Türkçe English

The Journal of International Social Research / Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi                                                                                                       issn: 1307-9581

 

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / The Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles.


Cilt: 11    Sayı: 61    Yıl:  2018     //     Volume: 11     Issue: 61     Yıl: 2018

 

 Theology

 

  |  Cover  |   About the Journal  |  Contents  |

 

HARİCİLİĞİN İMAN TANIMININ SİYASİ VE SOSYAL ARKA PLANI

Dr. Öğr. Üyesi Furat AKDEMİR

 

XX. YÜZYIL HİNT YARIMADASININ EN ÖNEMLİ HADİS ÂLİMLERİNDEN HALÎL AHMED SEHÂRENPÛRÎ: HAYATI VE İLMÎ ÇALIŞMALARI

Aşur AKYOL - İnam ul HAQ

 

TOPLUMSAL DEĞİŞİM VE KELAM İLMİNDE İMAN KONUSU

 Doç. Dr. Sefa BARDAKCI

 

VERİLİ BİR ANLAM İNŞA ETMENİN İMKÂNI ÜZERİNE: PARÇALANMIŞ BİR HAYATTAN BÜTÜNCÜL BİR HAYATA

Arş. Gör. Harun GEÇER - Doç. Dr. Saffet KARTOPU - Arş. Gör. Hızır HACIKELEŞOĞLU

 

BAKILLÂNÎ’NİN  (V. 403/1012)  İMÂMET VE SİYÂSET ANLAYIŞI (“ET-TEMHİD” ÖRNEĞİ)

Doç. Dr. Mehmet Salih GECİT

 

DİN, MANEVİ İYİ OLUŞ VE YAŞLILIK

Doç. Dr. Orhan GÜRSU - Yaşar AY

 

TARİHİ SÜREÇTE VAN’DA FAALİYET GÖSTERMİŞ OLAN BELLİ BAŞLI TARÎKATLAR VE TEMSİLCİLERİ

Doç. Dr. Ferzende İDİZ

 

YAHUDİLİKTE PESAH (FISIH) BAYRAMI: RİTÜELLER VE SEMBOLLER BAĞLAMINDA FENOMENOLOJİK BİR İNCELEME

Dr. Öğr. Üyesi Şevket ÖZCAN

 

EBU’L-KÂSIM EL-K‘BÎ VE “UYÛNU’L-MESÂİL” ADLI ESERİ

Dr. Öğr. Üyesi Fikret SOYAL

 

KLASİK DÖNEMDE PRATİK VE PEDAGOJİK OLARAK ARAP GRAMERİNİ KOLAYLAŞTIRMA ÇALIŞMALARI

Dr. Öğr. Üyesi Şahin ŞİMŞEK

 

KAYGUSUZ ABDAL ALÂEDDÎN GAYBÎ VE YAZMA KOLEKSİYONLARINDAKİ ESERLERİ

Prof. Dr. Ömer Faruk TEBER

 

 

 

 

 

Announcements

    The new issue has been published.

Search

  

 

Search

(Author / Paper )

  

 


Adress : Kocaeli Üniversity, Department of Turkish Language and Literature, İzmit / Kocaeli / TURKEY
Phone :+905076095206   Email: editor@sosyalarastirmalar.com paper@sosyalarastirmalar.com