ISSN: 1307-9581

 

    ENGLISH

Anasayfa

Dergi Hakkında

Amaç

Yayın Kurulu

Yayın İlkeleri

Arşiv

Yayın Etiği

İletişim

                  

-----------------------------

-----------------------------

MAKALE TAKİP SİSTEMİ için

-----------------------------

-----------------------------

 

 

YAYIN İLKELERİ

   Makale gönderimi sırasında aşağıda belirtilen hususlara dikkat edilmesi, sağlıklı bir değerlendirme ve yayın sürecinin temini açısından önem arz etmektedir:

Dergiye gönderilecek makale; sosyal bilimler kapsamında ALANINA KATKI SAĞLAYACAK, ORİJİNAL ve sosyal bilimlere yenilik getirecek ÖZGÜN NİTELİĞE sahip olmalıdır.

Makalenin daha önce başka bir yerde  yayımlanmış olmaması veya başka bir yayın organının yayın süreci dahilinde bulunmaması gerekir (Sempozyumlarda/kongrelerde sunulan bildiriler, tam metin olarak yayımlanmamış olmak ve bu husus dipnotla belirtilmek koşuluyla hakem değerlendirme sürecine dahil edilebilir).

 

MAKALELERİN DEĞERLENDİRME VE YAYINLANMA SÜRECİ

 

Dergiye gönderilen makale, yayına uygunluk açısından incelendikten sonra iki hakeme gönderilir. Makale sistem üzerinden hakeme yönlendirildiğinde hakeme, hakem tarafından raporlandığında ise yazara otomatik bir bilgi mesajı gönderilir. Makale değerlendirmesi için hakemlere üç hafta süre verilmektedir. Süresi içinde değerlendirilmeyen makaleler, başka bir hakeme yönlendirilir. Hakem(ler) düzeltme önerisinde bulunup "makaleyi düzeltildikten sonra tekrar görmek ister(ler)se" değerlendirme süreci yazarın düzeltmeleri yapması ve hakem(ler)in bunları onaylama/onaylamama/yeniden düzeltme talep etme durumuna göre değişebilmektedir.

Hakkında "yayımlanamaz" raporu verilen makaleler yazarlarına sistem üzerinden bildirilir.

Hakem süreci "olumlu" veya "düzeltilerek yayınlanabilir" şeklinde sonuçlanan makaleler yazarlarına bildirilir, makalelerin kontrol edilerek son halinin gönderilmesi istenir. Makale raporlarının tamamlandığına dair bilgi mesajı/maili gönderilen yazar(lar), üyelik sayfasına girdikten sonra makale başlığı altında hakem raporlarını ayrı ayrı görebilmektedir. Düzeltme verilen makalelerde HAKEM RAPORLARINDA BELİRTİLEN ÖNERİLER YERİNE GETİRİLMEMİŞSE, yazar(lar)a düzeltilmeyen bölümler tekrar bildirilir ve bu bölümlerin hakem taleplerine göre yeniden gözden geçirilmesi istenir.  Son hali kontrol edildikten sonra hakem(ler) tarafından önerilen düzeltmelerin yapıldığı ve yayına hazır olduğu görülen makaleler ilgili bilimsel disiplin başlığı altında uygun görülen en yakın sayıda yayımlanır.

 

MAKALE GÖNDERİMİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

Dergimizin hakem değerlendirme süreçleri MAKALE TAKİP SİSTEMİ üzerinden sağlıklı ve düzenli bir şekilde yürütülmektedir.  Makaleler, YAYIN İLKELERİ bölümünde belirtilen ilkeler çerçevesinde hazırlanarak MAKALE TAKİP SİSTEMİ üzerinden gönderilmelidir.

(Makale takip sistemine üyelik veya makalenin sisteme yüklenmesi sırasında teknik ya da sistemsel bir sorun yaşanması durumunda iletişim mailimiz olan dergi@sosyalarastirmalar.com adresiyle veya whatsapp hattımızla irtibat kurulursa gerekli destek verilmektedir.).

"Makale Takip Sistemi"ne üye olduktan sonra, kullanıcı adı (sisteme kaydedilen e-mail adresi) ve şifre ile sayfaya girilmelidir. Açılan sayfada "makale gönder" bölümü açılarak ilgili boşluklar doldurulmalıdır. Makale, "Telif" bölümü seçilerek word dosyası halinde sisteme yüklenmelidir.

Dergimiz, makalelerin objektif bir şekilde ve bilimsel kriterler çerçevesinde değerlendirilmesi konusunda gerekli hassasiyeti göstermeye gayret etmektedir. Makaleler, hakemlere doğrudan sistem üzerinden (yazarın yüklediği dosyada değişiklik yapılmadan) yönlendirilmektedir. Yazar-hakem gizliliğini sağlamak için sisteme yüklenen word dosyasında makalenin sahibini tanımlayıcı herhangi bir bilgi olmamasına özellikle dikkat edilmelidir.

Başarılı bir şekilde sisteme yüklenemeyen makalenin değerlendirilmeye alınması ve hakem değerlendirmesi  mümkün olmayacaktır. Makalenin başarılı bir şekilde sisteme yüklenip yüklenmediği, makale başlığı altında açılan sayfadaki word ikonundan yüklenen dosya indirilerek test edilebilir veya mail aracılığıyla teyit istenebilir.

