Navigation


 


Cilt: 11  Sayı: 55                                     Volume: 11  Issue: 55

Kapak / Cover       Künye / About the Journal     İçindekiler / Contents

 

SOSYOLOJİ – ANTROPOLOJİ - PSİKOLOJİ -FELSEFE

SOCIOLOGY - ANTHROPOLOGY - PSYCHOLOGY – PHILOSOPHY

 

LOGOS VE MİTOS AYRIMINA PLATON MİTOSLARI ÜZERİNDEN BİR YORUM

Şükrü Süha AK

L’OBSTACLE DU « TELAFFUZ » DANS L’ENSEIGNEMENT/APPRENTISSAGE DU FRANÇAIS AUX APPRENANTS TURCS A BURSA (TURQUIE) : CREATIVITES ET STRATEGIES DE RESOLUTION DES ENSEIGNANTS ETRANGERS DANS LE METIER

Keita AMARA

BİR KİMLİK SİYASETİ OLARAK ÇOKKÜLTÜRCÜLÜK VE PARADOKSLARI

Doç. Dr. Mehmet ANIK

HINÇ İNSANI KİMDİR?

Yrd. Doç. Dr. Sebile BAŞOK DİŞ

THE INFLUENCE OF MEDIA ON MORAL VALUES: EXAMINATION OF THE SERIES NAMED UFAK TEFEK CINAYETLER THROUGH COMMENTS OF EKSİ SOZLUK

Nuriye ÇELİK

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN ERKEN EVLİLİK VE ÇOCUK GELİNLER HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ

Yrd. Doç. Dr. Derya EVGİN- Öğr. Gör. Nuray CANER – Arş. Gör. Gülhan KÜÇÜK ÖZTÜRK – Arş. Gör. Pelin CALPBİNİCİ

ÇOCUK CİNSEL İSTİSMARININ MEDYADA DEĞERLENDİRİLME BİÇİMİ (HABERTÜRK GAZETESİ ÜZERİNDEN MEDYAYA SOSYOLOJİK BİR BAKIŞ)

Ayşenur GÜLDESTE

ICT AND SOCIO-ECONOMIC TRANSFORMATION: THE EXPERIENCE OF NIGERIA

Dr. Joseph O. JIBOKU

KAREN HORNEY VE NEVROTİK KİŞİLİK ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: BLUE JASMİNE ÖRNEĞİ

Öğr. Gör. Sevgi KAVUT

KAN DAVASININ TOPLUMSAL-KÜLTÜREL BAĞLAMI

Doç. Dr. Şevket ÖKTEN

AYRIMCILIK, NEFRET SÖYLEMİ/SUÇLARI VE TRANSFOBİ İLE DAMGALANAN TRANS KADINLAR

Öğr. Gör. Dicle ÖZCAN ELÇİ

TOPLUMSAL CİNSİYET TEMELLİ ŞİDDET VE SOSYAL SERMAYE İLİŞKİSİ

Doç. Dr. Filiz YILDIRIM – Arş. Gör. Duygu ÖZTAŞ – Doç. Dr. Eda PURUTÇUOĞLU

 

 


 ISSN: 1307 -9581