Navigation


 


Cilt: 11  Sayı: 61   Yıl: 2018      Volume: 11  Issue: 61 Year: 2018 

 

TARİH – ULUSLARARASI İLİŞKİLER – SİYASET BİLİMİ - COĞRAFYA

HISTORY - POLITICAL SCIENCES - INTERNATIONAL RELATIONS - GEOGRAPHY

 

Kapak / Cover       Künye / About the Journal     İçindekiler / Contents

 

 

ARAP AYAKLANMALARI VE SOSYAL MEDYANIN ROLÜ

Doç. Dr. Murat AKTAŞ

SİYASAL MEŞRUİYET AÇISINDAN HZ. EBU BEKİR’İN İKTİDARI

Dr. Öğr. Üyesi İlyas AKYÜZOĞLU

GÜNEY KARADENİZ YERLEŞİMLERİ İLE KIRIM VE ÇEVRE YERLEŞİMLER ARASINDAKİ İKTİSADÎ İLİŞKİLER (1683-1802)

Prof. Dr. Necmettin AYGÜN

ALİ CEVAD’IN HAYATI VE TÜRKİYE COĞRAFYASINA KATKILARI

Prof. Dr. Mehmet Akif CEYLAN

HALKEVLERİNİN DERGİCİLİK FAALİYETİNE BİR ÖRNEK: KIRKLARELİ HALKEVİ DERGİSİ BATI YOLU (1935-1936)

Doç. Dr. Erdem ÇANAK

TURKISH FOREIGN AND ECONOMIC POLICY BETWEEN 1950 AND 1975

Sinem ERAY - Dr. Öğr. Üyesi  Sonat BAYRAM

MUĞLA ŞEHRİNİN CADDE VE SOKAK SİSTEMLERİ ÜZERİNDE ETKİLİ OLAN FAKTÖRLER

Dr. Mustafa KAHRAMAN

DUPNİSA MAĞARASI VE TURİZM POTANSİYELİ

Doç. Dr. Vedat KARADENİZ

ALMAN KAYNAKLARINDA 20. YÜZYILIN BAŞLARINDA SURİYE’NİN FİZİKİ YAPISI, İKLİMİ VE BİTKİ ÖRTÜSÜ

Prof. Dr. Yüksel KAŞTAN

ABD’NİN TÜRKİYE ÜZERİNDEKİ PROJEKSİYONU: THORNBURG RAPORU (1949-1950)

Dr. Öğr. Üyesi Metin KOPAR

ACTUAL PERSPECTIVES ON LAUSANNE: SOME PREDOMINANTLY DISCUSSIONS IN TURKISH

Dr. Öğr. Üyesi Ersoy KUTLUK

NÂSIR MUHAMMED DÖNEMİ MEMLÛK-ALTIN ORDA MÜNÂSEBETLERİ:STRATEJİK İTTİFAKLAR

Dr.Öğr. Üyesi Ahmet SAĞLAM

TÜRKİYE’DE TARİH DERS KİTAPLARINDA SOVYET/RUS İMGESİ

Prof. Dr. Mustafa ŞAHİN - Mehmet SOYSAL

TASVİR-İ EFKÂR VE TANİN’DE BALKAN SAVAŞI İLE İLGİLİ BAZI HABERLER

Doç. Dr. Seyit TAŞER

UKRAYNA KRİZİ SONRASI FRANSA DIŞ POLİTİKASININ AVRUPALILAŞMASI

Dr. Öğr. Üyesi Ömer UĞUR - Doç. Dr. Metin AKSOY

ULUSLARARASI SULAR KAPSAMINDA HATAY İLİ HİDROPOLİTİĞİ

Arş. Gör. Çetin Furkan USUN - Dr. Öğr. Üyesi Reşat GEÇEN

SAMSUN’UN BELEDİYE LOGOLARINDA KULLANILAN COĞRAFİ SEMBOLLERİN ANALİZİ

Dr.  Mücahit YILDIRIM

SWOT-AHS ANALİZİ KULLANILARAK SİNOP’TA SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM STRATEJİLERİNİN ÖNCELİKLENDİRİLMESİ

Prof. Dr. Ali YILMAZ - Arş. Gör. Kuttusi ZORLU

 

 

 

 


 ISSN: 1307 -9581