Navigatio


 


Cilt: 11  Sayı: 55                                     Volume: 11  Issue: 55

Kapak / Cover       Künye / About the Journal     İçindekiler / Contents

 

İŞLETME – KAMU YÖNETİMİ – İKTİSAT - İLETİŞİM - SOSYAL HİZMET

BUSINESS - PUBLIC ADMINISTRATION - ECONOMICS - COMMUNICATION - SOCIAL WORK

 

RUSYA’DA PERSONEL ÜCRET ÖDEMELERİNİN HESAPLANMASININ DENETİMİ: DÜZENLEYİCİ ÇERÇEVE VE GERÇEKLEŞTİRME METODOLOJİSİ

Yrd. Doç. Dr. Leyla AKGÜN – Yrd. Doç. Dr. Polad ALİYEV

İNFERTİLİTE TEDAVİSİ GÖREN ÇİFTLERİN KAYGI, PSİKOLOJİK DAYANIKLILIK DÜZEYLERİ İLE BAŞA ÇIKMA STRATEJİLERİ

İmran ALTINTOP – Doç. Dr. Bedrettin KESGİN

SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA PERSPEKTİFİNDEN YOKSULLUK OLGUSU

Öğr. Gör. Özge ARPACIOĞLU ÖZDEMİR - İbrahim Halil OĞUZ

KARAR AĞACI ALGORİTMASI İLE METİN SINIFLANDIRMA: MÜŞTERİ YORUMLARI ÖRNEĞİ

Doç. Dr. Çiğdem AYTEKİN - Prof. Dr. Cem Sefa SÜTCÜ - Umut ÖZFİDAN

BURSA İLİ ÖZEL EĞİTİM MERKEZLERİNDE GÖREV YAPAN UZMANLARIN İŞ STRESİ VE İŞ DOYUMLARI

Uzm. Ayşe BAYINDIR KOÇAK – Doç. Dr. Rıza GÖKLER

YÖNETİŞİM PERSPEKTİFİNDEN KENT KONSEYLERİNİN KENT YÖNETİMİNDEKİ ROLÜ VE İŞLEVSELLİĞİ

Öğr. Gör. Abdulkadir CESUR

SAĞLIK HİZMETLERİNDE KARŞILIKLI BAĞIMLILIK ALGI ÖLÇEĞİ GELİŞTİRME ÇALIŞMASI

Öğr. Gör. Doğancan ÇAVMAK

DİJİTAL MEDYADA HABER ÜRETİM SÜRECİNDE OKUYUCU ODAKLILIK

Arş. Gör. Simge Deniz DEMİREL

KOSOVA’DA ULUSLARARASI MUHASEBE STANDARTLARININ GELİŞİMİ

Prof. Dr. Zeki DOĞAN - Enis ABDURRAHMANİ

SİNEMADA PREKARİZASYON: FİLMLERDE GÜVENCESİZLİĞİN MİKRO ANLATILARI

Dr. Neslihan GÖKER

KUŞAKLARARASI İLETİŞİM: ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN YAŞLILARLA İLETİŞİM BİÇİMLERİ

Arş. Gör. Nilüfer Pınar KILIÇ

ALTI SİGMA EĞİTİM TASARIMLARININ PROJELERİN PERFORMANSI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

Prof. Dr. Ali ŞEN–Arş. Gör. Y. BÜYÜKKÖR–Yrd. Doç. Dr. M. TANIK–Yrd. Doç. Dr. S. DÜNDAR

ÇALIŞANLARIN DUYGUSAL SERMAYELERİNİN İŞ DOYUMU ÜZERİNE ETKİSİ

Alper TUTCU – Doç. Dr. Mazlum ÇELİK

CRITIC VE EVAMIX YÖNTEMLERİ İLE BİR İŞLETME İÇİN DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR SEÇİMİ

Yrd. Doç. Dr. Alptekin ULUTAŞ – Arş. Gör. Erol CENGİZ

TOPLUMSAL DEĞER FARKLILAŞMASININ BİR İLETİŞİM ENGELİ OLARAK ELE ALINMASI VE BİR ÖRNEK OLARAK ACI FİLMİNİN İNCELENMESİ

Mükerrem YILMAZ

ELEKTRONİK İŞE ALIM SÜRECİNDE SOSYAL PAYLAŞIM SİTELERİNİN KULLANIMI VE BİR UYGULAMA

Çağla Pınar YÜCEL – Doç. Dr. Yasemin BAL

 

 


 ISSN: 1307 -9581