Navigation


 


Cilt: 11        Sayı: 59      Ekim 2018            

 

SOSYOLOJİ – ANTROPOLOJİ - PSİKOLOJİ - FELSEFE

 

Kapak       Künye      İçindekiler

 

 

KÜLTÜR ENDÜSTRİSİ, POPÜLER KÜLTÜR VE YABANCILAŞMA BAĞLAMINDA MEDYA DİN İLİŞKİSİ

Dr. Öğr. Üyesi Ümit Harun AKKAYA

THE IMPORTANCE OF NAVIGATING CULTURAL DIFFERENCES AND COMPREHENDING CROSS-CULTURAL COMMUNICATION

Öğr. Gör. Filiz AKKILINÇ

LEKSİK SEMANTİK BİRİM OLARAK ‘VARLIK’ KAVRAMI

Dr. Öğr. Üyesi Gülüse AKSOY

MORRIE İLE HER SALI FİLMİ’NİN VAROLUŞÇU TERAPİNİN TEMEL KAVRAMLARI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

Ayşenur BAYSAL

GEBELİK ÖNCESİ VE GEBELİKTE BEBEĞİN CİNSİYET SEÇİMİNE YÖNELİK UYGULAMALARA İLİŞKİN KADINLARIN GÖRÜŞLERİ

Dr. Öğr. Üyesi Eda CANGÖL - Prof. Dr. Nevin Hotun  ŞAHİN -

Dr. Öğr. Üyesi Seda SÖGÜT

BİR ŞİDDET GRUBUNUN DİNAMİZMİ: PKK (PYD, YPG, KCK, PEJAK, JPG)

Doç. Dr. Recep CENGİZ

SOSYAL MEDYA BAĞIMLILIĞI VE KULLANICININ KENDİNE GÜVEN İLİŞKİSİ

Dr. Öğr. Gör. Murat DAĞITMAÇ

ÇOCUK CİNSEL İSTİSMARINDA MASALLARIN TERAPÖTİK KULLANIMI

Dr. Öğr. Üyesi Nesrin DUMAN

KADIN EMEĞİNDE GÜNCEL BİR TARTIŞMA: İŞ VE AİLE YAŞAMININ UZLAŞTIRILMASI

İrem ERDEM

SELF-HANDICAPPING AND SPIRITUAL WELL-BEING

Dr. Öğr. Üyesi Sema ERYÜCEL

ÇOCUKLARDA GÖRÜLEN EV KAZALARI VE ANNELERİN KAZALARDAN KORUNMAYA YÖNELİK UYGULAMALARI

Dr. Öğr. Üyesi Derya EVGİN - Dr. Öğr. Üyesi Zehra (IŞIK) ÇALIŞKAN

SOCIETAL CONDITIONS OF THE PEASANTS IN THE STORIES OF SABAHATTIN ALI

Doç.Dr. Mehmet Devrim TOPSES

DANGAL FİLMİNİN FEMİNİST TERAPİ YAKLAŞIMINA GÖRE İNCELENMESİ

Deniz Tuğçe URFA - Osman URFA

 

 


 ISSN: 1307 -9581