TURKISH     ENGLISH                   

 

 

ULUSLARARASI SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ

THE JOURNAL OF INTERNATIONAL SOCIAL RESEARCH

VOLUME 1   ISSUE 1  FALL 2007 

(Yayın Tarihi: 20. 12. 2007)
     

Kapak

 
     

İçindekiler.................................................................................................................................

1-3
     

Dergi Hakkında.......................................................................................................................

4-10
      Postgraduate Students’ Perception On Effective Supervision: A Case Study At  One Public University In Malaysia

ABIDDIN, Norhasni Zainal..................................................................................................

11-19
     

Factors Affecting Women Ngos Success with Local Women Groups In Akwa Ibom State, Nigeria

AKPABIO, Iniobong A. – ABOH, Caroline C...................................................................

20-30
      Atatürk’ün Laiklik İlkesi Bibliyografyası

ARABACI, Murat....................................................................................................................

31-58
     

Sivas İl Merkezinde Bulunan İlköğretim Çağındaki Çocukların Ağız Diş Sağlığı Durumu ve Alışkanlıklarının Belirlenmesi

BAŞIBÜYÜK,  Gülüşan Özgün -  HUBBEZOĞLU, İhsan...............................................

59-71
      Türk Destanlarında Çorum

DEMİR, Necati........................................................................................................................

72-82
     

An Investigation Into The Role Of The Afrikaans Language In Indexing The Individual And Collective Self Among Some Township Youth In South Africa

DYERS, Charlyn......................................................................................................................

83-101
      Tarihi Perspektiften Edebiyata Bir Bakış

ERLER, M. Yavuz....................................................................................................................

102-113
      Türkiye-Türk Cumhuriyeti İlişkileri Üzerine Bir Değerlendirme

GÖMEÇ, Sadettin....................................................................................................................

114-131
      Sosyal Bilimlerde Alt Yapı Konusunda Düşünceler ve Öneriler

GÜNAY, Umay Türkeş............................................................................................................

132-134
     

Exploring Mentoring As A Tool For Career Advancement Of Academics In Private Higher Education Institutions In Malaysia

ISMAIL, Maimunah – AROKIASAMY, Lawrence...........................................................

135-148
      Fantastik, Postmodern Bir Hâbnâme Yahut Nazlı Eray’ın “Yoldan Geçen Öykü”sü

KIRCI, Mustafa......................................................................................................................

149-155
      Muhammed Fevzî’nin Miftâhu’n-Necât Adlı Eseri (Kasîde-i Bürde Tahmis ve Şerhi)

KUZUBAŞ, Muhammet..........................................................................................................

156-192
      Sultans And Voivodas In The 16TH C. Gıfts And Insignia

PEDANI, Maria Pia................................................................................................................

193-209
      Karadeniz Yöresinde Yaşayan Kemençeli Âşıklık Geleneği

ŞİŞMAN, Bekir........................................................................................................................

210-224
      Türkçe Öğretmen Adaylarının Okumaya İlişkin Tutum ve Görüşleri

YALINKILIÇ, Kadir................................................................................................................

225-241

Kitap Tanıtımları:

     

DIE WEINENDEN TANNENBÄUME-TÜRKISCHE  SAGEN; DIE ÄHRE & KEÇİLİ BABA; DIE AMEISE UND DAS SALZ & DIE EROBERUNG  DER ÜNYE-BURG

AYDOĞDU, Özkan...................................................................................................................

242-244
     

HACIEMİROĞULLARI BEYLİĞİ

GÜL, Osman Kubilay..............................................................................................................

245-248
     

YAĞMUR DUASI KİTABI

ÖZDEMİR, Cafer....................................................................................................................

249-251

Not: Makaleler PDF formatındadır.

 

  Tüm hakları mahfuzdur