Navigatio


 


Cilt: 10  Sayı: 52                                     Volume: 10  Issue: 52

 

KAPAK/COVER     KÜNYE/ABOUT    İÇİNDEKİLER/CONTENTS

 

 

İŞLETME – KAMU YÖNETİMİ – İKTİSAT - İLETİŞİM - SOSYAL HİZMET

BUSINESS - PUBLIC ADMINISTRATION - ECONOMICS - COMMUNICATION - SOCIAL WORK

 

 

YAVAŞ KENT (CITTASLOW) HAREKETİ VE TÜRKİYE ÖRNEKLERİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

Duygu AK

SU VE KANALİZASYON İDARELERİNİN BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ ÜZERİNDEN İL MÜLKİ SINIRI KAPSAMINDA HİZMET SUNUMUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ: MESKİ ÖRNEĞİ

Orhan Veli ALICI

ETİK LİDERLİĞİN ÜRETİM KARŞITI İŞ DAVRANIŞLARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: ANKARA ÜRETİM SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA

Mehmet ARIKÖK - Hülya GÜNDÜZ ÇEKMECELİOĞLU

YÖNETİCİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLARININ ÖZ LİDERLİK DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

Gamze AY

TECHNOLOGY READINESS FOR NEW TECHNOLOGIES: AN EMPIRICAL STUDY

Hülya BAKIRTAŞ - Cemil AKKAŞ

LİDERLİK TARZLARI VE GİRİŞİMCİLİK ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA

Murat BAY - Selahattin AKPINAR

BİLGİ SİSTEMLERİ YETENEĞİ VE FİRMA PERFORMANSI: KARAMAN O.S.B’DE BİR UYGULAMA

Murat BAY - Selahattin AKPINAR - Muhammet BEZİRCİ

İNTERNETTEN ALIŞVERİŞTE TÜKETİCİLER TARAFINDAN ALGILANAN RİSKİN ETKİLERİ VE CİNSİYET FARKLILIKLARI AÇISINDAN İNCELENMESİ

Müzeyyen Burcu CÖDDÜ - Serap ÇABUK - Ceyda TANRIKULU

ZİHİNSEL YETERSİZLİĞİ BULUNAN ÖZEL GEREKSİNİMLİ BİREYLERE YÖNELİK SOSYAL KABUL VE SOSYAL HİZMET UYGULAMALARI

Esra ÇALIK VAR - Canan AYDOĞAN

FUZZY AHP-FUZZY PROMETHEE APPROACH IN EVALUATION OF E-SERVICE QUALITY: CASE OF AIRLINE WEB SITES

Pelin ÇELİK - A. Cansu GÖK KISA

ALGILANAN LİDERLİK TARZININ ÜRETKENLİK KARŞITI İŞ DAVRANIŞLARININ ORTAYA ÇIKMASINDAKİ ETKİSİNDE ÖRGÜT KÜLTÜRÜNÜN ROLÜ

Alpaslan DOĞAN - Nevin DENİZ

İKTİSADİ GÜCÜN STRATEJİK KULLANIMI: JEOEKONOMİ

Kemal ERKİŞİ

COMPARISON OF STUDENTS’ PERSONALITY TRAITS ACCORDING TO THEIR ACADEMIC UNIT

Senem ETYEMEZ - Fatih PEKTAŞ - Fatih AKYOL

YÖNETİCİLERDE DUYGUSAL ZEKÂNIN ETİK LİDERLİK DAVRANIŞI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Halime GÖKTAŞ KULUALP - Sibel EROL

KENTSEL SORUNLARIN ÇÖZÜMÜNDE KENT YÖNETİMİ VE PAYDAŞLARININ ROLÜ

Ahmet GÜVEN

KASTAMONU İLİ İŞGÜCÜ PİYASASININ DURUMU VE İŞKUR FAALİYETLERİNİN ANALİZİ

Orhan KANDEMİR - Zübeyde Tuğçe İREN

EVLİLİK PROGRAMLARINDA KÜLTÜREL DEĞERLER: ‘EVLENECEKSEN GEL’ PROGRAMINDA EVLİLİK VE AİLE TEMSİLİ

Kamil KANIPEK

EGE VE AKDENİZ BÖLGELERİNİ SEYAHAT EDEN EKOTURİSTLERİN SOSYO-DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ VE MOTİVASYONLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Murad Alpaslan KASALAK - Dilara BAHTİYAR

