Navigation


 


Cilt: 11  Sayı: 55                                     Volume: 11  Issue: 55

Kapak / Cover       Künye / About the Journal     İçindekiler / Contents

 

EĞİTİM

EDUCATION

 

ORTAOKUL MATEMATİK UYGULAMALARI DERSİNDE KARŞILAŞILAN ZORLUKLAR (KAYSERİ İLİ ÖRNEĞİ)

Hilal BOYRAZ – Doç. Dr. Mustafa GÜÇLÜ

ORTAÖĞRETİM ÖĞRETMENLERİNİN ÖRGÜTSEL DESTEK İLE SOSYAL KAYTARMA DAVRANIŞ DÜZEYLERİ

Sema ÇAKIR - Prof. Dr. Şenay SEZGİN NARTGÜN

ÇOCUK CİNSEL İSTİSMARI: GELECEĞİN ÖĞRETMENLERİ VE OKUL PSİKOLOJİK DANIŞMANLARI NE KADAR BİLİYOR?

Doç. Dr. Türkan DOĞAN – Arş. Gör. Öznur BAYAR

LİSELERDE FİZİK EĞİTİMİNİ İYİLEŞTİRME YÖNÜNDE TEKNOLOJİNİN KULLANILMASINA YÖNELİK YÖNETİCİ GÖRÜŞLERİ

Yrd. Doç. Dr. Aytekin ERDEM – Yrd. Doç. Dr. Gürcan UZAL

PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK ALANINDA TÜRKİYE’DEKİ BİLİMSEL DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER ÜZERİNE BİR İNCELEME

Prof. Dr. Mehmet GÜVEN – Arş. Gör. Abdullah Mücahit ASLAN

MUSTAFA SUNAR’IN “ALATURKA KEMAN MUALLİMİ” İSİMLİ ÖĞRETİM KAYNAĞININ İNCELENMESİ

Yrd. Doç. Dr. Vasfi HATİPOĞLU

YABANCI ÖĞRENCİLERİN TÜRKÇEYE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ: GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

Tuba KAPLAN

PEDAGOJİK FORMASYON PROGRAMI ÖĞRENCİLERİNİN BİLİŞSEL ESNEKLİK VE ÖZ YETERLİK DÜZEYLERİ

Esin KAPTANBAŞ GÜRBÜZ – Prof. Dr. Şenay SEZGİN NARTGÜN

ÖĞRETMEN ADAYLARININ CEP TELEFONU KULLANIMINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ

Doç. Dr. Didem KOŞAR

OKUL ÖNCESİ DÖNEM ÇOCUĞU OLAN EBEVEYNLERİN ÇATIŞMA EĞİLİMLERİ İLE ÇOCUKLARININ SOSYAL BECERİLERİ VE PROBLEM DAVRANIŞLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

Mehlika KÖYCEĞİZ – Doç. Dr. Saide ÖZBEY

OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE AİLE İLETİŞİM ETKİNLİKLERİNE YÖNELİK ÖĞRETMEN VE YÖNETİCİ BAKIŞ AÇILARI

Arş. Gör. Mine KOYUNCU ŞAHİN

ORTAOKUL 5. SINIF TÜRKÇE DERS KİTAPLARININ DİJİTAL OKURYAZARLIK BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ

Doç. Dr. Sedat MADEN Okt. Aslı MADEN - Emrullah BANAZ

The CalculatIon and InterpretatIon of the EntropIes of the Test Result In EducatIon

Doç. Dr. Tuğba ÖZKAL YILDIZ  - Uğur ATEŞ

THE ROLE OF PERFECTIONISM IN PREDICTING VOCATIONAL OUTCOME EXPECTATIONS

Yrd. Doç. Dr. Serkan Volkan SARI

ROMANTİK YAKINLIĞI BAŞLATMANIN YORDAYICISI OLARAK CİNSİYET VE ROMANTİK İLİŞKİ İNANÇLARI

Arş. Gör. Ezgi SUMBAS – Yrd. Doç. Dr. Emine DURMUŞ

KİTAP OKUMA KÜLTÜRÜ KONULU KAMU SPOTUNUN GÖSTERGEBİLİMSEL ANALİZİ

Uzm. H. Altuğ TANCA – Doç. Dr. Fatma ÜNAL

OKUL ÖNCESİ DÖNEMDE ÜSTÜN YETENEKLİ ÇOCUKLAR

Dr. Nagihan TANIK ÖNAL

LİSE ÖĞRENCİLERİNİN KİTAP OKUMA ALIŞKANLIKLARININ DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİNE GÖRE KARŞILAŞTIRILMASI (AMASYA İLİ ÖRNEĞİ)

Yrd. Doç. Dr. Mehmet YILDIRIM - Oğuzhan CEYLAN

 


 ISSN: 1307 -9581