Navigation


 


Cilt: 11  Sayı: 56                                     Volume: 11  Issue: 56

Kapak / Cover       Künye / About the Journal     İçindekiler / Contents

 

DİĞER SOSYAL BİLİMLER

OTHER SOCIAL SCIENCES

 

 

ELİT ERKEK VOLEYBOL OYUNCULARININ YARIŞMA ÖNCESİ KAYGI DÜZEYLERİ İLE PERFORMANSLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ

Yavuz Selim AĞAOĞLU - Mehmet KARGÜN - Oktay KIZAR

İSLAM’DA BOŞ ZAMAN VE SPOR

Harun AYAR

GELECEK NESİLLER İÇİN YEŞİL BİR DÜNYA: EXPO 2016 ANTALYA

Filiz ÇELİK - Fatma ASLANTAŞ

FAILURE MODE AND EFFECT ANALYSIS TO INCREASE THE SERVICE QUALITY ON FRONT OFFICES OF HOSPITALITY INDUSTRY

Münevver ÇİÇEKDAĞI - Ümmü Saliha EKEN İNAN

A HEALTH PROJECT FOR ART / CREATIVE ARTS THERAPIST “THE STORY OF A PROJECT PREPARATION PROCESS”

Hülya ERBABA - Roberto PENNA

FARKLI MESLEK GRUPLARINDA ÇALIŞAN KADINLARIN GIDA ÜRÜN ETİKETİ (AMBALAJ) OKUMA DURUMLARI- İSTANBUL ADALET SARAYI  ÖRNEĞİ

Ezgi GÜRER ÖZEL - Esra MANKAN

SERBEST ZAMAN VE SPOR ENDÜSTRİSİNİN YERİ

Mehmet KARGÜN - Oktay KIZAR - Yavuz Selim AĞAOĞLU - Abdullah CENİKLİ

OTEL İŞLETMELERİNDE ÇALIŞANLARIN ALGILADIKLARI SOSYAL KAYTARMA DÜZEYİ: GAZİANTEP OTELLERİNDE BİR UYGULAMA

Atınç OLCAY -Müjdat ERTÜRK - Cihan GEYLAN

REKREASYONEL FAALİYETLERİN ALGILANAN KALİTESİNİN DESTİNASYON İMAJINA ETKİSİ: ILGAZ DAĞI MİLLİ PARKI ÖRNEĞİ

Yakup ÖZTÜRK - R. Pars ŞAHBAZ

KİŞİLİK ÖZELLİKLERİNİN TURİZM ENDÜSTRİSİNDE KARİYER YAPMA İSTEĞİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ: TURİZM EĞİTİMİ ALAN YÜKSEKÖĞRENİM ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Seyit Ahmet SOLMAZ

PARAMEDİK ÖĞRENCİLERİNİN SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARI İLE BEDEN KİTLE İNDEKSLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ

Asuman ŞENER - Aslı AYDOĞAN - Mehmet ÇEBİ - Tuğba ÇINARLI - Zeliha KOÇ

KAMUSAL ALANDA SANAT UYGULAMALARINA BİR ÖRNEK: MURAL İSTANBUL

Ertan TOY - Eren GÖRGÜLÜ

Fransız grafiker Edouard Allegret’in hobi olarak tasarladığı kUlüp LOGOLARININ TASARIM İLKELERİ AÇISINDAN İNCELENMESİ

Engin UĞUR

HARUN YAHUDİ'NİN "HÜSEYNİ KÜLLİ KÜLLİYAT-I MAKAMAT" ADLI ESERİ

Gökhan YALÇIN

 

 

 

 ISSN: 1307 -9581