Navigation


 


Cilt: 11  Sayı: 60   Yıl: 2018      Volume: 11  Issue: 60 Year: 2018    

SOSYOLOJİ – ANTROPOLOJİ - PSİKOLOJİ -FELSEFE

SOCIOLOGY - ANTHROPOLOGY - PSYCHOLOGY – PHILOSOPHY

 

 

Kapak / Cover   Künye / About the Journal   İçindekiler / Contents

 

 

ÜNİVERSİTE GENÇLİĞİNDE DİNDARLIK VE MUTLULUK İLİŞKİSİ: TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

Öğr. Gör. Dr. Rafet BEYAZ - Öğr. Gör. Behçet KALDIK

BİLİŞSEL STİMÜLASYON TERAPİSİ VE GERİATRİ UYGULAMALARI: BİR META ANALİZİ

Fatma GÜLTAN TURAN

YAŞAM (EROS) VE ÖLÜM DÜRTÜSÜ (THANATOS): ANTİK ROMA NEŞELİ İSKELET MOZAİĞİ

Ekrem GÜNER - Tonguç DEMİR BERKOL - Serdar SALMAN -

Hasan Mervan AYTAÇ - Yusuf Ezel YILDIRIM - Şebnem İZMİR GÜNER

CİNSİYETÇİ SOSYALLEŞME MEKÂNLARI: SİİRT KENT KAHVEHANELERİ ÖRNEĞİ

Dr. Öğr. Üyesi Figen KANBİR

SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN “SURİYELİ” KAVRAMINA İLİŞKİN TUTUMLARI ÜZERİNE SOSYOLOJİK BİR ÇÖZÜMLEME (BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ VE KARABÜK ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ)

 Doç. Dr. Adem SAĞIR - Semih KURTKARA

AİLE YAŞAM EĞİTİMİ

Dr. Öğr. Üyesi Yelda SEVİM -  Dr. Öğr. Üyesi Burcu GEZER ŞEN

ŞİDDET İÇEREN BİLGİSAYAR OYUNLARININ ÇOCUKLARIN SALDIRGANLIK DAVRANIŞI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

Mehtap ŞELİMEN - Dr. Öğr. Üyesi. Harun CEYLAN

DÜŞÜNCE TARİHİNDE ORTAYA ÇIKAN VAROLUŞA DAİR TEORİLER

Dr. Öğr. Üyesi  İsmail ŞİMŞEK

GRUPLA PSİKOLOJİK DANIŞMAYLA İLGİLİ TÜRKİYE’DE YAPILMIŞ DENEYSEL ÇALIŞMALARIN İNCELENMESİ

Zeynep TÜRKOĞLU MUTLU  - Prof. Dr. Mehmet GÜVEN

 


 ISSN: 1307 -9581