Navigatio


 


Cilt: 11  Sayı: 61   Yıl: 2018      Volume: 11  Issue: 61 Year: 2018  

 

 

İŞLETME – KAMU YÖNETİMİ – İKTİSAT – İLETİŞİM - TURİZM - SOSYAL HİZMET VE SOSYAL POLİTİKA 

BUSINESS - PUBLIC ADMINISTRATION -  ECONOMICS - COMMUNICATION – TOURISM - SOCIAL WORK

 

 

Kapak / Cover       Künye / About the Journal     İçindekiler / Contents

 

 

YENİ MEDYADA YER ALAN GÖÇ HABERLERİ ÜZERİNE BİR ANALİZ

Öğr. Gör. Fırat ATA - Öğr. Gör. Mehmet TAMER

REALİZM VERSUS İDEALİZM: GÖÇ, BÖLGESEL BARIŞ VE İSTİKRAR DÜŞMANI MI?

Öğr. Gör. Veysel BABAHANOĞLU -  Zekeriya BİLİCİ

Ordu İlinin Doğal Kaynaklara Dayalı Turizm Potansiyelinin Değerlendirilmesi

Doç. Dr. Cemile BAHTİYAR KARADENİZ - Dr. Öğr. Üyesi Saffet SARI

ALGILANAN OTEL İMAJININ DAVRANIŞSAL NİYETLER ÜZERİNE ETKİSİ: MARMARİS’TEKİ 5 YILDIZLI OTELLERDE BİR ARAŞTIRMA

Melih BAŞ - Doç. Dr. Savaş ARTUĞER

BELEDİYELERDE ATIK YÖNETİMİ VE POLİTİKALARI: KARAMAN ÖRNEĞİ

Dr. Öğr. Üyesi Murat BAY

DUYGUSAL ZEKA VE YARATICILIK ARASINDAKİ İLİŞKİLER: ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA

Prof. Dr. Ahmet BÜYÜKŞALVARCI - Hilal GÜNDOĞAN

AĞIZDAN AĞIZA İLETİŞİMİN SATIN ALMA ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Derya ÇOKYAŞAR

MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN HİLE YAPMAYA EĞİLİM DÜZEYLERİNİN TESPİTİNE İLİŞKİN BİR ARAŞTIRMA

Prof. Dr. Zeki DOĞAN - Öğr. Gör. Elif NAZLI - Kadir GÜLÇİN

YAZILI BASINDA RİSK TASARIMI: ÇERNOBİL NÜKLEER SANTRALİ KAZASINA İLİŞKİN HABERLERİN İÇERİK ANALİZİ YÖNTEMİYLE İNCELENMESİ

Dr. Nihan DÖNMEZ

ENGELLİ ÇOCUĞU OLAN ANNELERİN GEREKSİNİMLERİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ (KONYA İLİ ÖRNEĞİ)

Doç. Dr. Seher ERSOY QUADIR - Dr. Gülay TEMİZ

TÜRKİYE’DE YEREL YÖNETİM YASALARI ÇERÇEVESİNDE YÖNETİŞİM ANLAYIŞININ İNCELENMESİ

Doç. Dr. Ahmet GÜVEN - Öğr. Gör. Çagatay ALAN

SAĞLIK KURULUŞLARINDA GÖREV YAPAN ÜST VE ORTA DÜZEY YÖNETİCİLERİN BÜYÜK VERİ ALGILARI

Öğr. Gör. Özgür İNCE- Öğr. Gör. Havva PALACI – Dr. Mehtap ATASEVEN BULUN - Dr. Öğr. Üyesi. Onur YARAR

