ISSN: 1307-9581

 

    ENGLISH

Anasayfa

Dergi Hakkında

Amaç

Yayın Kurulu

Yayın İlkeleri

Arşiv

Yayın Etiği

İletişim

 

                  

 

YAYIN ETİĞİ

Dergiye gönderilecek makalenin daha önce herhangi bir yerde yayımlanmamış olması ve başka bir derginin yayım süreci dahilinde bulunmaması gerekmektedir. Makalenin, hakem süreci tamamlanmadan başka bir yayın organına gönderilmesi etik karşılanmamaktadır. Bu durumların tespiti halinde söz konusu makale sahibinin dergi sistemindeki üyeliği iptal edilerek sonraki süreçteki hiçbir makalesi değerlendirmeye alınmamaktadır.

 

DERGİ YÖNETİMİ/EDİTÖRLÜĞÜ, yayınlanma talebiyle gönderilen makaleleri bilimsel etik kurallarını dikkate alarak objektif bir şekilde değerlendirilmek üzere muhtevası çerçevesinde en uygun hakemlere yönlendirir.

 

YAZAR(LAR), makale metnini oluştururken faydalandıkları ve kullandıkları tüm kaynakları (yayın ilkeleri sayfasında yer alan atıf kurallarına göre) belirtmek zorundadır(lar).

   Değerlendirilmek üzere hakemlere gönderilen makalelerin word dosyalarında, yazar(lar)ı tanımlayıcı herhangi bir bilgi bulunmamasına dikkat edilir. Bu şekilde, hakemler yazarın kimliğini bilmezler ve makalenin bilimsel muhtevasına göre hareket ederler.

 

HAKEM(LER), bilimsel ve objektif ölçütler çerçevesine makaleleri değerlendirirler, makalenin nitelik ve kalitesinin artması için önerilerde bulunur(lar).

   İntihal veya etik ihlal tespit edilen makale yayım sürecinden çıkarılır.

                                                                                                                                

 

 

 

 


Creative Commons Lisansı
Bu dergi
Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

 

Copyright © 2007     Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / The Journal of International Social Research

www.sosyalarastirmalar.com  Issn: 1307-9581