Navigation


 


Cilt: 11  Sayı: 60   Yıl: 2018      Volume: 11  Issue: 60 Year: 2018 

 

TARİH – ULUSLARARASI İLİŞKİLER – SİYASET BİLİMİ - COĞRAFYA

HISTORY - POLITICAL SCIENCES - INTERNATIONAL RELATIONS - GEOGRAPHY

 

Kapak / Cover       Künye / About the Journal     İçindekiler / Contents

 

 

GEOGRAPHICAL BASIS OF THE FORMATION OF TOPONYMS (ON THE EXAMPLE OF AKTOBE REGION)

Akzhunus ABDULLINA - Prof. Dr. Kuat SAPAROV -

Prof. Dr. Emin ATASOY - Gulnur SHUMAKOVA

AVUSTURYA’DA AŞIRI SAĞIN MEŞRULAŞMASI

Doç. Dr. Murat AKTAŞ

TÜRK YURDU DERGİSİNDE TÜRKİSTAN COĞRAFYASI HAKKINDA YAYIMLANMIŞ MAKALELER BİBLİOGRAFYASI (1992-2017)

Cevdet Semih BODUR

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN SİYASETE KATILMA DAVRANIŞLARI ÜZERİNE BİR İNCELEME: ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin ÇAVUŞOĞLU - Doç. Dr. Mehmet PEKKAYA

AGRICULTURAL INFLUENCE ON LANDSCAPES AND ENVIRONMENTAL STABILITY OF PAVLODARSKY FIRST REPUBLIC OF KAZAKHSTAN

Мakhabbat DOSSOVA - Prof. DrKuat SAPAROV - Prof. Dr  Emin ATASOY

KÖPRÜ ÇAYI HAVZASI’NIN FLÜVYAL TOPOGRAFYA ÖZELLİKLERİ

Arş. Gör. Şakir FURAL

ANTAKYA’DA (HATAY) İTFAİYELERİN ACİL DURUMLARDA ERİŞEBİLİRLİĞİ

Dr. Öğr. Üyesi Reşat GEÇEN - İsmail ÖLMEZ

LANDSCAPE AND GEOGRAPHICAL STUDIES OF THE UPPER ERTIS BASIN

Nazym KABDRAKHMANOVA – Prof. Dr. Meruert MUSSABAYEVA –

Prof. Dr. Emin ATASOY

19. YÜZYILDAN GÜNÜMÜZE İSTANBUL YOLLARININ DEĞİŞİMİ

Dr. Mustafa KAHRAMAN

AYNTAB’DA TÜCCARLARIN TEREKELERİNDEKİ GELİR DAĞILIMLARI VE SERVET BİRİKİMLERİ (1700-1750)

Dr. Öğr. Üyesi Rümeysa KARS

ALMAN KAYNAKLARINA GÖRE I. DÜNYA SAVAŞI’NDA RUSLARLA ALMANLAR ARASINDA BREST-LİTOVSK BARIŞ SÜRECİ MÜZAKERELERİ VE BARIŞ ANTLAŞMASI

Prof. Dr. Yüksel KAŞTAN

MUGHAL EMPEROR AKBAR AND HIS CAPITAL: THE FATEHPUR SĪKRĪ

Dr. Öğr. Üyesi Yalçın KAYALI

KONYA VAKIF KURUMLARINDA OLUŞAN SORUNLARIN HURUFAT DEFTERLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ

Dr. Özcan OĞUR

MUDANYA ERKEK RÜŞDİYE MEKTEBİ (1875-1908)

Serpil PİR

19. YÜZYILDA OSMANLI DEVLETİ’NDE MODERNLİĞİN MÜZİKAL YOL ARAYIŞLARINDA BİR PORTRE: DİKRAN ÇUHACIYAN

Doç. Dr. Melih TINAL -  Öğr. Gör. Dr. Bahar ARSLAN

SARIKUM GÖLÜ’NDE (SİNOP) MEYDANA GELEN ZAMANSAL DEĞİŞİMLERİN VE EKOLOJİK ETKİLERİNİN İNCELENMESİ

Arş. Gör. Muhammet TOPUZ - Prof. Dr. Murat KARABULUT

TEK PARTİ VE KONYA: ADNAN MENDERES VE ŞEVKET ÖDÜL’ÜN RAPORLARI ÇERÇEVESİNDE

Prof. Dr. Necmi UYANIK

BİZANS KAYNAKLARINA GÖRE ANKARA SAVAŞI

Arş .Gör. Murat YILMAZ

ÖZAL DÖNEMİ TÜRK DIŞ POLİTİKASI PERSPEKTİFİNDEN TÜRKİYE’NİN AVRUPA TOPLULUĞU’NA TAM ÜYELİK BAŞVURU SÜRECİ

Öğr. Gör. Dr. Samet ZENGİNOĞLU

 

 

 


 ISSN: 1307 -9581