KURUMSALLAŞMA SÜRECİNDE SANAL KAYTARMA DAVRANIŞLARININ İŞ PERFORMANSI ÜZERİNDEKİ ROLÜ

Doç. Dr. Cem KAHYA

TÜRKİYE’DE YENİLENEBİLİR ENERJİ KULLANIMININ CİB AÇIKLARI ÜZERİNE ETKİSİ

Dr. Hacı Ahmet KARADAŞ - Prof. Dr. Hacı Bayram IŞIK

ALTERNATİF TURİZMDE MARKA KENT OLMA YOLUNDA ARTVİN KENTİNİN ALTERNATİF TURİZM ROTALARI

Dr. Öğr. Üyesi Banu KARAŞAH

SOSYAL MEDYADA YENİDEN ÜRETİLEN KADIN ROLLERİ: ‘YENİ GELİN EVLERİ’ TOPLULUĞU ÖRNEĞİYLE

Öğr. Gör. Savaş KESKİN - Sünbül POLAT - Öğr. Gör.  İmran UZUN

TELE OPHTHALMOLOGY, A BEST PRACTICES CASE IN NETHERLANDS

Doç. Dr. Taşkın KILIÇ

SİNEMA-SİYASAL İLETİŞİM BAĞLAMINDA “THE GREEN WAVE” BELGESELİ VE İRAN YEŞİL HAREKETİ

Doç. Dr. Yasemin KILINÇARSLAN

VAN GÖLÜ HAVZASI’NIN SOSYO-KÜLTÜREL YAPISI

Dr. Öğr. Gör. Burcu KOYUNCU - Prof. Dr. Yusuf KARAKILÇIK

BELEDİYELERDE KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK UYGULAMALARI: İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÖRNEĞİ

Dr. Yener Lütfü MERT

ÖRGÜTSEL SESSİZLİĞİN ÜRETKENLİK KARŞITI İŞ DAVRANIŞLARI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ: BURSA İLİNDE BİR ARAŞTIRMA

Melis ÖRENLİLİ - Prof. Dr. Hülya Gündüz ÇEKMECELİOĞLU

ÇALIŞAN SEÇİM SÜRECİNDEKİ GÖRÜŞMECİ KAYNAKLI MÜLAKAT HATALARI ÜZERİNE ARAŞTIRMA

Duygu ÖZEN - Doç. Dr.  Duygu KIZILDAĞ

DİJİTAL ŞİDDET, SİBER ZORBALIK VE YENİ MEDYA OKURYAZARLIĞI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

Doç. Dr. Şule Yüksel ÖZMEN

KUŞAKLARIN TÜKETİM VE SATIN ALMA DAVRANIŞLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Emre SARI - Gözde HARTA

SİVİL DİYALOG KAVRAMINI YENİDEN DÜŞÜNMEK: AB DESTEKLİ “SİVİL TOPLUM DİYALOĞU” PROGRAMI

Dr. İlgar SEYİDOV

BARAJ GÖLÜ VE ÇEVRELERİNİN REKREASYONEL KULLANIMINA YÖNELIK POTANSIYELLERİNİN BELİRLENMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ ÜZERINE BIR ARASTIRMA; DERİNER BARAJI ÖRNEĞİNDE*

Dr. Öğr. Üyesi Hilal SURAT

TÜRKİYE’DE KENTSEL DÖNÜŞÜM POLİTİKALARI VE SERMAYE İLİŞKİSİ

Dilek ŞAHİN

BÜYÜK VE ORTA BOY İŞLETMELER İÇİN FİNANSAL RAPORLAMA STANDARDI (BOBİ FRS) İLE TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARI (TMS) ARASINDAKİ TEMEL FARKLILIKLAR

Dr. Öğr. Üyesi Hacı Arif TUNÇEZ

KÜRESEL REKABET ORTAMINDA BİLİŞİM TEKNOLOJİSİNİN TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ ÜZERİNE ETKİLERİ (OTOMOTİV SEKTÖRÜ UYGULAMASI)

Dr. Öğr. Üyesi Haldun TURAN

AACSB AKREDİTASYONUN FAYDALARI VE AKREDİTASYON SÜRECİNİN GÜÇLÜKLERİ

Prof. Dr. Aslı TÜREL - Doç. Dr. A. Taylan ALTINTAŞ

SİNEMADA PROTEZ BELLEĞİN OLUŞUMU: “BORDER CAFE” FİLMİ ÜZERİNDEN BİR İNCELEME

Dr. Dilek ULUSAL - Doç. Dr. Mehmet Can DOĞAN

TÜRKİYE’DE SAĞLIK TURİZMİ ALANINDA YAPILAN WEB OF SCIENCE VERİ TABANI KAYNAKLI YAYINLAR

Doç. Dr. Hatice ULUSOY -  Arş. Gör. Sinem SARIÇOBAN - Gizem KETREZ

ÇALIŞANLARIN SERGİLEDİKLERİ DUYGUSAL EMEK DAVRANIŞLARINDA ETKİLİ LİDERLİĞİN ROLÜ: HİZMET SEKTÖRÜNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

Öğr. Gör. Melis YALÇIN

KKTC TURİZM TANITIMINDA İNTERNET REKLAMLARI

Aşkın YÜCEKAYALAR

AİLE İŞLETMELERİNDE SOSYAL AĞLAR, GÜÇ ODAKLARI VE YÖNETİMİN DEVRİ SÜRECİNDE ÇATIŞMALARIN YÖNETİLMESİ

Habib İzzet ZORLUOĞLU - Öğr. Gör. Yasemin KILINÇ GÜVEN

 


 ISSN: 1307 -9581