Navigation


 


Cilt: 11  Sayı: 56                                     Volume: 11  Issue: 56

Kapak / Cover       Künye / About the Journal     İçindekiler / Contents

 

SOSYOLOJİ – ANTROPOLOJİ - PSİKOLOJİ -FELSEFE

SOCIOLOGY - ANTHROPOLOGY - PSYCHOLOGY – PHILOSOPHY

 

FÂRÂBÎ DÜŞÜNCESİNDE MANTIĞIN DİLİ VE ANLAMI

 Mirpenç AKŞİT

SAİD NURSİ’NİN BİREYSEL YAŞAM YAPISI: PSİKOBİYOGRAFİK BİR ÇALIŞMA

Yahya AKTU - Bedrettin VAROL - Zehra SEVİM

HAYATI ANLAMLANDIRMA SÜRECİNDE BOŞANMANIN ORTAOKUL ÇOCUKLARI ÜZERİNDEKİ PSİKO-SOSYAL ETKİLERİ, FEVZİ ÇAKMAK ORTAOKULU ÖRNEĞİ

Ali Baz BİLİCİ

ÖRGÜTSEL BAĞLILIK, ÖRGÜTSEL SİNİZM VE İŞTEN AYRILMA NİYETİNİN YATIRIM MODELİ ÇERÇEVESİNDE İNCELENMESİ

Meryem Berrin BULUT - İsmail Selim HOVARDAOĞLU

THE GENDER ROLES ATTRIBUTED TO WOMEN IN NEW RELIGIOUS MOVEMENTS: IS IT A CHANCE OF EMPOWERMENT OR A CASE OF MARGINALIZATION?

Betül CAN

EV İÇİ ŞİDDETTE PSİKOLOJİK DAYANIKLILIĞIN ETKİSİ

M. Olcay ÇAM - Emel ÖZTÜRK TURGUT

CONSIDERATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN THE SELF-EFFICACY LEVELS AND THE DEPRESSION IN INDIVIDUALS OVER 65

Nurdan ÇETIN - Rukuye AYLAZ - Maral KARGIN

II. MEŞRUTİYET DEVRİ VE İSLAMCILIK BAĞLAMINDA VOLKAN GAZETESİ

Ahmet ÇETİNTAŞ

DİYARBAKIR SUR İÇİNDE YENİ KONUT TASARIMI YAKLAŞIMLARI

Emine DAĞTEKİN - Dilan KAKDAŞ ATEŞ - Duygu OĞUR

EXAMINATION OF ATTITUDES OF NURSING STUDENTS ON DATING VIOLENCE

Satı DOĞAN - Melek ALTUN - Elif Deniz KAÇMAZ

ÇOĞULCU VE DEMOKRATİK TOPLUM DÜZENİNİN KOŞULLARI ÜZERİNE BİR TARTIŞMA

M. Zeki DUMAN

SOSYOLOJİDE DEĞERLER VE DEĞER ARAŞTIRMALARI

Ersan ERSOY

MULTİPLE SKLEROZ HASTALARINDA TAMAMLAYICI VE BÜTÜNLEŞİK (İNTEGRATİF) YÖNTEMLERİN KULLANIMININ HASTA MEMNUNİYETİNE ETKİSİ

Serap GÜLEÇ - Kübra GÜMÜŞ

BİR KAVRAM HABİTUSU DENEMESİ: “KUTSAL”

Sıtkı KARADENİZ

KADINLARA YÖNELİK EVLİLİK BASKISI

Berivan KAVAS

GERÇEKLİK, DİL, MEDYA VE MANİPÜLASYON

Akif Kemal KOÇ

DEPRESYONLU HASTALARIN SOSYAL DESTEK ALGILARI

Sevinç MERSİN - Filiz ARSLAN

SUÇA İTİLMİŞ ÇOCUKLARIN YAZILI BASINDA TEMSİLİ

Hülya ÖRKİ

SOSYAL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK BAĞLAMINDA TÜRKİYE’DE SIĞINMACI VE MÜLTECİ SORUNSALI

Merve Deniz PAK - Mehmet Can AKTAN - Emre ÖZCAN

ANLAM ÜZERİNE GİRİŞİLEN BİR MÜCADELE ALANI OLARAK SONGMEANINGS.COM: “RADIOACTIVE” ÖRNEK OLAYI

Selim TAN

YAŞLILIKTA AKTİVİTE KURAMI İLE YAŞAMDAN KOPMA KURAMININ KARŞILAŞTIRILMASI

Akın ÜÇOK

SOSYAL SERMAYE VE SAĞLIK İLİŞKİSİNE DAİR BİR DEĞERLENDİRME

Hüseyin YADİGAROĞLU

 

 

 


 ISSN: 1307 -9581