Navigation


 


Cilt: 11  Sayı: 55                                     Volume: 11  Issue: 55

Kapak / Cover       Künye / About the Journal     İçindekiler / Contents

 

DİĞER SOSYAL BİLİMLER

OTHER SOCIAL SCIENCES

 

 

PLANT ERGONOMICS IN SUSTAINABLE CITIES

Yrd. Doç. Dr. Elif BAYRAMOĞLU -  Arş. Gör. Elif ŞATIROĞLU

BİTKİSEL PEYZAJ TASARIMINDA RENK TERCİHLERİ: KTÜ KANUNİ KAMPÜSÜ ÖRNEĞİ

Tuğba DÜZENLİ - Emine TARAKÇI EREN - Hacer BALTACI - Elif AKTÜRK

DIGITAL PHOTOGRAPH AS A METHOD OF EXPERIENCING, IDENTITY CONSTRUCTION AND PIECES OF NETWORKED MEMORY

Yrd. Doç. Dr. İsmail Erim GÜLAÇTI

SOSYO-DEMOGRAFİK VE SOSYO-EKONOMİK AÇIDAN YEREL HALKIN TOPLUM TEMELLİ TURİZM GELİŞİMİNE İLİŞKİN ALGI, TUTUM VE DESTEĞİ

Dr. Sıla KARACAOĞLU – Prof. Dr. Kemal BİRDİR

GÖRME ENGELLİ MÜZİSYENLERİN BESTELEME TEKNİKLERİ VE DİJİTAL UYGULAMALAR

Doç. Dr. Koray SAZLI – Dr. Günsu YILMA ŞAKALAR

FİLM ANLATISINDA ÇATIŞMA KAVRAMI: THIS BEAUTIFUL FANTASTIC (SIMON ABOUD) FİLMİNDE ÇATIŞMA VE KARAKTER YARATIMI

Yrd. Doç. Dr. Nuray Hilal TUĞAN

TÜRK ÇİZGİ FİLMLERİNDE KÜLTÜREL KODLAMALAR

Dr. Bahadır UÇAN

ENTELEKTÜEL SERMAYE VE ÖLÇÜMÜNE YÖNELİK BAZI YAKLAŞIMLAR

Burcu AKKAYA – Doç. Dr. Selçuk BALI

 

 

 

 ISSN: 1307 -9581