Navigation


 


Cilt: 11  Sayı: 55                                     Volume: 11  Issue: 55

Kapak / Cover       Künye / About the Journal     İçindekiler / Contents

 

DİL-EDEBİYAT

LANGUAGE -  LITERATURE

 

TÜRK HALK İNANIŞLARINDA TEKİNSİZ MEKÂN ALGISI VE DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ MEMORATLARINA YANSIMALARI

Dr. Mustafa AÇA

ANADOLU SAHASI TÜRK SAZ ŞAİRLERİNİN KIBRIS ÜZERİNE SÖYLEDİKLERİ ŞİİRLERDE SÖZ KALIPLARI

Dr. Mehmet ALPTEKİN

ANTİK YUNAN KÜLTÜRÜ, AYDINLANMA VE FIN DE SIECLE(YÜZYIL SONU) ÜÇGENİNDE SANATÇI SORUNSALI

Batuhan ASUTAY

INDICATORS OF FEMINISM AND FEMINIST VIEWS IN ALICE WALKER’S NOVEL THE COLOR PURPLE AND SARAH MOORE GRIMKE’S WORK LETTERS ON THE EQUALITY OF THE SEXES AND THE CONDITION OF WOMAN

Yasemin AŞCI - Sibel NENNİ

KIBRIS TÜRK ROMANINDA SAVAŞ KARŞITLIĞI VE HÜMANİST YAKLAŞIMLAR

Yrd. Doç. Dr. Mihrican AYLANÇ

SÂKÎ-NÂMELERDE KADEHE DAİR

Okt. Özlem ÇAYILDAK

ANALYZING DISCOURSE WITH A CULTURAL PERSPECTIVE

Yrd. Doç. Dr. Defne ERDEM METE

İ.B.B. ATATÜRK KİTAPLIĞI K 1565 NUMARADA KAYITLI ŞİİR MECMUASININ NAZİRELER KISMI ÜZERİNE

Prof. Dr. Haluk GÖKALP - Enes YILDIZ

ZÂTÎ’NİN EDİRNE ŞEHRENGİZİ

Arş. Gör. Derya KARACA

KLÂSİK TÜRK EDEBİYATINDA DÜALİZM

Prof. Dr. Saadet KARAKÖSE

ŞERH-İ BAHÂRİSTAN’DA ŞEM’Î’YE YÖNELTİLEN ELEŞTİRİLER

Doç. Dr. İbrahim KAYA - Ercan KORKMAZ

TRAUMA OF A FAMILY IN D. H. LAWRENCE’S SONS AND LOVERS

Yrd. Doç. Dr. Arzu KORUCU

O. HENRY’NİN “THE LAST LEAF” ESERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME

Okt. Bilge METIN TEKIN – Okt. Figen ÖZTEMEL AKBAY

J.M. BARRIES’IN PETER PAN ADLI ESERİNDEKİ ÖZEL İSİMLER VE ÇEVİRİ STRATEJİLERİ ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI BİR İNCELEME

Okt. Figen ÖZTEMEL AKBAY  - Okt. Bilge METIN TEKIN

INTRALINGUAL TRANSLATION AS A MEANS OF INTERGENERATIONAL COMMUNICATION: A LINGUISTIC APPROACH

Prof. Dr. Bekir SAVAŞ

UMBERTO ECO’NUN GÜLÜN ADI ROMANINDA ANLATICI VE KURMACA DÜNYA

Yrd. Doç. Dr. Zennube ŞAHİN YILMAZ

REFLECTIONS OF THE HAREM IN THE TURKISH NOVEL BETWEEN 1950-2000

Arş. Gör. Yasemin UYAR AKDENİZ