TRUST, LEADER-MEMBER EXCHANGE AND ORGANIZATIONAL OUTCOMES: A STRUCTURAL EQUATION MODEL IN THE MALAYSIAN WORK SETTING

Kok Fei LIAN

OTEL ÇALIŞANLARINDA ÖRGÜTSEL SESSİZLİK VE ÖRGÜTSEL GÜVEN İLİŞKİSİ: BANDIRMA İLÇESİ ÖRNEĞİ

Edip ÖRÜCÜ - Emine KAMBUR

TURİZM EĞİTİMİ ALAN ÖĞRENCİLERİN GİRİŞİMCİLİK HİSLERİNİN GİRİŞİMCİLİK POTANSİYELLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Çiğdem ÖZKAN - Erdem TEMELOĞLU

GÖÇ OLGUSUNA ETNİK KİMLİK AÇISINDAN BİR YAKLAŞIM: KARS ÖRNEĞİ

Deniz ÖZYAKIŞIR

YILMAZLIK TERAPİSİ: KRİZE MÜDAHALE MODELİ BAĞLAMINDA OLGU SUNUMLARI İLE BİR TERAPÖTİK YAKLAŞIM

Ozan SELCİK

TÜRKİYE’DE LİSANSLI DEPOCULUK SİSTEMİ VE SAĞLANAN DEVLET TEŞVİKLERİ

Levent SEZAL

TÜRKİYE SİGORTACILIK SEKTÖRÜNÜN DEĞERLENDİRİLMESİ VE FAİZSİZ SİGORTACILIK SİSTEMİNİN UYGULANABİLİRLİĞİ

Levent SEZAL

KADIN GİRİŞİMCİLİĞİNDE KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK UYGULAMALARI

Uğur SÖNMEZOĞLU

HİZMET KALİTESİNİN MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ ÜZERİNE ETKİSİ

Azize ŞAHİN - Serkan ŞEN

YENİ ÜRÜN GELİŞTİRME TAKIMLARINDA ÖRGÜTSEL ORTAMIN PROJE BAŞARISI VE PROJE HIZI ÜZERİNE ETKİLERİ

Azize ŞAHİN - Olgu ARABACI

GEORGE GERBNER’IN “MEDYAYA KARŞI” ESERİNE DAİR GENEL BİR DEĞERLENDİRME

Gülsüm ŞİMŞEK

DÖŞEMELİ MOBİLYA ENDÜSTRİSİNİN İŞLETME ÖLÇEKLERİNE GÖRE TEKNOLOJİK SORUNLARI

Yusuf Alperen ŞİŞMAN - Cemil ÖZDEMİR

PSİKOLOJİK SÖZLEŞME İHLALİ VE ÖRGÜTSEL SİNİZM: ÇORUM İLİ ÖRNEĞİ

Havva TARAKCI - Adnan AKIN

 TURİZM GELİRLERİNİN EKONOMİK BÜYÜME ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ: TÜRKİYE ÜZERİNE DÖNEMSEL VE YAPISAL KIRILMALI BİR ZAMAN SERİSİ ANALİZİ (1965-2016)

Ömer YALÇINKAYA - Kerem KARABULUT

BULUT BİLİŞİM İLE SOSYAL SERMAYE ARASINDAKİ TEKNİK İLİŞKİNİN İŞ TATMİNİNE ETKİSİ

Akan YANIK

BİLGİ SİSTEMLERİ STRATEJİLERİNİN TEDARİK ZİNCİRİ PERFORMANSINA ETKİSİ: İHRACAT YAPAN İŞLETMELER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Halil İbrahim YAZGAN - Mehmet Selami YILDIZ

YAŞLILIK DÖNEMİ ÖZELLİKLERİ VE YAŞLILARA YÖNELİK SOSYAL HİZMETLER

Gülbaşak YERLİ

DÖVİZ KURU DEĞİŞİMLERİNİN DIŞ TİCARET ÜZERİNE ETKİLERİ: TÜRKİYE’NİN YENİ DIŞ TİCARET PAZARLARI ARAYIŞINDA SEÇİLMİŞ ÜLKE GRUPLARI ÜZERİNE EKONOMETRİK BİR ANALİZ

Mesut YÜCESAN - Mustafa TORUN - Serdar KURT

ORGANIZATIONAL RESISTANCE AND RECEPTIVITY

Yusuf YÜKSEL

 

 


 ISSN: 1307 -9581