Navigation


 


Cilt: 10  Sayı: 54                                     Volume: 10  Issue: 54

Kapak / Cover       Künye / About the Journal     İçindekiler / Contents

 

DİĞER SOSYAL BİLİMLER

OTHER SOCIAL SCIENCES

 

BENDİRDE VE DİĞER VURMALI ÇALGILARDA ORTAK KULLANILAN ULUSLARARASI MÜZİK TERİM VE İŞARETLERİ

Müslüm AKDEMİR

YERLİ TURİSTLERİN REKREASYON ALAN VE FAALİYETLERİ HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: BODRUM ZİYARETÇİLERİ ÖRNEĞİ

Suat AKYÜREK - Ahmet KÖROĞLU

SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİNDE OKUYAN ÖĞRENCİLERİN, REKREATİF ETKİNLİKLERE KATILIP KATILMAMA DURUMLARINA GÖRE UMUTSUZLUK DÜZEYLERİ: AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

Emine BAL TURAN - Ertuğrul ARSLAN - Gül YAMANER

TÜRK SANATI VE MUTFAK KÜLTÜRÜNDE BUĞDAY

Aybuke CEYHUN SEZGİN - Sevil BÜLBÜL

GASTRONOMİ TEMALI YEREL FESTİVALLER ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

Menekşe CÖMERT - Kadir ÇETİN

SPOR PAZARLAMASINDA HALKLA İLİŞKİLER FAALİYETLERİNİN ÖNEMİ

Oktar KIZAR - Mehmet KARGÜN - Yavuz Selim AĞAOĞLU - Gamze YILDIRIM

KARADENİZ EREĞLİSİ’NİN DESTİNASYON OLARAK YER ALDIĞI TURLAR ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Gözde OĞUZBALABAN - Gönül AKIN

PEYZAJ MİMARLIĞINDA TIBBİ VE AROMATİK BİTKİLERİN KULLANIMI

Sima POUYA - Sara DEMİR

SANAL GERÇEKLİK KAVRAMININ TARİHÇESİ

Ceyhun ŞEKERCİ

TURİSTİK DESTİNASYON TERCİHLERİNDE FİLMLERİN VE TV DİZİLERİNİN ETKİSİ: DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ ÖRNEĞİ

Sedat TAŞ - Kürşat BAŞKAN - Songül Seda KAMBER TAŞ

AN ANALYSIS OF “THE SIMPSONS” THROUGH VISUAL INDICATORS

Bahadır UÇAN

 

 

 

 ISSN: 1307 -9581