TURKISH     ENGLISH 

   

            

 ULUSLARARASI SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ

THE JOURNAL OF INTERNATIONAL SOCIAL RESEARCH

        

 VOLUME 1   ISSUE 5  FALL 2008

          (Yayın Tarihi: 20.11.2008)         

 

Kapak

     

İçindekiler...........................................................................................................................................1-5

     

Künye..................................................................................................................................................6-11

     

Osmanlı Devleti’nin Sürgün Politikası ve Sürgün Yerleri

Dr. Abdullah ACEHAN..................................................................................................................12-29

     

House Ownership As A Well-being Index Among Retirees In Osun State, Nigeria

Dr. A. L. ADISA – O. M. AGUNBIADE – O. E. AKANMU......................................................30-46

     

Developing, Validity And Reliabilityt of A Drug Addiction Module Among Drug Addicts Who Undergoing Treatment At Rehabilitation Centres

J. AHMAD – A. HASSAN – Dr. N. Z. ABIDDIN.......................................................................47-57

     

Sosyal Yardımdan Sosyal Sigortaya: Bismarckyan ve İngiltere Sosyal Güvenlik Sistemlerinin Tarihsel Dönüşümü

Ferhat AKYÜZ.................................................................................................................................58-70

     

Gündelik Yaşamın Estetize Edilişinde Oyuncak ve Gelişen Rolü

Yrd. Doç. Dr. N. Şule ATILGAN..................................................................................................71-80

     

Mobile Phones: An Anthropological Review of Its Evolutionary Impact

S. M. AVVANNAVAR - B. S. N. KUMAR - S. SHRIHARI – R. BABU ARE.....................81-103

     

Atatürk’ün Nutuk’unda Söz Dizimi ve Üslûp Özellikleri

Doç. Dr. Muhsine BÖREKÇİ...................................................................................................104-125

     

Dostoyevski’nin “İnsancıklar” Romanında “Sıradan İnsan” Figürü

Yrd. Doç. Dr. İ. Murat ÇAKMAKÇI........................................................................................126-137

     

Computer-assisted Longitudinal Surveys Design And Implementation

Assoc. Prof. Dr. Claudio CAPILUPPI....................................................................................138-155

     

Ülkeler Arası Küresel Eşitsizlikte Uzun Dönemli Bozulma (1950–1998)

Murat ÇİFTÇİ ............................................................................................................................156-179

     

Toplumsal Kuralların Metni Olan Hukuk ve Hukuk Dili

Yrd. Doç. Dr. Bülent ÇİFTPINAR...........................................................................................180-191

     

Dostoyevski’nin Kumarbaz Romanının Hayat-Eser Açısından İncelenmesi

Dr. Selahattin ÇİTÇİ.................................................................................................................192-204

     

Safevi Tarikatı ve Osmanlı Devleti İlişkileri

Dr. Bilal DEDEYEV...................................................................................................................205-223

     

Avrupa’da Yaşayan 0-6 Yaş Grubu Türk Çocuklarına Türkçe ve Türk Kültürünün Öğretilmesinde Kullanılabilecek Bir Materyal: “Türk Ninnileri”

Prof. Dr. Necati DEMİR............................................................................................................224-240

     

Kaya Bilgegil’in “Üç Ses” Mensuresinin Yapı ve Anlam Bakımından İncelenmesi

Dr. Özlem DEMİREL.................................................................................................................241-250

     

Quality of Work Life: A Study of Municipal Corporation Bus Drivers

Prof. Dr. Rajib Lochan DHAR.................................................................................................251-273

Ses Temelli Cümle Yönteminin Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi

Erhan DURUKAN - Mehmet ALVER......................................................................................274-289

Osmanlı Devleti’nin Dilencilere Bakışı (Bursa Örneği)

Dr. Ömer DÜZBAKAR.............................................................................................................290-312

     

Global History, Cross-cultural Interactions And Encounters And Theoretical

Roots of The Study of Mental Images

Prof. Dr. Olavi K. Fält............................................................................................................313-325

     

Sociological  Dimensions of School Failure: The Views of Educators and Students of Educational Schools

Panagiotis GIAVRIMIS- Efstratios PAPANIS.....................................................................326-356

     

Kierkegaard’ın İnsan Görüşü

Yrd. Doç. Dr. Kamuran GÖDELEK.........................................................................................357-371

     

Competences of  Ekperts In Integrative Processes of  Deaf Children

Assoc. Prof. Dr. H. Hasanbegović – E. H. MAHMUTOVIć – N. SalkIć..............372-378

     

Destân-ı Veysel Karânî

Dr. Yunus KAPLAN..................................................................................................................379-397

     

Religious Markets In Transition Process: The Case of Turkey

Assoc. Prof. Dr. M. Ali KİRMAN............................................................................................398-415

     

Türkçe ve Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi-Öğretimi Çerçevesinde Milli Eğitim

Şuralarının Değerlendirilmesi

Yrd. Doç. Dr. Emine KOLAÇ...................................................................................................416-440

     

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Anadilimizin Yaşadığı Sorunlara İlişkin Farkındalıkları, Görüş ve Önerileri

Yrd. Doç. Dr. Emine KOLAÇ...................................................................................................441-455

     

The Social Danger of The Preparation of False Money And Securities

Ali Javanbaxt LALAH...............................................................................................................456-462

     

On Apocalyptic Features in Some Palestinian Apocalyptic Traditions

Dr. Ofer LIVNE-KAFRI............................................................................................................463-478

