TURKISH     ENGLISH 

     

            

 ULUSLARARASI SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ

THE JOURNAL OF INTERNATIONAL SOCIAL RESEARCH

        

VOLUME 1   ISSUE 3   SPRING 2008

          (Yayın Tarihi: 20.05.2008)         

 

Kapak

 

İçindekiler..............................................................................................................................

1-3

Dergi Hakkında.....................................................................................................................

4-12

Exploring Clinical Supervision To Facilitate The Creative Process Of Supervision

Dr. Norhasni Zainal ABIDDIN...........................................................................................

13-33

Yoksulluk ve Genç Kuşakların Toplumsal Hareketlilik Şansları: İstanbul ve Gaziantep Örnekleri

Dr. Neriman AÇIKALIN .....................................................................................................

34-54

Şagird ve Telebelerin Antisosial Davranışının Karşısının Alınmasında Telim ve Terbiyenin Rolü

Yrd. Doç. Dr. Elnare AHMEDOVA....................................................................................

55-60

Significant Predictors Of Social Capital In Farmers Organisations In Akwa Ibom

Assoc. Prof. Dr. Iniobong A. AKPABIO...........................................................................

61-71

Ukrayna’daki Kıpçak Balballarında Eşya ve Motifler

Yrd. Doç. Dr. Erdoğan ALTINKAYNAK...........................................................................

72-82

Beitraege Deutscher Wissenschaftler  Zur  Medizinerausbildung in der Türkei

Prof. Dr. Mehmet ARSLAN................................................................................................

83-103

Enseignements de grammaire à l’adresse d’étudiants de philologie française : état des lieux et prospective

Yrd. Doç. Dr. Nurcan DELEN KARAAĞAÇ....................................................................

104-111

Kalık Akıev (S. Musaev - C. Taştemirov)

Çeviren: Dr. Gamze DOĞAN İNAN .................................................................................

112-116

Altıntepe Urartu İskeletlerine Ait Alt Canine Dişlerinden Cinsiyet Tespiti

A. Cem ERKMAN..................................................................................................................

117-130

Kitab-ı  Dede Korkut’taki “Tutsaklık” Durumu Karşısında Oğuz’un Tutumu

Seyran GAYIBOV.................................................................................................................

131-152

İnşaat Programı ve İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Elemanlarının Bilim Dili Olarak Türkçeyi Kullanma Yaklaşım ve Duyarlılıkları (Ondokuz Mayıs Üniversitesi Örneği)

Yrd. Doç. Dr. Hanife Nâlân GENÇ -  Sait Sami GENÇ...................................................

153-176

Sovyet Sonrası Dönemde Hazar Çevresinde Yaşanan Rekabet

Dr. Mustafa GÖKÇE............................................................................................................

177-209

Azerbaycan ve Türkiye Türkçesinin Ortak Diyalektizmleri

Doç. Dr. Galibe HACIYEVA................................................................................................

210-218

İnsandaki Boyutsal Ses Bilincinin Müziğe ve Müzik Teknolojisine Yansımaları

Dr. Cihan IŞIKHAN..............................................................................................................

219-237

Azerbaycan’da ve Türkiye’de Eş Toponimler ve Onların Önemli Özellikleri

Prof. Dr. Kara İBRAHİMOGLU.........................................................................................

238-243

Selvon and Multicultural London

Fatma KALPAKLI.................................................................................................................

244-250

Bilgisayar Destekli Eğitim (BDE): İlköğretim Okulu Yöneticilerinin Tutumlarına İlişkin Bir Araştırma

Engin KARADAĞ - Hakan SAĞLAM - Nuri BALOĞLU..............................................

251-266

Religious And Secularist Views Of The Nature And The Environment

Doç. Dr. M. Ali KİRMAN.....................................................................................................

267-277

Almanca Öğretmeni Adaylarının Dil Öğreniminde Kullandıkları Öğrenme Stratejileri

Adnan OFLAZ.......................................................................................................................

278-300

Principals’ Leadership Behaviour And School Learning Culture In Ekiti State Secondary Schools

Dr. Olayele Florence OLUREMI........................................................................................

301-311

Müzik Dinleme Perspektifinden Mekân-İnsan İlişkisi: Kritik Dinleme Odalarının Akustik Parametre İlişkilerinin Değerlendirilmesi

Dr. Feridun ÖZİŞ - Suat VERGİLİ....................................................................................

312-327

Türkiye Büyük Millet Meclisi, İkinci Dönem Kırşehir Mebusları

Yrd. Doç. Dr. Yaşar ÖZÜÇETİN.........................................................................................

328-342

Klâsik Dönem Osmanlı Eğitim Kurumları

Ünal TAŞKIN.........................................................................................................................

343-366

İlköğretim Öğrencilerine Yönelik Müziksel İşitme Testinin Geliştirilmesi

Dr. Elif TEKİN GÜRGEN.....................................................................................................

367-377

Tarihsel Materyalizm Bağlamında Marx’ı Yeniden Okumak

Yrd. Doç. Dr. Arslan TOPAKKAYA.................................................................................

378-395

M.Ö. III. Binde Kuzeydoğu Anadolu

Yrd. Doç. Dr. Veli ÜNSAL...................................................................................................

396-410

Şeyh Galib’in Baruthane Şiirleri

Dr. Fatih USLUER.................................................................................................................

411-423

Cengiz Aytmatov’un Eserlerinde Falcılık, Kehanet ve Rüya Motifi

Dr. Gülsine UZUN.................................................................................................................

424-434

Stalking The Elephant

Prof. Dr. Robert VIVIAN.....................................................................................................

435-441

Erkin Vâhidov’un Kelime Dünyasına Bir Bakış

Dr. Veli Savaş YELOK.........................................................................................................

442-470

Türk Tarihinin Kaynaklarına Genel Bir Bakış

Yrd. Doç. Dr. M. Emin YOLALICI.....................................................................................

471-484

Yürümek Romanı Üzerine

Dr. Sefa YÜCE.......................................................................................................................

485-493

        Kitap Eleştiri:

Muhsine Helimoğlu Yavuz: Esil ile Yesil, Türk Masalları I, Cumhuriyet Kitapları, İstanbul 2006, İkinci Basım 2007, 118 s. Resimleyen: Musa Kart

Prof. Dr. Ali Osman ÖZTÜRK...........................................................................................

494-499

Ouvrage collectif, Edition Linguistique 53, Muenchen, Lincom, 2006, 158 p. Editeur : Selim Yılmaz, ISBN : 3 89586 319 X

Arsun URAS YILMAZ.........................................................................................................

500-506

Not: Makaleler PDF formatındadır.

 

© 2007  Uluslararası SOSYAL ARAŞTIRMALAR Dergisi

             The Journal Of International Social Research

  Tüm hakları mahfuzdur