Makalelerin yayın sürecinde makale takip sistemi, DOI alımı ve tescili, mizanpaj, dijital yayın işlemleri vb. teknik hizmetler USAD Reklam, Tasarım ve E-Yayıncılık tarafından yürütülmektedir. Söz konusu hizmetler için gerekli masraflar yazar tarafından karşılanır ve ilgili masraf ücreti (KDV vd. vergilerle birlikte) faturalandırılır.  

 

TELİF İLKELERİ

  Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / The Journal of  International Social Research, gönderilen makaleleri yayımlayıp yayımlamama, gerekli gördüğü durumlarda makaleler üzerinde düzeltme yapma hakkına sahiptir.

  Dergide yayımlanan bir makalenin hukukî sorumluluğu yazar(lar)ına aittir ve dergiyi bağlamaz. 

Yayımlanan makalelerin telif hakları dergiye devredilmiş sayılır; tamamı veya bir bölümü, dergi yönetimin yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz ve başka bir yerde (matbu olarak veya internet ortamında) tekrar yayımlanamaz. 

Dergiye makale gönderen yazar, bu ilkeleri kabul etmiş sayılır.                                     

 

MAKALELERİN HAZIRLANMASI

   Dergiye gönderilecek makale aşağıdaki ilkeler çerçevesinde hazırlanmalıdır:

 Yayımlanan makalelerin uluslararası indekslere eklenmesinde sorun yaşanmaması için özet ve anahtar kelimeler gerekmektedir. Bu sebeple dergiye gönderilecek makalede mutlaka Türkçe-İngilizce öz ve anahtar kelimeler-keywords bulunmalıdır. Ayrıca makalenin İngilizce başlığı, Türkçe başlığın altına eklenmelidir. Özet/Abstract 8 punto olmalıdır.

 Makale word dosyası olarak hazırlanmalıdır. Makalede sayfa düzeni şu şekilde olmalıdır:

Metin Boyutu Dipnot Boyutu Paragraf Aralığı Paragraf Girinti  Üst Kenar Boşluğu Alt Kenar Boşluğu Sağ /Sol Kenar Boşluğu Öz ve Kaynakça Puntosu Satır Aralığı
10 punto 8 punto Üst: 2 nk     Alt: 0 nk 1.25 cm 2 cm 2 cm 2 cm 8 punto Tek

 Makaleler, hakemlere doğrudan sistem üzerinden (yazarın yüklediği dosyada değişiklik yapılmadan) yönlendirilmektedir. Makale üzerinde yazar-hakem gizliliğini sağlama adına makalenin sahibini tanımlayıcı herhangi bir bilgi olmamalıdır.

 Makalede Book Antiqua yazı fontu kullanılmalıdır. Ancak bazı alanların gereği olarak yazım esnasında özel font kullanılmış ise, bu fontlar makale ile birlikte gönderilmelidir.

 Makalelerde kullanılacak kısaltmalarda TDK yazım kılavuzu esas alınmalıdır.

 

MAKALEDE KAYNAK GÖSTERME

Dergimize gönderilecek makalelerin APA'nın son kullanımından yola çıkılarak oluşturulan aşağıdaki kaynak gösterme sistemine uygun olması gerekmektedir:

Kitaplarda:

Eserin kaynakçada yazımı şu şekilde olmalıdır:

Tolasa, Harun (1973). Ahmet Paşa'nın Şiir Dünyası. Ankara: Atatürk Üniversitesi Yayınları. (Makale sonunda Kaynakça'da bu şekilde yazılmalıdır.

Metin içinde: (Yazar Soyadı, Yayın Yılı, Sayfa No)

        Örnek:  (Tolasa, 1973, 66)

Makalelerde:

Makalenin kaynakçada yazımı şu şekilde olmalıdır:

Oğuz, M. Öcal (2008).  UNESCO ve İnsanlığın Sözlü ve Somut Olmayan Mirası Başyapıtları. Milli Folklor, S. 80, s. 26-32. (Makale sonunda kaynakçada bu şekilde yazılmalıdır)

Metin içinde:  (Yazar Soyadı, Yayın Yılı, Sayfa No)

             Örnek: (Oğuz, 2008, 26)

Tezlerde:

Metin İçinde: (Yazar Soyadı, Yıl, Sayfa No)

Tezin kaynakçada yazımı şu şekilde olmalıdır:

Soyadı, Adı (Yıl). Tezin adı. Yayımlanmamış Yüksek Lisans/Doktora Tezi, Kurum Adı, Yeri.

Ansiklopedi Yazımı:

Metin içinde: (Yazar Soyadı, Yayın Yılı, Sayfa No)

Soyadı, Adı (Yıl). Madde Adı. Ansiklopedi adı.  (c., ss.). Yayın Yeri: Yayınevi.  (Ansiklopedi Adı italik yazıldıktan sonra parantez içinde küçük harfle cilt ve sayfa numaraları c. ve ss. ile birlikte yazılır ve nokta konur. )

Kullanılan bütün kaynaklar makalenin sonunda "KAYNAKÇA" adı altında verilmelidir.

 

TABLO VE ŞEKİLLER

Tablo ve şekil açıklaması,

Tablo 1: …………………

Şekil 1: …………………

şeklinde 8 punto ile yazılmalı ve sayfaya ortalanmalıdır.

Tablo içi metinler 8 punto, satır aralığı tek, paragraf aralığı 0 nk olmalıdır.

 Bu ilkelere uymayan makaleler kesinlikle değerlendirilmeye alınmayacaktır.

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                    


 
 
 

-----

 

 


Creative Commons Lisansı
Bu dergi
Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

Copyright © 2007     Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / The Journal of International Social Research

www.sosyalarastirmalar.com  Issn: 1307-9581