Türkçe English

The Journal of International Social Research / Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi                                                                                                       issn: 1307-9581

 

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / The Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles.


Cilt: 11    Sayı: 61    Yıl:  2018     //     Volume: 11     Issue: 61     Yıl: 2018

 

 Sociology - Anthropology - Psychology - Philosophy

 

  |   Kapak / Cover   |    Künye / About the Journal   |    İçindekiler / Contents   |

 

GELENEKSEL METAFİZİK AÇISINDAN HERAKLEİTOS’U OKUMA

Dr. Öğr. Üyesi Gülüse AKSOY

 

SİYASAL KÜLTÜR, MODERN DEVLET VE DEMOKRASİNİN DEMOKRATİKLEŞTİRİLMESİ

Doç. Dr. Zafer DURDU

 

POST-TALİBAN DÖNEMİ AFGANİSTAN’DAKİ TERÖR GRUPLARININ SOSYAL BOŞLUK VE AYRIŞMALAR BAĞLAMINDA İNCELENMESİ: TALİBAN ÖRNEĞİ

Mohammad Jawad MOTAFAKER

 

TÜRK GÖÇÜNÜN ALMANYA’DA OLUŞTURDUĞU SORUNLAR

Prof. Dr. İlyas ÖZTÜRK - Dr. Fatıma GİMATDİNOVA ÇAĞAÇ - Mustafa Haydar ÖZTÜRK

 

EVLİLİK ÖĞRETİLEBİLİR Mİ?

Dr. Öğr. Üyesi Yelda SEVİM

 

KADINLARIN TOPLUMSAL CİNSİYET ROLLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN SOSYO-DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİNE GÖRE İNCELENMESİ

Burcu ŞANLI - Prof. Dr. Ayda ÇELEBİOĞLU - Doç. Dr. Duygu VEFİKULUÇAY YILMAZ

 

POSTMODERN ZAMANLARDA DİNE BAKIŞ

Dr. Cem ZAFER

 

 

 

Announcements

    The new issue has been published.

Search

  

 

Search

(Author / Paper )

  

 


Adress : Kocaeli Üniversity, Department of Turkish Language and Literature, İzmit / Kocaeli / TURKEY
Phone :+905076095206   Email: editor@sosyalarastirmalar.com paper@sosyalarastirmalar.com