Navigation


 


Cilt: 11  Sayı: 55                                     Volume: 11  Issue: 55

Kapak / Cover       Künye / About the Journal     İçindekiler / Contents

 

SANAT TARİHİ – ARKEOLOJİ - COĞRAFYA

ART HISTORY - ARCHAELOGY - GEOGRAPHY

 

 

21. YÜZYL ALMAN RESİM SANATINDA GERHARD RICHRER'IN YERİ

Arş. Gör. Burak BOYRAZ - Ü. Irmak ŞAHİN

MODIS, LANDSAT VE NOAA AVHRR VERİLERİNİ ENTEGRE EDEREK AKYATAN LAGÜNÜ’NDE (ADANA) SU YÜZEYİ SICAKLIKLARININ (SST) İNCELENMESİ (2001-2015)

Dr. Mehmet Ali ÇELIK – Yrd. Doç. Dr. Mehmet Tahir KAVAK – Doç. Dr. Ali Ekber GÜLERSOY

DÜNYA MİRAS LİSTESİ VE VESPASIANUS-TİTUS TÜNELİ- SÜREÇ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

Yeliz GÖĞEBAKAN – Prof. Dr. Duygu SABAN

IMAGINING GEOGRAPHY:  NATION AND NATIONALISM

Dr. Bilal GORENTAS

OYA EL SANATI ÜZERİNE BİR İNCELEME

Öğr. Gör. Deniz GÜMÜŞ – Öğr. Gör. Gamze URAY

FARKLI KÜLTÜRLERDEN OSMANLI VE ERMENİ MİNYATÜR SANATINDAKİ DİNİ İÇERİKLİ MİNYATÜRLERİN KARŞILAŞTIRILMASI

Hatice Özge KAYA – Doç. Dr. Naile Rengin OYMAN

ÜNİVERSİTELERİN ANADOLU KENTLERİNE ETKİLERİ: BİR LİTERATÜR TARAMASI

Yrd. Doç. Dr. Dilşen ONSEKİZ

KIRDAN KENTE GÖÇÜN KIRSAL ALANLARA ETKİLERİ: BORABOY KÖYÜ ÖRNEĞİ (AMASYA-TAŞOVA)

Yrd. Doç. Dr. Eren ŞENOL

KUDÜS VE YAFA’DAKİ BAZI ÖRNEKLER IŞIĞINDA OSMANLI TILSIMLARI

Yrd. Doç. Dr. Hayrunnisa TURAN

 

 

 

 

 ISSN: 1307 -9581