Navigation


 


 ISSN: 1307 -9581

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / The Journal of  International Social Research; EBSCO, MLA, Proquest CSA (Linguistics and Language Behavior Abstracts, Sociological Abstracts), Index Islamicus, Index Copernicus, Journal Seek, Academic Journal Database, DRJI and WorldCat,  SIOP SocIndex, Eurasian Scientific Journal Index (ESJI), Sobiad, EconBiz, OCLC WordCat, TEI (Türk Eğitim İndeksi,  Acarindex, Global ImpactFactor (GIFCitefactor, Scholarsteer, İSAM vb. uluslararası indeks ve veri tabanları tarafından taranmaktadır.