YAYIN İLKELERİ

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / The Journal of International Social Research; 2007 yılından bu yana yılda en az dört sayı olarak internet üzerinden yayımlanan ve uluslararası alan indeksleri tarafından taranan hakemli bir dergidir. 

     Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / The Journal of  International Social Research, sosyal bilimler yelpazesi içinde yer alan disiplinleri içermektedir. Bu bağlamda dergimiz; dil, edebiyat, halkbilimi, tarih, coğrafya, eğitim, sosyoloji, psikoloji, felsefe, arkeoloji, sanat tarihi, ilahiyat,  kamu yönetimi, işletme, sosyal hizmetler vb. sosyal alanlara araştırmaya dayanan, sahasına katkı sağlayacak nitelikte bilimsel makaleleri yayınlamaktadır.

     Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / The Journal of  International Social Research; EBSCO, MLA, Proquest CSA (Linguistics and Language Behavior Abstracts, Sociological Abstracts), Index Islamicus, Index Copernicus, Journal Seek, Academic Journal Database, DRJI and WorldCat,  SIOP SocIndex, Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)Sobiad, EconBiz, OCLC WordCat, TEI (Türk Eğitim İndeksi),  Acarindex, Global ImpactFactor (GIF)Citefactor, Scholarsteer, İSAM vb. uluslararası indeks ve veri tabanları tarafından taranmaktadır.

      

    Makale gönderimi sırasında aşağıda belirtilen hususlara dikkat edilmesi, sağlıklı ve bilimsel bir değerlendirme sürecinin temini açısından önem arz etmektedir:

 Dergiye gönderilecek makalenin daha önce herhangi bir yerde yayımlanmamış olması ve başka bir derginin yayım süreci dahilinde bulunmaması gerekmektedir. (Makalenin, süreci tamamlanmadan derginin bilgisi haricinde başka bir yayın organına gönderilmesi etik karşılanmamaktadır. Bu durumun tespiti halinde söz konusu makale sahibinin sonraki süreçteki hiçbir makalesi değerlendirmeye alınmayacaktır.)

 Dergide Türkçe makalelerin yanı sıra İngilizce, Almanca, Fransızca ve Rusça makaleler de yayımlanabilir.

 Dergiye gönderilen makale, yayıma uygunluk açısından incelendikten sonra (yayıma uygun görülmeyen makaleler sürece dahil edilmez) iki hakeme gönderilir. Makale değerlendirmesi için hakemlere 15  gün süre verilmektedir. Süresi içinde değerlendirilmeyen makaleler için yeni bir hakem tayini yapılır. Hakemlerin değerlendirmeleri sonucunda iki yayımlanabilir raporu alan makale, dergi yönetimince  uygun görülen bir sayıda yayımlanır. (Dergiye gelen makalelerin yoğunluğu sebebiyle değerlendirme ve yayım süreçleri farklılık arz edebilmektedir.) Bu alanlara ait makaleler, değerlendirme süreçlerini başarıyla tamamlamalarının ardından ilgili bilimsel disiplin başlığı altında yayımlanır. Hakem süreci sonucunda olumsuz rapor alan makaleler ise yazarlarına iade edilir.

 Makaleler, hakemlere doğrudan sistem üzerinden (yazarın yüklediği dosyada değişiklik yapılmadan) yönlendirilmektedir. Makale üzerinde yazar-hakem gizliliğini sağlama adına makalenin sahibini tanımlayıcı herhangi bir bilgi olmamalıdır.

 Yayımlanan makalelerin uluslararası indekslere eklenmesinde sorun yaşanmaması için özet ve anahtar kelimeler gerekmektedir. Bu sebeple dergiye gönderilecek makalede mutlaka Türkçe-İngilizce öz ve anahtar kelimeler-keywords bulunmalıdır. Ayrıca makalenin İngilizce başlığı, Türkçe başlığın altına eklenmelidir. Özet/Abstract 8 punto olmalıdır.

 Makale word dosyası olarak hazırlanmalıdır. Makalede sayfa düzeni şu şekilde olmalıdır:

Metin boyutu Dipnot boyutu Paragraf aralığı Paragraf girinti  Üst kenar boşluğu Alt kenar boşluğu Sağ /Sol kenar boşluğu Özet ve Kaynakça Puntosu Satır aralığı
10 punto 8 punto 6 nk 1.25 cm 3 cm 3 cm 3 cm 8 punto Tek

 

 Makalede Book Antiqua yazı fontu kullanılmalıdır. Ancak bazı alanların gereği olarak yazım esnasında özel font kullanılmış ise, bu fontlar makale ile birlikte gönderilmelidir.

 Makalelerde kullanılacak kısaltmalarda TDK yazım kılavuzu esas alınmalıdır.

