Navigation


 


Cilt: 10  Sayı: 52                            Volume: 10  Issue: 52

 

KAPAK/COVER     KÜNYE/ABOUT    İÇİNDEKİLER/CONTENTS

 

 

DİL-EDEBİYAT

LANGUAGE -  LITERATURE

 

HALK HİKÂYESİNDEN TELEVİZYON DİZİLERİNE TÜRK HALK KÜLTÜRÜNDE YARDIMCI TİPİ

İsmail ABALI

THE IRONY OF SOCIAL REALISM: SOTS-ART AS AN EARLY STAGE OF RUSSIAN POSTMODERNISM

Orçun ALPAY

KARŞILAŞTIRMALI VE KÜLTÜRLERARASI EDİMBİLİM

Hülya AŞKIN BALCI

YAKUP KADRİ’NİN ROMANLARINDA AYLAKLIK VE GÖSTERİŞÇİ TÜKETİM

Yahya AYDIN

POSTMODERN ANLATIDA BİR İMKÂN OLARAK ÜSTKURMACA (METAFİCTİON) VE MURATHAN MUNGAN ÖYKÜLERİNE YANSIMALARI

Yusuf AYDOĞDU

VOICES IN JAMES JOYCE’S “THE DEAD”: A BAKHTINIAN READING

Mehmet Akif BALKAYA

TÜRK DESTANLARINDA MAĞARA KÜLTÜ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

Mehmet Emin BARS

YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE DİLBİLGİSEL KAYNAKLI GÜÇLÜKLERİN BELİRLENMESİ

Ayten BÜLBÜL - Z. Zuhal GÜVEN

TÜRKMEN TÜRKÇESİNDE ASTRONOMİ KAVRAMINA AİT SÖZ VARLIĞI

Cihan ÇAKMAK

ÇEVİRİ ARAŞTIRMALARI'NDA TÜMEVARIMA DAYALI AKIL YÜRÜTME ÜZERİNE DÜŞÜNCELER

Murat ERBEK

CENK HİKÂYELERİ’NDE DERİN YAPI

Yılmaz EVAT - Kudret Safa GÜMÜŞ

BİR SEVİNÇ GÜNÜ: BAYRAM VE HALÛK’UN BAYRAMI ŞİİRLERİNDE SOSYAL DÜŞÜNCE ÜZERİNE BİR MUKAYESE

Mehmet Emin GÖNEN

FREE ASSOCIATIONS TO THE COLOUR TERMS: GENDER-RELATED DIFFERENCES

Ruhan GÜÇLÜ

ŞEYH SİNÂN EFENDİ’NİN MANZUM TECVÎD TERCÜMESİ

Mehmet GÜLER

FRANSA’NIN DİL POLİTİKALARI VE AVRUPA BİRLİĞİ

Ayhan GÜNEŞ

ALMAN VE İTALYAN HALK MASALLARINDA HAYVAN FİGÜRÜ: GRIMM KARDEŞLER’İN KURBAĞA PRENS VE ITALO CALVINO’NUN YENGEÇ PRENS MASALLARININ KARŞILAŞTIRMASI

Deniz Dilşad KARAİL NAZLICAN

HALİD ZİYA UŞAKLIGİL’İN HİKÂYE BAŞLIKLI ESERİNDE GERÇEKÇİLİK

Nuray KÜÇÜKLER KUŞCU

YÛNUS EMRE’NİN ŞİİRLERİNDE EKLEŞME SIRASINDA GERÇEKLEŞEN SES OLAYLARI

Yusuf Sinan OĞRAŞ

NECÂTÎ BEY DİVANI’NIN MİTOLOJİK VE EFSANEVİ ŞAHISLARI

Aslıhan ÖZTÜRK

MÜTERCİM TERCÜMANLIK VE ÇEVİRİBİLİM BÖLÜMLERİNDEKİ YERELLEŞTİRME DERSİNİN GENEL MÜFRADAT İÇERİSİNDEKİ KONUMU

İlyas ÖZTÜRK - Ulvican YAZAR

17. YÜZYIL TÜRK SAZ ŞİİRİNDE DÖRT BÜYÜK PEYGAMBER

Selçuk PEKER

18. YÜZYIL ŞAİRLERİNDEN NEDRET VE DİVANÇESİ

Kürşat Şamil ŞAHİN

MÜELLİFİ MEÇHUL BİR EDEBÎ MÜNAZARA: HİKÂYÂT-I MÜKEYYİFÂT-I ÂLEM

Fatih ÜLKEN

ONDOKUZUNCU YÜZYILDA KALEME ALINMIŞ BİR EDEBÎ MÜNAZARA: CEMAL EFENDİ’NİN “MUHÂVERÂT-I SEYF Ü KALEM”İ

Fatih ÜLKEN

MECĀZ (İSTİʿĀRE-MECĀZ-I MÜRSEL) KONUSUNUN BELAGAT KİTAPLARINDA ELE ALINIŞINA DÖNÜK BAZI TESPİT VE ÖNERİLER

Hilal YAĞMUR

TÜRKÇENİN DİĞER DİLLERLE ETKİLEŞİMİ VE SONUÇLARI

Eyüp ZENGIN