Navigatio


 


Cilt: 11  Sayı: 56                                     Volume: 11  Issue: 56

Kapak / Cover       Künye / About the Journal     İçindekiler / Contents

 

İŞLETME – KAMU YÖNETİMİ – İKTİSAT - İLETİŞİM - SOSYAL HİZMET

BUSINESS - PUBLIC ADMINISTRATION - ECONOMICS - COMMUNICATION - SOCIAL WORK

 

MONETARİSTLER Mİ HAKLI KEYNESYENLER Mİ? TÜRKİYE EKONOMİSİ İÇİN PARA VE MALİYE POLİTİKASININ ETKİNLİĞİ ANALİZİ

Utku ALTUNÖZ

JAPONYA’DA KAMU YÖNETİMİ VE JAPON SİYASAL KÜLTÜRÜNÜN ÖZGÜN YANLARI

Merve BALCIOĞLU

FİNANSAL GETİRİ,  GİRİŞİMCİLİK EĞİLİMİ VE DEMOGRAFİK ÖZELLİKLER BAĞLAMINDA ALGI FARKLILIKLARI: GİRESUN ÜNİVERSİTESİ İİBF ÖRNEĞİ

Selçuk BALI - Yahya GÜNAY

KÜLTÜREL DEĞERLER İLE KARİYER ÇAPALARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ: ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Zeynep Damla BÜKER - Yasemin BAL

DUYGUSAL EMEK DAVRANIŞININ TÜKENMİŞLİĞE ETKİSİ: HİZMET SEKTÖRÜ ÇALIŞANLARINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

Ayşe DEMİRHAN - Serdar BOZKURT - Kübra YAZICI

TÜRKİYE’DEKİ ULAŞTIRMA SEKTÖRÜ VE ULAŞTIRMA TÜRLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

Zeki DOĞAN - Beyhan BELLER DİKMEN

SİYASAL PARTİLERİN VE LİDERLERİN KÖŞE YAZILARINDA TEMSİLİ: 16 NİSAN 2017 ANAYASA REFERANDUMU ÖRNEĞİ

Abdulkadir GÖLCÜ - Gökmen YÜKSEL

İŞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARININ ÖNLENMESİNDE ERGONOMİK KOŞULLARIN ETKİSİ

Esin KARACAN

BÜYÜK VE ORTA BOY İŞLETMELER İÇİN FİNANSAL RAPORLAMA STANDARDI (BOBİ FRS) İLE TÜRKİYE MUHASEBE / FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARININ (TMS/TFRS) KARŞILAŞTIRILMASI

Sami KARACAN - Rahmi UYGUN

LİMAN LOJİSTİK SİSTEMLERİNİN OPTİMİZASYONUNDA OYUN TEORİSİ YAKLAŞIMLARI

Fatma KETHUDAOĞLU

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNİN DERİN İÇGÖRÜSÜ: YETENEK YÖNETİMİ VE İŞVEREN MARKASI İLİŞKİSİ

Gonca KÖSE

TÜRKİYE’DE UYGULANAN AKADEMİK TEŞVİK SİSTEMİNİN KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ

M. Çağlar ÖZDEMİR - Ferdağ AKIN

KÜRESEL VE YEREL MARKALARIN SOSYAL MEDYA KULLANIMLARI: TWİTTER ÜZERİNE BİR İNCELEME

Hıdır POLAT - Derya ÖCAL

ALGILANAN MARKA DEĞERİ İLE AMACA YÖNELİK PAZARLAMA UYGULAMALARINA İLİŞKİN TÜKETİCİ ŞÜPHECİLİĞİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: BİR ARAŞTIRMA

Uğur UĞUR

TERSANE ÇALIŞANLARININ DUYGUSAL BAĞLILIK DÜZEYLERİNİN İŞ PERFORMANSLARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: YALOVA ÖRNEĞİ

Murat YORULMAZ

 

 

 


 ISSN: 1307 -9581