Navigation


 


Cilt: 11  Sayı: 60   Yıl: 2018    Volume: 11  Issue: 60 Year: 2018      

 

SANAT - SANAT TARİHİ – MİMARÎ - ARKEOLOJİ

ART - ART HISTORY – ARCHITECTURAL - ARCHAELOGY

 

 

Kapak / Cover       Künye / About the Journal     İçindekiler / Contents

 

 

Endüstri Yapılarının Kültürel Miras Olarak Değerlendirilmesi: Antalya-Tekirova Maden İşleme Tesisi Örneği

Emine BARBAROS AKAY - Doç. Dr. Hilal Tuğba ÖRMECIOĞLU

MUĞLA İLİ-DÜĞEREK KÖYÜ TARİHİ, KARAKTERİSTİK 19. YÜZYIL GİYİMLERİ VE BAŞBAĞLAMA KÜLTÜRÜ

Öğr. Gör. Asiye ASLAN ÖZŞEN

21. YÜZYIL’DA ANKARA ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ’NİN MEKANSAL POTANSİYELLERİ

Arş. Gör. Dr. Hilal AYCI

MARDİN KENT DOKUSUNDA MİMARİ İKONLARIN KENT BÜTÜNÜNDEKİ ALGISININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Doç. Dr. F. Demet AYKAL - Doç. Dr. D. Türkan KEJANLI -

Arş. Gör. Meltem ERBAŞ

ISPARTA MERKEZ KAVAKLI (ÇİNİLİ) CAMİİ ÇİNİLERİ

 Öğr. Gör. Dr. Elif BAYRAK KAYA - Doç. Naile Rengin OYMAN

MEVCUT YAPILARDA YANGINDAN KORUNMA SORUNU

Doç. Dr. İkbal ERBAŞ

MAVİ BOYA İNDİGO BİTKİSİNİN TARİHSEL SERÜVENİ

Dr. Öğr. Üyesi Gülcan Batur ERCİVAN

FOTOĞRAFTA ZAMAN ALGISININ YENİDEN YORUMLANMASI: GÜNDEN GECEYE

Öğr. Gör. Eren GÖRGÜLÜ

TEKNİK GELİŞMELER VE CNC İŞLEME YÖNTEMİ İLE 3D PORSELEN FOTOĞRAF

Dr. Öğr. Üyesi Figen IŞIKTAN

A CULTURAL HERITAGE IN ALANYA: ALARA (DOWN) BATH

Dr. Öğr. Üyesi  Murat KARADEMİR

BİR FUAYE ALANININ DEĞİŞİMİNİN TEMEL TASAR İLKELERİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

Doç. Dr. Banu Çiçek KURDOĞLU - Arş.Gör. Makbulenur BEKAR

“MİMAR”IN TARİHSEL DÖNÜŞÜMÜNÜN ANLATISI

Dr. Öğr. Üyesi Beyza ONUR

20. YÜZYILA AİT NİTELİKLİ KÜLTÜREL MİRAS ÖRNEKLERİNİN KORUNMASI SORUNU: OLBİA KÜLTÜR MERKEZİ ÖRNEĞİ

İrem ŞANLI - Doç. Dr. Hilal Tuğba ÖRMECİOĞLU

BİR ERKEN CUMHURİYET DÖNEMİ ENDÜSTRİ MİRASI: ANTALYA ELEKTRİK FABRİKASI

Öğr. Gör. Yaren ŞEKERCİ -  Doç. Dr. Hilal Tuğba ÖRMECİOĞLU

ABJECT ART VE GÜNCEL BİR SERGİ: GELATIN; VORM- FELLOWS-ATTITUDE

Funda ŞİŞCİ

DİJİTAL TEKNOLOJİ VE FOTOĞRAF SANATI

Dr. Öğr. Üyesi Tarık YAZAR - İbrahim YALÇIN 


 ISSN: 1307 -9581