Navigatio


 


Cilt: 11        Sayı: 59      Ekim 2018            

 

İŞLETME – KAMU YÖNETİMİ – İKTİSAT – İLETİŞİM - TURİZM - SOSYAL HİZMET VE SOSYAL POLİTİKA

 

Kapak       Künye      İçindekiler

 

 

2019 YILI MAHALLİ SEÇİMLERİNE GİDERKEN KALKINMA PLANLARINDA YEREL YÖNETİM POLİTİKALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Dr. Öğr. Üyesi Yaşar AKÇA - Dr. Öğr. Üyesi Şaban ESEN -

Prof. Dr. Gökhan ÖZER

GÜÇ MESAFESİ - ÖRGÜTSEL SESSİZLİK İLİŞKİSİ: AFGAnistan’daki türk işgörenler örneği

Doç. Dr.  Gaye ATİLLA - İlkay DİRİN

NOSTALGIA IN ADVERTISING: A SEMIOTICAL ANALYSIS OF NOSTALGIA-THEMED AND NON-NOSTALGIA-THEMED PRINT ADS

Doç. Dr. PINAR  AYTEKIN - Yeliz YAPICIOĞLU AYAZ

TÜRKİYE’DEKİ BAĞIMSIZ DENETİM KURULUŞLARINDA ÜST DÜZEYDEKİ CİNSİYET ÇEŞİTLİLİĞİ VE GELİR ETKİSİ

Doç. Dr. Aslıhan E. BOZCUK

İŞYERİNDE DEVAMSIZLIK YAPMAYA ETKİ EDEN DEMOGRAFİK FAKTÖRLERİN VERİ MADENCİLİĞİ TEKNİKLERİ İLE ARAŞTIRILMASI

Öğr. Gör. Şengül CAN

ÇOKLU KESİRLİ MERTEBEDEN DİFERANSİYEL DENKLEMLER İLE PALOMBA EKONOMİ MODELİNİN KARARLILIK ANALİZİ

Dr. Öğr. Üyesi Bahatdin DAŞBAŞI - Prof. Dr. Derviş BOZTOSUN

KÜRESELLEŞEN YENİ DÜNYA DÜZENİNDE DEVLET YÖNETİMİ: AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRKİYE

Dr. Öğr. Üyesi Konur Alp DEMİR

ÖZEL HASTANELERDE ALTI SİGMANIN UYGULANMAMASININ YÖNETİCİLERE GÖRE NEDENLERİ: İSTANBUL İLİ ÖRNEĞİ

Dr. Öğr. Üyesi Serkan DENİZ

AKTİF SAVAŞ ALANLARI TURİZMİ: MACERA MI? KAYITSIZ HAZCILIK MI? ETİK BİR TARTIŞMA

Dr. Öğr. Üyesi Sebahattin Emre DİLEK

MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN DUYGUSAL ZEKÂ BOYUTLARI İLE GİRİŞİMCİLİK EĞİLİMLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİYİ BELİRLEMEYE YÖNELİK UYGULAMA

Dr.  Öğr. Gör. Saliha EMRE DEVECİ

HOW INDIVIDUALS’ PSYCHOLOGICAL CAPITAL MEDIATE THE RELATIONSHIP BETWEEN BIG FIVE PERSONALITY TRAITS AND BURNOUT

Dr. Öğr.Üyesi Ayşe GÖKÇEN KAPUSUZ - Prof. Dr. Mustafa Fedai ÇAVUŞ

İLK İZLENİMLERİN ŞEHRE DÖNÜK GENEL ALGIYA ETKİSİ: GÜMÜŞHANE ÖRNEĞİ

Doç. Dr. Hasan GÜLLÜPUNAR

SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND TOURISM IN ASIA: PANEL DATA ANALYSIS

Dr. Öğr. Üyesi Nalan IŞIK

TÜRK TURİZM SEKTÖRÜNÜN İTHALATA BAĞIMLILIĞININ DEĞERLENDİRİLMESİ ÜZERİNE AMPİRİK BİR ANALİZ

Dr. Öğr. Üyesi Selen IŞIK MADEN - Merve ERTÜRK

ÖRGÜTSEL SESSİZLİĞİN İŞE YABANCILAŞMA ÜZERİNDEKİ ROLÜ

Doç. Dr. Cem KAHYA

BEŞ YILDIZLI OTEL İŞLETMELERİNDE LİDERLİK DAVRANIŞLARI İLE ÖRGÜTSEL MUHALEFET İLİŞKİSİ

Dr. Öğr. Üyesi Gonca KILIÇ - Mustafa GÜLAYDIN -

Doç. Dr. Özlem SÜRÜCÜ - Büşra KASAPOĞLU

ENGELLİLERİN İSTİHDAMI: DOWN SENDROMLU BİREYLERİN ÇALIŞMA HAYATINA KATILIMI ÜZERİNE NİTEL BİR ARAŞTIRMA

Arş. Gör. İhsan KUTLU -  Büşranur ÇEVİK - Emine ÇÜNKİOĞLU -

Şeyma HAYDUT

BİR SOSYAL MESAJ ÇEKİCİLİĞİ OLARAK BİRLİK VE BERABERLİĞİN REKLAMLARDA KULLANIMI: BANKA REKLAMLARINA YÖNELİK BİR ÇÖZÜMLEME

Doç. Dr. Burcu ÖKSÜZ - Arş. Gör. Erdem GEÇİT

VATANDAŞLARIN CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİ ALGISI: KONYA ÖRNEĞİ

