Navigation


 


Cilt: 10  Sayı:54                                       Volume: 10  Issue: 54

Kapak / Cover       Künye / About the Journal     İçindekiler / Contents

 

SOSYOLOJİ – ANTROPOLOJİ - PSİKOLOJİ -FELSEFE

SOCIOLOGY - ANTHROPOLOGY - PSYCHOLOGY – PHILOSOPHY

 

THE PLACE OF RELIGION IN TURKISH SOCIETY: AN ANALYSIS THROUGH THE LENS OF THE CENTER-PERIPHERY THESIS

Malik ABDUKADIROV

EVLİ KADIN VE ERKEKLERİN TOPLUMSAL CİNSİYET ROLLERİYLE İLGİLİ ALGILARININ AİLE İŞLEVLERİNE YANSIMASI

Fulya AKGÜL GÖK - Sunay İL

AİLE İKTİDAR İLİŞKİSİ BAĞLAMINDA ENGELLİ KADIN OLMAK

Ayşegül DEMİR -  Dilek YEŞİLTUNA

FİZİKSEL İKTİDARIN AYRILMAZ PARÇASI OLARAK SEMBOLİK İKTİDARIN TESİSİ: CUMHURİYET TÜRKİYE’SİNDE YASALARLA ZAMANIN LAİKLEŞTİRİLMESİ

Mustafa GÜLTEKİN

TOPLUMSAL DEĞİŞME VE YEMEK KÜLTÜRÜ ÜZERİNE SOSYOLOJİK BİR ÇÖZÜMLEME: MARDİN ÖRNEĞİ

Nazife GÜRHAN

KİMLİK VE MÜZİK ÖZELİNDE EMİRDAĞ KARACALAR KÖYÜ BACI SULTAN VUSLAT YILDÖNÜMÜ ETKİNLİKLERİ

Serenat İSTANBULLU

EZİDİLERİN ZORUNLU GÖÇ DENEYİMİ: BATMAN UĞURCA KÖYÜ ÖRNEĞİ

Fatih KAHRAMAN - Perihan YETKİN

educatıon and FILIAL NORMS: ADULT DAUGHTERS AND OLDER MOTHERS IN TURKEY

Burcu ÖZDEMIR OCAKLI

ÖRGÜTSEL KORKUNUN SOSYAL SERMAYE ÜZERINDEKI ETKISI (FIRAT ÜNIVERSITESI ÖRNEĞI)

Ayşe ÖZPOLAT - Yelda SEVİM

TERÖRÜN KIRSAL KALKINMA VE GÖÇ ÜZERİNDE Kİ ETKİSİ

Yelda SEVİM - Ayşe ÖZPOLAT

İRAN ZERDÜŞTÎLERİNDE EVLİLİK VE AİLE KURUMU

M. EMİN SULAR

YAZILI BASINDA AİLE İÇİ ŞİDDET MAĞDURU YAŞLILAR

Hande ŞAHİN  - Sibel ERKAL - Barış DEMİREL

TÜRK ROMANINDA TOPLUMSAL CİNSİYET AÇISINDAN KADIN TEMSİLLERİNE YÖNELİK SOSYOLOJİK BİR ÇÖZÜMLEME

Aziz ŞEKER

SOSYAL BİLİMLERDE YÖNTEM PROBLEMİ: R. KARL POPPER ÖRNEĞİ

Semir TEMİZ

YAZILI BASINDA YAYINLANAN “DİNSEL AYRIMCILIK” HABERLERİNİN SOSYOLOJİK ANALİZİ

İbrahim YENEN

 

 


 ISSN: 1307 -9581