Navigation


 


Cilt: 10  Sayı: 54                            Volume: 10  Issue: 54

Kapak / Cover       Künye / About the Journal     İçindekiler / Contents

 

DİL-EDEBİYAT

LANGUAGE -  LITERATURE

 

LOVE AS A THREAT: CHRISTINE DE PIZAN’S REFLECTIONS ON COURTLY LOVE IN THE BOOK OF THE DUKE OF TRUE LOVERS

Şafak ALTUNSOY

MANÇU HANEDANI ÇİN KLASİK MEMURLUK SINAV SİSTEMİ

İsmigül AVCI

BÂKÎ’NİN ŞİİRLERİNDE TASAVVUF, AŞKIN EZELÎ BOYUTU VE GÜZELLİK

Kenan BOZKURT

ÇEVİRİ ÜRETİM AĞLARINDA ARACILARIN ROLÜ

Sinem CANIM ALKAN

MEMORY IN YAŞAR KEMAL’S NOVELS

Tahsin ÇULHAOĞLU

COMMENT CONCEVOIR LA MORPHOLOGIE DANS L’OPTIQUE FONCTIONNELLE ?

Nurcan DELEN KARAAĞAÇ

HUZUR’DA BİR ŞEHİR VE ŞEHİRLİ KİMLİĞİ OLARAK İSTANBUL VE İSTANBULLU

Hilal DEMİR BAYRAKTAR

AHMET RASİM’İN TECRÜBESİZ AŞK BAŞLIKLI ESERİ ÜZERİNE DEĞERLENDİRMELER

Gökay DURMUŞ

DAVID EDGAR’IN PENTECOST OYUNUNDA GÖÇ VE AVRUPA KİMLİĞİ POLİTİKALARI

Ömer Kemal GÜLTEKİN

SAVAŞ ORTAMINDA ÇEVİRİ VE SORUNLARI               

Ayhan GÜNEŞ

NORTH AND SOUTH: A CONCEPTUAL COMPARISON BETWEEN TWO WORLDS IN ONE NOVEL

Ekmel Emrah HAKMAN

1875 YILINDA BELGRAD’TA BASILAN PULEVSKİ’NİN SÖZLÜĞÜ VE SÖZLÜKTEKİ BATI RUMELİ AĞIZI ÖZELLİKLERİ

Abidin KARASU

HYBRIDITE TEXTUELLE DANS LE THEATRE FRANÇAIS CONTEMPORAIN

Arzu KUNT

AHMED PAŞA’NIN YAYIMLANMIŞ DIVANI’NDA YER ALMAYAN ŞIIRLERI

Tolga ÖNTÜRK

HİLMİ ZİYA ÜLKEN’İN ROMANLARINDA TAM ADAM OLAMAYAN ERKEKLER

Jale ÖZATA DİRLİKYAPAN

POSTMODERNİZM ÜZERİNE

Yıldırım ÖZSEVGEÇ

SIRP VE BULGAR EDEBİYATINDA TÜRKLERİ ANLATAN İKİ ÖNEMLİ YAZAR – BRANİSLAV NUŞİÇ VE YORDAN YOVKOV

Melahat PARS - Yusuf Hüseyin BABEKOĞLU

ALMANYA’DA YAŞAYAN TÜRK KÖKENLİ ANNELERİN EBEVEYNLİK TUTUMLARI

Damla PEKTAŞ - Haktan DEMİRCİOĞLU

UNUTULMUŞ BİR YAZARI BÜTÜN YÖNLERİYLE YENİDEN HATIRLAMAK: TÜRK EDEBİYATI TARİHİ İÇİNDE MAHMUT YESÂRÎ

Mustafa TEMİZSU

BİR MAHREMİYET MEKÂNI OLARAK SERVET-İ FÜNÛN ROMANINDA ‘ODA’

Abdulhakim TUĞLUK

24 REBİYÜLEVVEL 1163 / 3 MART 1750 TARİHLİ BİR MÜKEYYİFAT MÜNAZARASI: MUHÂLEME-İ MÜKEYYİFÂT

Fatih ÜLKEN

BROADCASTING POLICY OF THE TERRORIST ORGANIZATION PKK IN KURDISH NATIVE LANGUAGE

Ertan EROL

ŞAİR HASAN ÂLİ YÜCEL

Sefa YÜCE