihal vb. durumların tespit edilmesi halinde ilgili makale yayım sürecinden çıkarılır.

Dergiye gönderilecek makalenin daha önce herhangi bir yerde yayımlanmamış olması ve başka bir derginin yayım süreci dahilinde bulunmaması gerekmektedir. Makalenin, hakem süreci tamamlanmadan başka bir yayın organına gönderilmesi etik karşılanmamaktadır. Bu durumun tespiti halinde söz konusu makale sahibinin dergi sistemindeki üyeliği iptal edilerek sonraki süreçteki hiçbir makalesi değerlendirmeye alınmamaktadır.

                                                                                                                                                                                                                                         

 

 


Creative Commons Lisansı
Bu dergi
Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

 

Copyright © 2007     Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / The Journal of International Social Research

www.sosyalarastirmalar.com  Issn: 1307-9581

USAD REKLAM, TASARIM VE E-YAYINCILIK   Zeytinlik Mah. Yıldıray Sk. 6/3, İlkadım/SAMSUN