Navigation


 


Cilt: 11  Sayı: 60   Yıl: 2018      Volume: 11  Issue: 60 Year: 2018 

 

DİL-EDEBİYAT

LANGUAGE - LITERATURE

 

 

Kapak / Cover       Künye / About the Journal     İçindekiler / Contents

 

 

KORKUNUN TEMELLERİ VE TÜRK HALK KÜLTÜRÜNDE KORKU MİTİ: KARA İYE

Dr. Öğr. Üyesi Ali Osman ABDURREZZAK

VEDA’Î’NİN DİVANINDAKİ BAZI DİNİ TERİM VE İMGELER

Dr. Öğr. Üyesi  Osman ASLANOĞLU

ÇOKDİLLİLİK VE ÇOKDİLLİ BEYİN

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Halit ATLİ

MÜFTÜ HASAN RÂFET EFENDİ VE “MEVLÛD-İ ŞERÎF”İ

Dr. Öğr. Üyesi Timuçin AYKANAT

BİR OSMANLI AYDINININ DİLİNDEN DÖNEM ELEŞTİRİSİ: ŞEYHÜ’L-İSLÂM HAYDARÎ-ZÂDE İBRAHİM EFENDİ’NİN RÜYÂ MESNEVİSİ

Dr. Öğr. Üyesi Nurettin ÇALIŞKAN  -  Dr. Öğr. Üyesi Mehmet ÜNAL

“ NİKOLAY GUMİLYOV’UN “AFRİKA GÜNCESİ” ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME”

Reyhan ÇELİK

BOULE DE SUIF; UNE PROSTITUEE PAS COMME LES AUTRES, VICTIME DE SON EPOQUE

 Tülay ÇOBAN

TAKRİR-İ İMAN VE İSLAM ADLI ANONİM ESERİN METNİ VE DİL İNCELEMESİ

Öğr. Gör. Ebubekir ERASLAN

TÜRKİYE CUMHURİYETİ YÜKSEKÖĞRETİM KURULUNA BAĞLI 209 ÜNİVERSİTEDE YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİ

Melike ERDİL

ŞAİR MAHTUMKULU VE ŞİİRLERİ HAKKINDAKİ TÜRKMEN EFSANELERİ

Dr. Öğr. Üyesi  Şerife Seher EROL ÇALIŞKAN

MEHMET ÂKİF İNAN’IN ESERLERİNDE TANZİMATTAN GÜNÜMÜZE AYDIN GÖRÜNÜMÜ

Dr. Öğr. Üyesi Yılmaz EVAT

TELEVİZYON DİZİLERİNDE GELENEKSEL MÜZİK BELLEĞİNİN KULLANIMI

Dr. Öğr. Üyesi Süleyman FİDAN

METİN, DOKU VE KONTEKS BAKIMINDAN BEY BÖYREK’İN SAFRANBOLU EŞ METNİ

Dr. Öğr. Üyesi İbrahim GÜMÜŞ

DEDE KORKUT’TA AŞK

Dr. Öğr. Üyesi Turgay KABAK

RHETORICAL STRUCTURE OF ELECTION SPEECHES

Dr. Zeynep Cihan KOCA HELVACI

YUNUS EMRE DİVANINDA GEÇEN İKİLEMELER ÜZERİNE

Dr. Öğr. Üyesi Hasan ÖZER - Yağmur DEMİRTAŞ

ÇOK SESLİ BİR TRAJEDİ: DÖŞEĞİMDE ÖLÜRKEN

Arş. Gör. Esengül SAĞLAM CAN - Arş. Gör. Muhammet CAN

GÜLŞEN-İ ŞU’ARÂ TEZKİRESİNDE ŞAİRLERİN HÂL TERCÜMELERİ

Dr. Fırat SEVİNÇ

CAHİT KÜLEBİ ŞİİRLERİNDE MEKÂNIN POETİKASI

Dr. Yaşar ŞİMŞEK

STALİN TASFİYELERİNİN BİR TANIĞI OLARAK “NEHİR KIYISINDAKİ EV”

Dr. Öğr. Üyesi Eda H. TAN METREŞ

FEMİNİST YAZININ POSTMODERN İFADESİ: MASAL PARODİLERİ

Arş. Gör. Emine ULU ASLAN

ESKİ KİMYA HAKKINDA TÜRKÇE MENSUR BİR ESER: ʿALĪ ÇELEBİ’NİN MECMŪʿATÜ’L-MÜCERREBĀT’I

Dr. Uğur UZUNKAYA

İSLAM ŞİİRİNDE BİLİNÇ VE İMAN: ALİ GEYLANÎ’NİN TEVHİD MANZUMESİ

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet ÜNAL - Dr. Öğr. Üyesi Nurettin ÇALIŞKAN

DAVID MALOUF’S REMEMBERING BABYLON AND WHITE AUSTRALIANS’ SEARCH FOR IDENTITY THROUGH A BLACK WHITE CHILD

Dr. Öğr. Üyesi Nazan YILDIZ