Navigation


 


Cilt: 11  Sayı: 61   Yıl: 2018      Volume: 11  Issue: 61 Year: 2018 

 

DİL-EDEBİYAT

LANGUAGE -  LITERATURE

 

 

Kapak / Cover       Künye / About the Journal     İçindekiler / Contents

 

 

İLAHLIK DAVASI GÜDEN ZALİM BİR HÜKÜMDARIN HİKÂYESİ: HAZÂ HİKÂYET-İ ŞEDDÂD BİN ‘ÂD

Arş. Gör. Yusuf ATASEVEN - Dr. Öğr. Üyesi Onur AYKAÇ

DİYARBAKIRLI EMÎRÎ VE DİVANÇESİ

Dr. Öğr. Üyesi Timuçin AYKANAT

AHMET MİTHAT NEŞİRLERİNDEKİ İMLA FARKLILIKLARI

Dr. Öğr. Üyesi Müberra BAĞCI

KADI BURHANEDDİN DİVANI’NDA OKÇULUKLA İLGİLİ UNSURLAR

Doç. Dr. Fatih BAKIRCI

DEMİRCİ İLÇESİ SÖZ VARLIĞININ DÎVÂNU LUGATİ'T-TÜRK'TEKİ İZLERİ

Doç. Dr. Cihan ÇAKMAK

MEHMET SÂMİH’İN ÜSKÜP VALİSİ MÜŞİR MUSTAFA PAŞA MEDHİYESİ BAĞLAMINDA BİR TARİHİ DÖNEM İNCELEMESİ

Dr. Öğr. Üyesi Nurettin ÇALIŞKAN -  Dr. Öğr. Üyesi Mehmet ÜNAL

MİLLÎ HATIRAT TÜRÜ OLARAK İSLAMİ DÖNEM TÜRK DESTANLARI

Doç. Dr. Mehmet Surur ÇELEPİ

KURGU İLE GERÇEK ARASINDA BİR ÇEVİRMEN: GAFFAR GÜNEY

Dr. Öğr. Üyesi Efnan DERVİŞOĞLU

MUHARRİRLİKTEN KÖŞE YAZARLIĞINA İKİ YAZAR: CENAB ŞAHABEDDİN-ÇETİN ALTAN

Dr. Öğr. Üyesi Şaziye DİNÇER BAHADIR

THE CASUALTIES OF WAR: A HISTORICAL APPROACH ON THE BASIC TRAINING OF PAVLO HUMMEL AND THE VIETNAM CONFLICT

Dr. Öğr. Üyesi Timuçin Buğra EDMAN

OĞUZ KAĞAN DESTANI’NDA BOĞA VE AY FİGÜRLERİNİN İŞLEVİ

Dr. Öğr. Üyesi Tuğçe ERDAL

WOMEN FROM WITCH HUNTING IN THE SEVENTEENTH-CENTURY TO THE TWENTIETH CENTURY: A SOCIALIST FEMINIST CRITICISM OF CHURCHILL’S VINEGAR TOM

Dr. Nilay ERDEM AYYILDIZ

AKIL KARAYA VURDU’DA KONUŞMAYA DAİR FİKİRLER

Dr. Öğr. Üyesi Yılmaz EVAT

DEVELOPING ENVIRONMENTAL CONSCIOUSNESS THROUGH MOVIES; THE REDDEER (ALAGEYİK)

Doç. Dr. Fatma KALPAKLI

KLASİK TÜRK ŞİİRİNDE ŞEM VE PERVANE KULLANIMLARI

Dr. Derya KARACA

MAKEDONCADAKİ TÜRKÇE FİİLLERİN YAPILARI VE KULLANILIŞ ŞEKİLLERİ

Dr. Öğr. Üyesi Abidin KARASU

FÂTİH (AVNÎ) DÎVÂNINDA İNSANA BİR AYNA TUTMAK

Prof. Dr. Yıldız KOCASAVAŞ

SAVAŞI VE UMUDU ÇOCUKLAR İÇİN YAZMAK: LAURA S. MATTHEWS’UN BALIK ADLI ROMANI ÜZERİNE BİR İNCELEME

Dr. Öğr. Üyesi Nuray KÜÇÜKLER KUŞCU

THE DISILLUSION OF VICTORIAN YOUTH: OLIVER TWIST’S DESCENT INTO GANG LIFE

Prof. Dr. Misty LACOUR

YAŞAR KEMAL’İN BİNBOĞALAR EFSANESİ İSİMLİ ESERİ ÜZERİNDE ARKETİPSEL BİR OKUMA

Arş. Gör. Kadirhan ÖZDEMİR - Arş. Gör. Bülent SAYAK

BENİM ADIM KIRMIZI ROMANINDA ROMANTİK İRONİ

Dr. Öğr. Üyesi Abdulhakim TUĞLUK

SABAHATTİN KUDRET AKSAL’IN “HOVARDA” ADLI ÖYKÜSÜNE YÖNELİK GÖSTERGEBİLİMSEL BİR ÇÖZÜMLEME

Dr. Öğr. Üyesi Funda UZDU YILDIZ - Arş. Gör. Sibel ÇAPAN TEKİN -

Öğr. Gör. Tuğba TÜLÜ