     

Din Hizmetlerinde Sunum

Dr. Yusuf MACİT.......................................................................................................................479-499

     

Undergraduate Students Perception On K-Economy And Globalisation:

A Case Study In A Malaysian Public University

Ramlee MUSTAPHA - Dr. Norhasni Z. ABIDDIN..............................................................500-522

     

The Economic Lifeline of British Global Empire: A Reconsideration of The Historical Dynamics of The Suez Canal, 1869-1956

Dr. Olukoya OGEN...................................................................................................................523-533

     

Klasik Türk Şiirinde Hazret-i Îsâ Kavramı

Prof. Dr. Ömer OKUMUŞ - Doç. Dr. M. Muhsin KALKIŞIM...........................................534-546

     

Global Terrorism And Its Impacts On National Security

Doç. Dr. Yaşar ONAY - Kleanthis KYRIAKIDIS................................................................547-553

     

Gevheri Divanı’nda “Kuşlar”

Esra ÖNER.................................................................................................................................554-575

     

Yapılandırmacı Öğretimde Coğrafi Bilgi Sistemlerinin (CBS) Kullanımı ve Yüksek Öğretim Kademelerindeki Coğrafya Derslerinde Uygulanabilirliği

Dr. Nurettin ÖZGEN – Dr. Raziye OBAN ÇAKICIOĞLU................................................576-592

     

Stüdyo Kayıtlarında Üç Türk Müziği Çalgısının Yapay Yansışım Süresi ve Mikrofonlama Farklılıklarının Belirlenmesi

Dr. Feridun ÖZİŞ - Suat VERGİLİ - Alp VAROL...............................................................593-604

     

Kırsal Yoksulluk ve Neo-Liberal Ekonomi Politikaları

Yrd. Doç. Dr. Şinasi ÖZTÜRK...............................................................................................605-634

     

Çok Partili Hayata Geçiş Sürecinde Kırşehir (1)

Yrd. Doç. Dr. Yaşar ÖZÜÇETİN.............................................................................................635-657

     

Social Networks And Employment In The North Aegean Sea Region

Assoc. Prof. Dr. Konstandinos RONDOS - Assist Prof. Dr. Efstratios PAPANIS......658-683

     

Environmental Changes And Collective Bargaining Priorities: Analysis, Implications And Outline For Future Research

Prof. Dr. Raduan Che ROSE - Dr. Naresh KUMAR - Dr. Harris GANI.........................684-705

     

The Sponsorship Applicatons In Turkish Sport

H. ŞAHAN - A.D. AYDIN - S. AKPINAR - K.Y.AYTAÇ - S. YÜKSEK - M. ULUKAN..706-714

     

Call For A Paradigm Shift In The Quest For Advanced Business Schools

Assoc. Prof. Arfah SALLEH - Prof. Dr. Aziuddin AHMAD - Dr. Naresh KUMAR.....715-731

     

Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Düşünme Stillerinin Çeşitli Değişkenler Açısından Karşılaştırılması

Prof. Dr. Asuman Seda SARACALOĞLU - Yrd. Doç. Dr. Nilgün YENİCE

Yrd. Doç. Dr. Nuri KARASAKALOĞLU.............................................................................732-751

     

Impact of Environmental Management On Students’ Quality Output In Nigerian Secondary Schools

Dr. Akinwumi Femi SUNDAY - Odunsi Adenike OLUFUNMILAYO............................752-762

     

Altıncı Sınıf Türkçe Ders Kitaplarındaki Metinlerin İlettiği Değerler Açısından İncelenmesi

Ülker ŞEN..................................................................................................................................763-779

     

Ethnicity And Political Parties In Africa: The Case of Ethnic-based Parties In Ethiopia

Dr. Wondwosen B. TESHOME...............................................................................................780-809

     

Edip Ayel’in Şiirlerinde İstanbul

Necati TONGA..........................................................................................................................810-824

     

“Hegel Panteist Bir Filozof Mudur? (Spinoza’nın Panteist Felsefesinin Eleştirisi Bağlamında)

Yrd. Doç. Dr. Arslan TOPAKKAYA.....................................................................................825-836

     

İzmir’in İşgaline Karşı Konya Yöresinden Gelen Tepkiler

Yrd. Doç. Dr.  Necmi UYANIK................................................................................................837-868

     

The Effectiveness of Colloborative Learning Applications In Art Education

Assist. Prof. Dr. H. Turgay ÜNALAN...................................................................................869-879

     

Örgütsel Çatışma Yönetimi Üzerine Konaklama İşletmelerinde Bir Araştırma

Engin ÜNGÜREN.......................................................................................................................880-909

     

Türkiye’de Milli Park Eğitimi ve Milli Park Eğitimine İlişkin Bir Araştırma: Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Parkı

Doç. Dr. Okan YAŞAR - Mehmet ŞEREMET.......................................................................910-942

     

Trabzon Örneğinde Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Hükümet Konağı Binaları

Yrd. Doç. Dr. Nurcan YAZICI.................................................................................................943-959

     

Film, Arts And Culture As Community Outreach Tools: Perspectives From Singapore

Prof. Dr. Victor YU....................................................................................................................960-980

     

Venüslü Kadınların Serüvenleri

Dr. Sefa YÜCE............................................................................................................................981-994

     

Not: Makaleler PDF formatındadır.

 

© 2007  Uluslararası SOSYAL ARAŞTIRMALAR Dergisi

             The Journal Of International Social Research

  Tüm hakları mahfuzdur