ENGLISH

------------------------------

------------------------------

Anasayfa

Dergi Hakkında

Amaç

Yayın Kurulu

Yayın İlkeleri

Arşiv

Yayın Etiği

Makale Gönderimi

İletişim

                  

 

   
   

     

YAYIN İLKELERİ

 Makale  gönderimi sırasında aşağıda belirtilen hususlara dikkat edilmesi, sağlıklı ve bilimsel bir değerlendirme sürecinin temini açısından önem arz etmektedir:

 Dergide Türkçe makalelerin yanı sıra İngilizce, Almanca, Fransızca ve Rusça makaleler de yayımlanabilir.

 Yayımlanan makalelerin uluslararası indekslere eklenmesinde sorun yaşanmaması için özet ve anahtar kelimeler gerekmektedir. Bu sebeple dergiye gönderilecek makalede mutlaka Türkçe-İngilizce öz ve anahtar kelimeler-keywords bulunmalıdır. Ayrıca makalenin İngilizce başlığı, Türkçe başlığın altına eklenmelidir. Özet/Abstract 8 punto olmalıdır.

 Makale word dosyası olarak hazırlanmalıdır. Makalede sayfa düzeni şu şekilde olmalıdır:

Metin Boyutu Dipnot Boyutu Paragraf Aralığı Paragraf Girinti  Üst Kenar Boşluğu Alt Kenar Boşluğu Sağ /Sol Kenar Boşluğu Öz ve Kaynakça Puntosu Satır Aralığı
10 punto 8 punto Üst: 2 nk     Alt: 0 nk 1.25 cm 2 cm 2 cm 2 cm 8 punto Tek

 Makaleler, hakemlere doğrudan sistem üzerinden (yazarın yüklediği dosyada değişiklik yapılmadan) yönlendirilmektedir. Makale üzerinde yazar-hakem gizliliğini sağlama adına makalenin sahibini tanımlayıcı herhangi bir bilgi olmamalıdır.

 Makalede Book Antiqua yazı fontu kullanılmalıdır. Ancak bazı alanların gereği olarak yazım esnasında özel font kullanılmış ise, bu fontlar makale ile birlikte gönderilmelidir.

 Makalelerde kullanılacak kısaltmalarda TDK yazım kılavuzu esas alınmalıdır.

MAKALEDE KAYNAK GÖSTERME

Dergimize gönderilecek makalelerin APA'nın son kullanımından yola çıkılarak oluşturulan aşağıdaki kaynak gösterme sistemine uygun olması gerekmektedir:

Kitaplarda:

Metin içinde: (Yazar Soyadı, Yayın Yılı, Sayfa No)

Eserin kaynakçada yazımı şu şekilde olmalıdır:

Tolasa, Harun (1973). Ahmet Paşa'nın Şiir Dünyası. Ankara: Atatürk Üniversitesi Yayınları. (Makale sonunda Kaynakça'da bu şekilde yazılmalıdır.

Makalelerde: 

Metin içinde: (Yazar Soyadı, Yayın Yılı, Sayfa No)

Makalenin kaynakçada yazımı şu şekilde olmalıdır:

Oğuz, M. Öcal (2008).  UNESCO ve İnsanlığın Sözlü ve Somut Olmayan Mirası Başyapıtları. Milli Folklor, S. 80, s. 26-32. (Makale sonunda kaynakçada bu şekilde yazılmalıdır)

Tezlerde:

Metin İçinde: (Yazar Soyadı, Yıl, Sayfa No)

Tezin kaynakçada yazımı şu şekilde olmalıdır:

Soyadı, Adı (Yıl). Tezin adı. Yayımlanmamış Yüksek Lisans/Doktora Tezi, Kurum Adı, Yeri.

Ansiklopedi Yazımı:

Metin içinde: (Yazar Soyadı, Yayın Yılı, Sayfa No)

Soyadı, Adı (Yıl). Madde Adı. Ansiklopedi adı.  (c., ss.). Yayın Yeri: Yayınevi.     (Ansiklopedi Adı italik yazıldıktan sonra parantez içinde küçük harfle cilt ve sayfa numaraları c. ve ss. ile birlikte yazılır ve nokta konur. )

Kullanılan bütün kaynaklar makalenin sonunda "KAYNAKÇA" adı altında verilmelidir.

 

TABLO VE ŞEKİLLER

Tablo ve şekil açıklaması,

Tablo 1: …………………

Şekil 1: …………………

şeklinde 8 punto ile yazılmalı ve sayfaya ortalanmalıdır.

Tablo içi metinler 8 punto, satır aralığı tek, paragraf aralığı 0 nk olmalıdır.

 Bu ilkelere uymayan makaleler kesinlikle değerlendirilmeye alınmayacaktır.

 Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / The Journal of  International Social Research, gönderilen makaleleri yayımlayıp yayımlamama, gerekli gördüğü durumlarda makaleler üzerinde düzeltmeler yapma hakkına sahiptir. Gönderilen yazıların yayımlanma hakkı dergi yönetimine aittir. Dergide yayımlanmış bir yazının hukukî sorumluluğu ise yazarına aittir ve dergiyi bağlamaz. Dergide yayımlanan yazılar, dergi yönetimin yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz ve başka bir yerde (matbu olarak veya internet ortamında) tekrar yayımlanamaz. Dergiye makale gönderen yazar, bu ilkeleri kabul etmiş sayılır.                                        

                                                                                                                                                                                                                    


 
 

-----

 

 


Creative Commons Lisansı
Bu dergi
Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

Copyright © 2007     Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / The Journal of International Social Research

www.sosyalarastirmalar.com  Issn: 1307-9581