 MAKALEDE KAYNAK GÖSTERME

Dergimize gönderilecek makalelerin APA'nın son kullanımından yola çıkılarak oluşturulan aşağıdaki kaynak gösterme sistemine uygun olması gerekmektedir:   

Kitaplarda:

Metin içinde: (Yazar Soyadı, Yayın Yılı, Sayfa No)
Eserin kaynakçada yazımı şu şekilde olmalıdır:

Tolasa, Harun (1973). Ahmet Paşa'nın Şiir Dünyası. Ankara: Atatürk Üniversitesi Yayınları. (Makale sonunda Kaynakça'da bu şekilde yazılmalıdır)

Makalelerde: 

Metin içinde: (Yazar Soyadı, Yayın Yılı, Sayfa No)

Makalenin kaynakçada yazımı şu şekilde olmalıdır:

Oğuz, M. Öcal (2008).  UNESCO ve İnsanlığın Sözlü ve Somut Olmayan Mirası Başyapıtları. Milli Folklor, S. 80, s. 26-32. (Makale sonunda kaynakçada bu şekilde yazılmalıdır)

Tezlerde:

Metin İçinde: (Yazar Soyadı, Yıl, Sayfa No)

Tezin kaynakçada yazımı şu şekilde olmalıdır:

Soyadı, Adı (Yıl). Tezin adı. Yayımlanmamış Yüksek Lisans/Doktora Tezi, Kurum Adı, Yeri.

Ansiklopedi Yazımı:

Metin içinde: (Yazar Soyadı, Yayın Yılı, Sayfa No)

Soyadı, Adı (Yıl). Madde Adı. Ansiklopedi adı.  (c., ss.). Yayın Yeri: Yayınevi.     (Ansiklopedi Adı italik yazıldıktan sonra parantez içinde küçük harfle cilt ve sayfa numaraları c. ve ss. ile birlikte yazılır ve nokta konur. )

    Kullanılan bütün kaynaklar makalenin sonunda "KAYNAKÇA" adı altında verilmelidir.

 

TABLO VE ŞEKİLLER

  1. Tablo ve şekil açıklaması,

Tablo 1: …………………

Şekil 1: …………………

şeklinde 8 punto ile yazılmalı ve sayfaya ortalanmalıdır.

  1. Tablo içi metinler 8 punto, satır aralığı tek, paragraf aralığı 0 nk olmalıdır.

  2. Tablo sayfaya ortalanmalıdır.

   Bu ilkelere uymayan makaleler kesinlikle değerlendirilmeye alınmayacaktır.

  Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / The Journal of  International Social Research, gönderilen makaleleri yayımlayıp yayımlamama, gerekli gördüğü durumlarda makaleler üzerinde düzeltmeler yapma hakkına sahiptir. Gönderilen yazıların yayımlanma hakkı dergi yönetimine aittir. Dergide yayımlanmış bir yazının hukukî sorumluluğu ise yazarına aittir ve dergiyi bağlamaz. Dergide yayımlanan yazılar, dergi yönetimin yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz ve başka bir yerde (matbu olarak veya internet ortamında) tekrar yayımlanamaz. Dergiye makale gönderen yazar, bu ilkeleri kabul etmiş sayılır.

 

MAKALELERİN GÖNDERİLMESİ

   Yukarıdaki ilkelere uygun olarak hazırlanmış makaleler, MAKALE TAKİP SİSTEMİ üzerinden gönderilmelidir. E-mail yoluyla gönderilen makaleler dikkate alınmamaktadır. Dergimiz, sadece  online makale takip sistemi ile makale kabul etmektedir. Online sistemde yazar ve hakemler birbirlerini bilmezler. Makale sistem üzerinden hakeme yönlendirildiğinde hakeme, hakem tarafından raporlandığında ise yazara otomatik olarak bilgi mesajı gönderilir. Bu şekilde tüm işlemler sağlıklı ve düzenli yürütülebilmektedir.

"   MAKALE TAKİP SİSTEMİ"nden makale göndermek için:

*  Makale takip sistemine üye olduktan sonra, kullanıcı adı (sisteme kaydedilen e-mail adresi) ve şifre ile sayfaya girilmelidir.

*  Açılan sayfada "makale gönder" bölümü açılarak ilgili boşluklar doldurulmalıdır.

*  Makale word dosyası halinde sisteme yüklenmelidir ( Önemli Not: Makalenin başarılı bir şekilde sisteme yüklenip yüklenmediği, makale başlığı altında açılan sayfadaki word ikonundan yüklenen dosya indirilerek test edilebilir. Makale başarılı bir şekilde yüklenemez ise, hakem değerlendirmesi de mümkün olmayacaktır. Makale yükleme esnasında herhangi bir sorunla karşılaşılması durumunda iletişim sayfamızda yer alan mail adresimizle irtibat kurulabilir)

MAKALELERİN YAYIMLANMASI

*  Hakem süreci "olumlu" veya "düzeltilerek yayınlanabilir" şeklinde sonuçlanan makaleler yazarlara bildirilir; makalelerin kontrol edilerek son halinin gönderilmesi istenir.  Düzenlenmiş son hali kontrol edildikten sonra gerekli düzeltmelerin yapıldığı görülen makaleler DOI numarası alınarak uygun görülen en yakın sayıda yayımlanır.

* Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi; USAD REKLAM, TASARIM VE E-YAYINCILIK bünyesinde faaliyet göstermektedir. Yayıma kabul edilen makalelerden makale takip sistemi, DOI, dizin, indeks takibi, yayım vb. işlemleri için masraflara katkı anlamında kısmî bir ücret alınmakta; hakem süreci olumsuz sonuçlanan makaleler için herhangi bir ücret talep edilmemektedir.

    ENGLISH