Doç. Dr. Erhan ÖRSELLİ - Dr. Öğr. Üyesi Erdal BAYRAKCI

ARTIRILMIŞ GERÇEKLİK UYGULAMALARININ DESTİNASYON PAZARLAMASINDA İNCELENMESİ: SEYAHAT ACENTALARI İLE İLGİLİ BİR ARAŞTIRMA

Dr. Öğr. Gör. Özlem ÖZBEK - Prof. Dr. Çağatay ÜNÜSAN

BİR EĞİTİM KURUMUNUN YEMEK HİZMETİ ALIMINDA ANALİTİK HİYERARŞİ SÜRECİNE GÖRE TEDARİKÇİ SEÇİMİ

Öğr. Gör. Hakan ÖZKAN - Doç. Dr. Batuhan KOCAOĞLU -

Öğr. Gör. Mehmet ÖZKAN

TÜRKİYE-AZERBAYCAN EKONOMİK İLİŞKİLERİ ÇERCEVESİNDE; “NAHCIVAN EKONOMİSİNİN TÜRKİYE İÇİN STRATEJİK ÖNEMİ”

Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Müjde SAKAR

KONUT FİYAT ENDEKSİ VERİLERİNİN KLASİK AYRIŞTIRMA VE ARIMA YÖNTEMİ İLE TAHMİN EDİLMESİ

Arş. Gör. Harun SARAÇ - Arş. Gör. Tunahan HACIİMAMOĞLU

TÜRKİYE’DE KALKINMA PLANLARINDA KAMU PERSONELİNİN ETKİNLİĞİNİN ARTIRILMASINA YÖNELİK HEDEFLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Doç. Dr. İsmail SEVİNÇ - Arş. Gör. Selçuk KAHRAMAN

YİYECEK METAFORLARI ÜZERİNE BİR LİTERATÜR İNCELEMESİ

Elanur ŞAHİN - Dr. Öğr. Üyesi Serpil YALIM KAYA

SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN YAŞLILIK VE YAŞLANMAYA İLİŞKİN TUTUMLARININ BELİRLENMESİ

 Doç. Dr. Hande ŞAHİN - Öğr. Gör. Barış DEMİREL

İNTERNET ÜZERİNDEN DİNİ BİLGİ EDİNME SÜRECİ VE ELEŞTİREL YETERLİLİKLER: ERCİYES ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE AMPİRİK BİR DEĞERLENDİRME

Arş. Gör. Mustafa TEMEL - Arş. Gör. Metin EKEN - Prof. Dr. Hakan AYDIN

AFRİKA’DA E-ATIK: BİR FIRSAT MI? SORUN MU?  

Doç. Dr. Ferhunde Hayırsever TOPÇU

BİR KAMU YÖNETİMİ PROBLEMİ OLAN ÇOCUK İSTİSMARINA (KÖTÜ MUAMELESİNE) AMERİK BİRLEŞİK DEVLETLERİ BAĞLAMINDA GENEL BİR BAKIŞ

Dr. Öğr. Üyesi Polat TUNÇER

İLETİŞİM BECERİLERİNİN SATIŞ PERFORMANSI VE MÜŞTERİ MEMNUNİYETİNE ETKİSİ: ACENTA TEMSİLCİLERİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA

Doç. Dr. Ali TÜRKER - Dr. Öğr. Üyesi Gülay ÖZALTIN TÜRKER

THE DIFFERENCE IN WORK ETHIC AND PERSONALITY BETWEEN SOVIET AND INDEPENDENCE GENERATIONS IN UZBEKISTAN DURING THE TRANSITION PERIOD

Nargiza USMANOVA - Doç. Dr. Yasemin BAL

MAHREMİYET OLGUSU VE SOSYAL MEDYADA MAHREMİYETİN SERÜVENİ

Dr. Öğr. Gör. Seçil UTMA

SÜRDÜRÜLEBİLİR REKABETTE YETENEK YÖNETİMİ: KURUMSAL İŞLETMELER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Arş. Gör. Mustafa YALÇIN

STRATEJİK ÇEVRE FAKTÖRÜ OLARAK ÖZEL SAĞLIK SİGORTALARI: YÖNETSEL ALGILARA VE BİREYSEL FARKLILIKLARA İLİŞKİN KARMA YÖNTEMLİ BİR ARAŞTIRMA

Dr. Öğr. Üyesi Oktay YANIK

DÖNÜŞTÜRÜCÜ LİDERLİK, ETİK İKLİM, ETİK KÜLTÜR VE YÖNETİCİYE GÜVEN ARASINDAKİ İLİŞKİLER: DÜZENLEYİCİ ARACILI BİR MODEL ÇALIŞMASI

Dr. Öğr. Üyesi Oktay YANIK

THE IMPACT OF THE DEVELOPMENT OF NANOTECHNOLOGY ON THE SPACE ECONOMY

Ayşe Meriç YAZICI

RADYO PROGRAMLARINDA REKLAM KULLANIMI: PROGRAM YAPIMCISI PERSPEKTİFİNDEN RADYO REKLAMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Dr. Öğr. Üyesi Fikret YAZICI

BÜTÜNLEŞİK PAZARLAMA İLETİŞİMİNİN DİJİTAL İÇERİK PAZARLAMASINDA KULLANILMASI: TÜRKİYE GİYİM SEKTÖRÜ İNCELEMESİ

Öğr. Gör. Merve YILMAZ - Prof. Dr. Melda CİNMAN ŞİMŞEK

 


 ISSN: 1307 -9581