Navigation


 


Cilt: 11      Sayı: 59      Ekim 2018                    

 

DİL-EDEBİYAT

 

 

Kapak       Künye      İçindekiler

 

 

 

ENGLISH PRONUNCIATION TEACHING IN NNS SETTINGS: A RE-CONSIDERATION OF CONCEPTUAL & METHODOLOGICAL PARADIGMS

Dr. Kofo ADEDEJI - Dr. Carol  ANYAGWA

A STUDY OF A FEMALE CHARACTER IN A MALE DOMINATED WORLD IN MARGARET DRABBLE’S THE MILLSTONE

Asst. Prof. Dr. Dürrin ALPAKIN MARTINEZ CARO

FAULKNERIAN TRAGEDIES AND UNPRODUCTIVE FRUSTRATIONS: LOVE AND DEATH IN WILLIAM FAULKNER’S LIGHT IN AUGUST AND ABSALOM, ABSALOM!

Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin ALTINDIŞ

THE IDENTITY CONSTRUCTION OF SELMA EKREMAND HER APPROACH TO “THE OTHER” IN UNVEILED

Arş. Gör. Ahmet Duran ARSLAN

MEM VE ZİN MESNEVİSİNDE YÜZ, GÖZ VE SAÇ MAZMUNLARI

Dr. Öğr. Üyesi Osman ASLANOĞLU

KIRIM-TATAR MANİLERİNDE ZARF FİİL EKLERİ VE FONKSİYONLARI

Dr. Öğr. Üyesi Ayşe AYDIN

RolandBarthes’ın Metİnlerarasılık Kuramı Üzerİne BAZI Düşünceler

Dr. Öğr. Üyesi Cristiano BEDIN

ÜLKÜ TAMER’İN ŞİİRLERİNDE HUMOR VE İRONİ

Emine Selcen BEKMEZCİ

SEYYAHLARDAN ŞAİRLERE DUVAR YAZILARI

Doç. Dr. Mehmet Nuri ÇINARCI

KARA KİTAP’TA KİMLİK SORUNSALI

Dr. Öğr. Üyesi Tuba DALAR

JOYCE'UN DUBLİNERS ADLI ROMANINDA İRLANDA GENÇLİĞİ VE ATALET

Dr. Öğr. Üyesi Erdinç DURMUŞ - Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Recep TAŞ

MEHMET ÂKİF İNAN’A GÖRE İSLÂM BİRLİĞİ

Dr. Öğr. Üyesi Yılmaz EVAT

HİÇBİRYER ROMANINDA KONUŞMA TEMASI

Dr. Öğr. Üyesi Yılmaz EVAT

KÜLTÜRLERLERARASI İLETİŞİM OLARAK ÇEVİRİ VE KÜLTÜR EDİNCİ

Fatıma GİMATDİNOVA ÇAĞAÇ

BENEFITS OF LEARNING A FOREIGN LANGUAGE AT AN EARLY AGE

Fatıma GİMATDİNOVA ÇAĞAÇ

KUTADGU BİLİG’DE GEÇEN BAZI HESAP TERİMLERİ

Dr. Öğr. Üyesi Şermin KALAFAT

DISCURSIVE CONSTRUCTION OF THE FEMALE IDENTITY IN POLITICAL PROPAGANDA

Dr. Zeynep Cihan KOCA-HELVACI

MİT YARATMA SÜRECİ: KADIN OYUNLARINDA KADIN YAZARLAR VE EDEBİ KARAKTERLER

Dr. Pürnur ÖZBİRİNCİ

UN UNIVERS LITTÉRAIRE AUTONOME: LE POST-EXOTISME

Dr. Öğr. Üyesi Pınar SEZGİNTÜRK

THE PRINCIPLES OF NEWSPEAK OR HOW LANGUAGE DEFINES REALITY IN ORWELL'S 1984

Asst. Prof. Dr. Mehran SHADI

JAMES JOYCE’UN DUBLINERS ESERİNDEKİ “THE SISTERS”, “AN ENCOUNTER” VE “ARABY” ADLI KISA ÖYKÜLERİN TÜRKÇE ÇEVİRİLERİ ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI BİR İNCELEME

Dr. Öğr. Üyesi Selen TEKALP

MAKEDONYA TÜRK MASALLARINDA KIYAFET DEĞİŞTİRME BAĞLAMINDA ARKETİP OLARAK PERSONA

Dr. Öğr. Üyesi Kadriye TÜRKAN

NASREDDİN HOCA LÂTİFELERİNİN TARİHSEL GERÇEKLİĞİ VE YORUMLANMASI MESELESİ

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa ULUÇAY

LOUISA MAY ALCOTT’IN GOOD WIVES ESERİNİN TÜRKÇE İKİ ÇEVİRİSİNİN ÇEVİRİ TARİHYAZIMI BAĞLAMINDA İNCELENMESİ

Prof. Dr. Arsun URAS YILMAZ - Arş. Gör. Serpil YAVUZ ÖZKAYA

ESKİ KİMYA HAKKINDA TÜRKÇE MANZUM BİR ESER: ‘ALĪ ÇELEBİ’NİN DĪVĀN-I HİKMET’İ

Dr. Uğur UZUNKAYA

SÜNNİ TARİKATLARDA EHL-İ BEYT SEVGİSİ VE BEKTAŞİLİĞE TEMAYÜL:  HALVETİ-CELVETİ PİRLERİ AZBİ BABA VE HAŞİM BABA ÖRNEĞİ

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet ÜNAL - Dr. Öğr. Üyesi Nurettin ÇALIŞKAN

EDEBİYAT İLİŞKİLERİ(1965-1978) ADLI DERLEMELER IŞIĞINDA GÜRCÜ EDEBİYATININ DÜNYA EDEBİYATI İLE İLİŞKİLERİNİN ANALİZİ

Prof. Dr. İlyas ÜSTÜNYER

KLASİK BİR EDEBİ ROMANDA ÖZNELLİK BARINDIRAN SÖZCELERİN TOPLUMDİLBİLİMSEL YORUMU

Prof. Dr. Selim YILMAZ - Cansu ÇALIŞIR BİRKAYA

TÜRK DÜNYASI EFSANELERİNDE HAYVANLARLA İLGİLİ MOTİFLER ÜZERİNE

Dr. Neslihan Huri YİĞİT

TİYATRO ÇEVİRİSİ SÜRECİNDE KARŞILAŞILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Arş. Gör. Dilber ZEYTİNKAYA